Исторически речник
враьба  [+]
NfosNfgsNfdsNfasNfisNfls
враъба, враьба, врабавраъбꙑ, враьбꙑ, врабꙑ, враъбѫ, враьбѫ, врабѫвраъбѣ, враьбѣ, врабѣвраъбѫ, враьбѫ, врабѫ, враъбѹ, враьбѹ, врабѹвраьбоѭ, враьбоѫ, враьбоѧ, враьбою, враъбоѭ, враъбоѫ, враъбоѧ, враъбою, врабоѭ, врабоѫ, врабоѧ, врабоювраъбѣ, враьбѣ, врабѣ
NfvsNfOpNfgpNfdpNfipNflp
враъбо, враьбо, врабовраъбꙑ, враьбꙑ, врабꙑвраьбъ, враебъ, враъбъ, враьбь, враебь, враъбьвраьбамъ, враьбамь, враъбамъ, враъбамь, врабамъ, врабамьвраьбам, враъбам, врабамвраьбахъ, враьбахь, враъбахъ, враъбахь, врабахъ, врабахь
NfOuNfGuNfDu
враъбѣ, враьбѣ, врабѣвраъбѹ, враьбѹ, врабѹвраъбама, враьбама, врабама
враьба -ꙑ ж Лечение, излекуване, изцеление напраснѫ враꙿбѫ полѹаахѫ. ꙗкоже мноꙁѣмъ ... глат. нколже се ѧꙁ ꙁвраѹмѣ бꙑват С 556.27 онъ же ... творѣше  ꙗже на враꙿбѫ ... боꙙ сꙙ ... бесьмрьтьнѫѭ болѣꙁнь нанесетъ С 516.22 Изч С Гр ϑεραπεία. Вар. враба Нвб врачба диал ОА НГер МлБТР ЕтМл РБЕ