Исторически речник
враевъ  [+]
AemosiAemgsiAemdsiAemasiAemEsiAemisi
враевъ, враевьвраевавраевѹвраевь, враевъвраевавраевомь, враевомъ
AemlsiAemvsiAemopiAemgpiAemdpiAemapi
враевѣвраеве, враевъвраеввраевъ, враевьвраевомъ, враевомьвраевꙑ
AemipiAemlpiAemOuiAemGuiAemDuiAenosi
враевꙑвраевѣхъ, враевѣхьвраевавраевѹвраевомавраево
AengsiAendsiAenasiAenEsiAenisiAenlsi
враевавраевѹвраевовраевавраевомь, враевомъвраевѣ
AenopiAengpiAendpiAenapiAenipiAenlpi
враевавраевъ, враевьвраевомъ, враевомьвраевавраевꙑвраевѣхъ, враевѣхь
AenOuiAenGuiAenDuiAefosiAefgsiAefdsi
враевѣвраевѹвраевомавраевавраевꙑ, враевѫвраевѣ
AefasiAefisiAeflsiAefopiAefgpiAefdpi
враевѫ, враевѹвраевоѭ, враевоѫ, враевоѧ, враевоювраевѣвраевꙑвраевъ, враевьвраевамъ, враевамь
AefapiAefipiAeflpiAefOuiAefGuiAefDui
враевꙑвраевамвраевахъ, враевахьвраевѣвраевѹвраевама
AemosdAemgsdAemdsdAemasdAemEsdAemisd
враевꙑ, враевꙑ, враевовраеваго, враеваего, враевааго, враеваго, враевого, враевога, враевговраевѹмѹ, враевѹемѹ, враевѹѹмѹ, враевѹмѹ, враевоомѹ, враевомѹ, враевоѹмѹ, враевмѹвраевꙑ, враевꙑ, враевовраеваго, враеваего, враевааго, враеваго, враевого, враевога, враевговраевꙑмь, враевꙑмь, враевꙑмъ, враевꙑмъ
AemlsdAemvsdAemopdAemgpdAemdpdAemapd
враевѣмь, враевѣемь, враевѣѣмь, враевѣамь, враевѣмь, враевѣмъ, враевѣемъ, враевѣѣмъ, враевѣамъ, враевѣмъ, враевомь, враевомъвраевꙑ, враевꙑ, враевовраеввраевꙑхъ, враевꙑхъ, враевꙑхь, враевꙑхь, враевѣхъ, враевѣхьвраевꙑмъ, враевꙑмъ, враевꙑмь, враевꙑмь, враевѣмъ, враевѣмьвраевꙑѧ, враевꙑꙗ, враевꙑе
AemipdAemlpdAemOudAemGudAemDudAenosd
враевꙑм, враевꙑмвраевꙑхъ, враевꙑхъ, враевꙑхь, враевꙑхьвраеваꙗ, враеваа, враеваѣвраевѹю, враевоювраевꙑма, враевꙑмавраево, враевое
AengsdAendsdAenasdAenEsdAenisdAenlsd
враеваго, враеваего, враевааго, враеваго, враевого, враевога, враевговраевѹмѹ, враевѹемѹ, враевѹѹмѹ, враевѹмѹ, враевоомѹ, враевомѹ, враевоѹмѹ, враевмѹвраево, враевоевраеваго, враеваего, враевааго, враеваго, враевого, враевога, враевговраевꙑмь, враевꙑмь, враевꙑмъ, враевꙑмъвраевѣмь, враевѣемь, враевѣѣмь, враевѣамь, враевѣмь, враевѣмъ, враевѣемъ, враевѣѣмъ, враевѣамъ, враевѣмъ, враевомь, враевомъ
AenvsdAenopdAengpdAendpdAenapdAenipd
враево, враевоевраеваꙗ, враеваа, враеваѣ, враеваѧвраевꙑхъ, враевꙑхъ, враевꙑхь, враевꙑхь, враевѣхъ, враевѣхьвраевꙑмъ, враевꙑмъ, враевꙑмь, враевꙑмь, враевѣмъ, враевѣмьвраеваꙗ, враеваа, враеваѣ, враеваѧвраевꙑм, враевꙑм
AenlpdAenOudAenGudAenDudAefosdAefgsd
враевꙑхъ, враевꙑхъ, враевꙑхь, враевꙑхьвраевѣвраевѹю, враевоювраевꙑма, враевꙑмавраеваꙗ, враеваа, враеваѣ, враеваѧвраевꙑѧ, враевꙑꙗ, враевѫѭ, враевꙑе
AefdsdAefasdAefisdAeflsdAefopdAefgpd
враевѣ, враевовраевѫѭ, враевѹю, враевоѭ, враевоювраевѫѭ, враевоѫ, враевоѧ, враевоювраевѣвраевꙑѧ, враевꙑꙗ, враевꙑевраевꙑхъ, враевꙑхъ, враевѣхъ, враевꙑхь, враевꙑхь, враевѣхь
AefdpdAefapdAefipdAeflpdAefOudAefGud
враевꙑмъ, враевꙑмъ, враевѣмъ, враевꙑмь, враевꙑмь, враевѣмьвраевꙑѧ, враевꙑꙗ, враевꙑевраевꙑм, враевꙑмвраевꙑхъ, враевꙑхъ, враевꙑхь, враевꙑхьвраевѣвраевѹю
AefDudArmosiArmgsiArmdsiArmasiArmEsi
враевꙑма, враевꙑма-----
ArmisiArmlsiArmvsiArmopiArmgpiArmdpi
------
ArmapiArmipiArmlpiArmOuiArmGuiArmDui
------
ArnosiArngsiArndsiArnasiArnEsiArnisi
------
ArnlsiArnvsiArnopiArngpiArndpiArnapi
------
ArnipiArnlpiArnOuiArnGuiArnDuiArfosi
------
ArfgsiArfdsiArfasiArfisiArflsiArfvsi
------
ArfopiArfgpiArfdpiArfapiArfipiArflpi
------
ArfOuiArfGuiArfDuiArmosdArmgsdArmdsd
------
ArmasdArmEsdArmisdArmlsdArmvsdArmopd
------
ArmgpdArmdpdArmapdArmipdArmlpdArmOud
------
ArmGudArmDudArnosdArngsdArndsdArnasd
------
ArnEsdArnisdArnlsdArnvsdArnopdArngpd
------
ArndpdArnapdArnipdArnlpdArnOudArnGud
------
ArnDudArfosdArfgsdArfdsdArfasdArfisd
------
ArflsdArfvsdArfopdArfgpdArfdpdArfapd
------
ArfipdArflpdArfOudArfGudArfDud
-----
враевъ прил притеж На лекаря, на целителя, лекарски да аште не ра прѧт бꙑлꙗ на помоштъ. не враево то съгрѣшен. нъ же цѣлѣню не ра С 414.5 Изч С Гр τοῦ ἰατροῦ Нвб врачев диал РБЕ Срв Врачев ден ОА НГер ЕтМл ЕтБАН Врачевци МИ ВК,Мя