Исторически речник
вратт сѧ  [+]
VpgVpfar1sVpfar2sVpfar3sVpfar1pVpfar2p
вратт сѧвращѫ, вращѹвратшвраттъ, вратть, враттвратмъ, вратмь, вратм, вратмовратте
Vpfar3pVpfar1uVpfar2uVpfar3uVpza2sVpza3s
вратѧтъ, вратѧть, вратѧтвратвѣвраттавраттевратврат
Vpza1pVpza2pVpza1uVpza2uVpfao1sVpfao2s
вратмъ, вратмь, вратмвраттевратвѣвраттавратхъ, вратхь, вратхврат
Vpfao3sVpfao1pVpfao2pVpfao3pVpfao1uVpfao2u
вратвратхомъ, вратхомь, вратхом, вратхмꙑвратстевратшѧ, вратшѫ, вратша, вратше, вратхѫвратховѣвратста
Vpfao3uVpfam1sVpfam2sVpfam3sVpfam1pVpfam2p
вратстевращаахъ, вращахъ, вращаахь, вращахь, вращаах, вращахвращааше, вращашевращааше, вращашевращаахомъ, вращахомъ, вращаахомь, вращахомь, вращаахом, вращахомвращаашете, вращашете, вращаасте, вращасте
Vpfam3pVpfam1uVpfam2uVpfam3u
вращаахѫ, вращахѫ, вращаахѹ, вращахѹвращааховѣ, вращаховѣвращаашета, вращашета, вращааста, вращаставращаашете, вращашете, вращаасте, вращасте
вратт сѧ -вращѫ сѧ -вратш сѧ св 1. Върна се, завърна се ꙇ въставъша во тъ асъ вратсте сѧ въ ꙇмъ М Лк 24.33 не постгъше го вратшꙙ сꙙ С 43.26 2. Обърна се н помѣтате бсьръ вашхъ прѣдъ свньѣм. да не поперѫтъ хъ ногам свом. ꙇ вращьше сѧ растръгнѫтъ вꙑ М Мт 7.6 З СК Изч М З СК С Гр ὑποστρέφω στρέφομαι Нвб вра̀тя се диал ОА ВА Бот НТ Дюв НГер МлБТР врат’ам се диал ДА вра̀тим се диал ДА