Исторически речник
воводьство  [+]
NnOsNngsNndsNnisNnlsNnOp
воводьство, воводъство, воводствововодьства, воводъства, воводствавоводьствѹ, воводъствѹ, воводствѹвоводьствомь, воводъствомь, воводствомь, воводьствомъ, воводъствомъ, воводствомъвоводьствѣ, воводъствѣ, воводствѣвоводьства, воводъства, воводства
NngpNndpNnipNnlpNnOuNnGu
воводьствъ, воводъствъ, воводествъ, воводьствь, воводствь, воводьстъвь, воводстъвь, воводьстьвь, воводстьвьвоводрьствомъ, воводъствомъ, воводствомъ, воводьствомь, воводъствомь, воводствомьвоводьствꙑ, воводъствꙑ, воводствꙑвоводьствѣхъ, воводъствѣхъ, воводствѣхъ, воводьствѣхь, воводъствѣхь, воводствѣхьвоводьствѣ, воводъствѣ, воводствѣвоводьствѹ, воводъствѹ, воводствѹ
NnDu
воводьствома, воводъствома, воводствома
воводьство ср Административна единица; воеводство егкратꙗ.  еуфмѧ. тако нарцамома ... въ мноꙁѣхъ старѣшньствѣхъ градъскꙑ лѣпьствовавъшемъ. въ воводьствѣхъ же.  народоводмѣхъ С 278.23 Изч С Гр στρατηγία Нвб воеводство ОА ВА АР РБЕ войводство НГер МлБТР ЕтМл ЕтБАН РБЕ ДА