Исторически речник
вощага  [+]
NfosNfgsNfdsNfasNfisNfls
вощагавощагꙑ, вощагѫвощаѕѣ, вощазѣвощагѫ, вощагѹвощагоѭ, вощагоѫ, вощагоѧ, вощагоювощаѕѣ, вощазѣ
NfvsNfOpNfgpNfdpNfipNflp
вощаговощагꙑвощагъ, вощагьвощагамъ, вощагамьвощагамвощагахъ, вощагахь
NfOuNfGuNfDu
вощаѕѣ, вощазѣвощагѹвощагама
вощага -ꙑ ж Бич  раꙁльн обраꙁ мѫкъ прмꙑшл҄ен бꙑваахѫ ... огн҄ь готовъ. меь ꙁъоштренъ ... пропасть. коло воштагꙑ С 85.17 Изч С Гр μάστιξ воштага Нвб Срв востегарка ’прът’ МлБТР РБЕ ДА