Исторически речник
воꙁъ  [+]
NmosNmgsNmdsNmasNmEsNmis
воꙁъ, воꙁьвоꙁавоꙁѹ, воꙁоввоꙁъ, воꙁьвоꙁавоꙁомь, воꙁомъ
NmlsNmvsNmopNmgpNmdpNmap
воꙁѣвоꙁевоꙁ, воꙁовевоꙁъ, воꙁь, воꙁовъ, воꙁовьвоꙁомъ, воꙁомь, воꙁовомъ, воꙁовомьвоꙁꙑ, воꙁовꙑ
NmipNmlpNmOuNmGuNmDu
воꙁꙑ, воꙁовꙑ, воꙁъмвоꙁѣхъ, воꙁѣхь, воꙁохъ, воꙁохь, воꙁовохъ, воꙁовохьвоꙁавоꙁѹвоꙁома
воꙁъ м Кола, возило повелѣста же мѫтел҄ѣ првест воꙁꙑ.  въскладъше тѣлеса ... првеꙁошꙙ ѧ на брѣгъ рѣкꙑ С 80.12 Изч С Гр ἅμαξα Нвб воз остар диал ВА НГер МлБТР ЕтМл ЕтБАН РБЕ РРОДД ДА Срв Возарци МИ ВК, Мя