Исторически речник
водт  [+]
VpgVpfar1sVpfar2sVpfar3sVpfar1pVpfar2p
водтвождѫ, вождѹводшводтъ, водть, водтводмъ, водмь, водм, водмоводте
Vpfar3pVpfar1uVpfar2uVpfar3uVpza2sVpza3s
водѧтъ, водѧть, водѧтводвѣводтаводтеводвод
Vpza1pVpza2pVpza1uVpza2uVpfao1sVpfao2s
водмъ, водмь, водмводтеводвѣводтаводхъ, водхь, водхвод
Vpfao3sVpfao1pVpfao2pVpfao3pVpfao1uVpfao2u
водводхомъ, водхомь, водхом, водхмꙑводстеводшѧ, водшѫ, водша, водше, водхѫвоховѣводста
Vpfao3uVpfam1sVpfam2sVpfam3sVpfam1pVpfam2p
водстевождаахъ, вождахъ, водѣахъ, водѣхъ, вожахъ, водѧхъ, вождаахь, вождахь, водѣахь, водѣхь, вожахь, водѧхь, вождаах, вождах, водѣах, водѣх, вожах, водѧхвождааше, вождаше, водѣаше, водѣше, вожаше, водѧшевождааше, вождаше, водѣаше, водѣше, вожаше, водѧшевождаахомъ, вождахомъ, водѣахомъ, водѣхомъ, вожахомъ, водѧхомъ, вождаахомь, вождахомь, водѣахомь, водѣхомь, вожахомь, водѧхомь, вождаахом, вождахом, водѣахом, водѣхом, вожахом, водѧхомвождаашете, вождашете, водѣашете, водѣшете, вожашете, вождаасте, вождасте, водѣасте, водѣсте, вожасте, водѧсте
Vpfam3pVpfam1uVpfam2uVpfam3u
вождаахѫ, вождахѫ, водѣахѫ, водѣхѫ, вожахѫ, вождаахѹ, вождахѹ, водѣахѹ, водѣхѹ, вожахѹ, водѧхѹвождааховѣ, вождаховѣ, водѣаховѣ, водѣховѣ, вожаховѣ, водѧховѣвождаашета, вождашета, водѣашета, водѣшета, вожашета, вождааста, вождаста, водѣаста, водѣста, вожаста, водѧставождаашете, вождашете, водѣашете, водѣшете, вожашете, вождаасте, вождасте, водѣасте, водѣсте, вожасте, водѧсте
водт -вождѫ -водш несв Водя някого със себе си слѣпецъ же слѣпъца аште водтъ. оба въ ѣмѫ въпадете сѧ М Мт 15.14 З.Срв. Лк 6.39 М З пасꙑ  ілѣ ... водѩ ѣко овьѩ їосіфа СП 79.2 Срв. СЕ11b 15 дьньсь гъ хъ водѧтъ. ꙇ отъ сѫда на сѫдъ ꙇ сълѫтъ К 10b 26 въꙁьрѣвъ же велкꙑ антон на юношѫ. глагола водꙙштмъ  нѣстъ се мо дѣло С 171.20 Образно. сладъка стъ сласть водꙙштꙗ въ грѣхъ С 350.26—27 За път — отвеждам, завеждам, водя някъде. сѫд ... пѫть водѧ къ отꙿцѹ. двьр отѹ въходѹ С 144.2 прде къ смокв господь. с смокꙑ обраꙁъ прношааше. шрокааго  пространааго пѫт. водꙙштааго въ пагѹбѫ С 350.21 М З СП СЕ К С Гр ὁδηγέω ἄγω ἀπάγω Нвб водя ОА ВА НТ Бот НГер МлБТР ЕтМл ЕтБАН БТР АР РБЕ ДА вода диал МлБТР ДА водим диал МлБТР ДА