Исторически речник
вльньнъ  [+]
AemosiAemgsiAemdsiAemasiAemEsiAemisi
вльньнъ, вльньньвльньнавльньнѹвльньнъ, вльньньвльньнавльньномь, вльньномъ
AemlsiAemvsiAemopiAemgpiAemdpiAemapi
вльньнѣвльньне, вльньнꙑвльньнвльньнъ, вльньньвльньномъ, вльньномьвльньнꙑ
AemipiAemlpiAemOuiAemGuiAemDuiAenosi
вльньнꙑвльньнѣхъ, вльньнѣхьвльньнавльньнѹвльньномавльньно
AengsiAendsiAenasiAenEsiAenisiAenlsi
вльньнавльньнѹвльньновльньнавльньномь, вльньномъвльньнѣ
AenopiAengpiAendpiAenapiAenipiAenlpi
вльньнавльньнъ, вльньньвльньномъ, вльньномьвльньнавльньнꙑвльньнѣхъ, вльньнѣхь
AenOuiAenGuiAenDuiAefosiAefgsiAefdsi
вльньнѣвльньнѹвльньномавльньнавльньнꙑ, вльньнѫвльньнѣ
AefasiAefisiAeflsiAefopiAefgpiAefdpi
вльньнѫ, вльньнѹвльньноѭ, вльньноѫ, вльньноѧ, вльньноювльньнѣвльньнꙑвльньнъ, вльньньвльньнамъ, вльньнамь
AefapiAefipiAeflpiAefOuiAefGuiAefDui
вльньнꙑвльньнамвльньнахъ, вльньнахьвльньнѣвльньнѹвльньнама
AemosdAemgsdAemdsdAemasdAemEsdAemisd
вльньнꙑ, вльньнꙑ, вльньновльньнаго, вльньнаего, вльньнааго, вльньнаго, вльньного, вльньнога, вльньнговльньнѹмѹ, вльньнѹемѹ, вльньнѹѹмѹ, вльньнѹмѹ, вльньноомѹ, вльньномѹ, вльньноѹмѹ, вльньнмѹвльньнꙑ, вльньнꙑ, вльньновльньнаго, вльньнаего, вльньнааго, вльньнаго, вльньного, вльньнога, вльньнговльньнꙑмь, вльньнꙑмь, вльньнꙑмъ, вльньнꙑмъ
AemlsdAemvsdAemopdAemgpdAemdpdAemapd
вльньнѣмь, вльньнѣемь, вльньнѣѣмь, вльньнѣамь, вльньнѣмь, вльньнѣмъ, вльньнѣемъ, вльньнѣѣмъ, вльньнѣамъ, вльньнѣмъ, вльньномь, вльньномъвльньнꙑ, вльньнꙑ, вльньновльньнвльньнꙑхъ, вльньнꙑхъ, вльньнꙑхь, вльньнꙑхь, вльньнѣхъ, вльньнѣхьвльньнꙑмъ, вльньнꙑмъ, вльньнꙑмь, вльньнꙑмь, вльньнѣмъ, вльньнѣмьвльньнꙑѧ, вльньнꙑꙗ, вльньнꙑе
AemipdAemlpdAemOudAemGudAemDudAenosd
вльньнꙑм, вльньнꙑмвльньнꙑхъ, вльньнꙑхъ, вльньнꙑхь, вльньнꙑхьвльньнаꙗ, вльньнаа, вльньнаѣвльньнѹю, вльньноювльньнꙑма, вльньнꙑмавльньно, вльньное
AengsdAendsdAenasdAenEsdAenisdAenlsd
вльньнаго, вльньнаего, вльньнааго, вльньнаго, вльньного, вльньнога, вльньнговльньнѹмѹ, вльньнѹемѹ, вльньнѹѹмѹ, вльньнѹмѹ, вльньноомѹ, вльньномѹ, вльньноѹмѹ, вльньнмѹвльньно, вльньноевльньнаго, вльньннаего, вльньнааго, вльньнаго, вльньного, вльньнога, вльньнговльньнꙑмь, вльньнꙑмь, вльньнꙑмъ, вльньнꙑмъвльньнѣмь, вльньнѣемь, вльньнѣѣмь, вльньнѣамь, вльньнѣмь, вльньнѣмъ, вльньнѣемъ, вльньнѣѣмъ, вльньнѣамъ, вльньнѣмъ, вльньномь, вльньномъ
AenvsdAenopdAengpdAendpdAenapdAenipd
вльньно, вльньноевльньнаꙗ, вльньнаа, вльньнаѣ, вльньнаѧвльньнꙑхъ, вльньнꙑхъ, вльньнꙑхь, вльньнꙑхь, вльньнѣхъ, вльньнѣхьвльньнꙑмъ, вльньнꙑмъ, вльньнꙑмь, вльньнꙑмь, вльньнѣмъ, вльньнѣмьвльньнаꙗ, вльньнаа, вльньнаѣ, вльньнаѧвльньнꙑм
AenlpdAenOudAenGudAenDudAefosdAefgsd
вльньнꙑхъ, вльньнꙑхъ, вльньнꙑхь, вльньнꙑхьвльньнѣвльньнѹю, вльньноювльньнꙑма, вльньнꙑмавльньнаꙗ, вльньнаа, вльньнаѣ, вльньнаѧвльньнꙑѧ, вльньнꙑꙗ, вльньнѫѭ, вльньнꙑе
AefdsdAefasdAefisdAeflsdAefopdAefgpd
вльньнѣ, вльньновльньнѫѭ, вльньнѹю, вльньноѭ, вльньноювльньнѫѭ, вльньноѫ, вльньноѧ, вльньноювльньнѣвльньнꙑѧ, вльньнꙑꙗ, вльньнꙑевльньнꙑхъ, вльньнꙑхъ, вльньнѣхъ, вльньнꙑхь, вльньнꙑхь, вльньнѣхь
AefdpdAefapdAefipdAeflpdAefOudAefGud
вльньнꙑмъ, вльньнꙑмъ, вльньнѣмъ, вльньнꙑмь, вльньнꙑмь, вльньнѣмьвльньнꙑѧ, вльньнꙑꙗ, вльньнꙑевльньнꙑм, вльньнꙑмвльньнꙑхъ, вльньнꙑхъ, вльньнꙑхь, вльньнꙑхьвльньнѣвльньнѹю
AefDudArmosiArmgsiArmdsiArmasiArmEsi
вльньнꙑма, вльньнꙑмавльньнѣ, вльньнѣшвльньнѣшавльньнѣшѹ, вльньнѣшювльньнѣвльньнѣша
ArmisiArmlsiArmvsiArmopiArmgpiArmdpi
вльньнѣшемь, вльньнѣшемъвльньнѣшвльньнѣвльньнѣше, вльньнѣшвльньнѣшь, вльньнѣшъвльньнѣшемъ, вльньнѣшемь
ArmapiArmipiArmlpiArmOuiArmGuiArmDui
вльньнѣшѧвльньнѣшвльньнѣшхъ, вльньнѣшхьвльньнѣшавльньнѣшѹ, вльньнѣшювльньнѣшема
ArnosiArngsiArndsiArnasiArnEsiArnisi
вльньнѣе, вльньнѣ, вльньнѣшевльньнѣшавльньнѣшѹ, вльньнѣшювльньнѣе, вльньнѣ, вльньнѣшевльньнѣшавльньнѣшемь, вльньнѣшемъ
ArnlsiArnvsiArnopiArngpiArndpiArnapi
вльньнѣшвльньнѣе, вльньнѣвльньнѣша, вльньнѣшвльньнѣшь, вльньнѣшъвльньнѣшемъ, вльньнѣшемьвльньнѣша, вльньнѣш
ArnipiArnlpiArnOuiArnGuiArnDuiArfosi
вльньнѣшвльньнѣшхъ, вльньнѣшхьвльньнѣшвльньнѣшѹ, вльньнѣшювльньнѣшемавльньнѣш
ArfgsiArfdsiArfasiArfisiArflsiArfvsi
вльньнѣшѧ, вльньнѣшѫ, вльньнѣшевльньнѣшвльньнѣшѫ, вльньнѣшѧ, вльньнѣшѹвльньнѣшеѭ, вльньнѣшеѫ, вльньнѣшеѧ, вльньнѣшеювльньнѣшвльньнѣш
ArfopiArfgpiArfdpiArfapiArfipiArflpi
вльньнѣшѧ, вльньнѣшѫ, вльньнѣшевльньнѣшь, вльньнѣшъвльньнѣшамъ, вльньнѣшамьвльньнѣшѧ, вльньнѣше, вльньнѣшѫвльньнѣшамвльньнѣшахъ, вльньнѣшахь
ArfOuiArfGuiArfDuiArmosdArmgsdArmdsd
вльньнѣшвльньнѣшѹ, вльньнѣшювльньнѣшамавльньнѣ, вльньнѣшвльньнѣшаго, вльньнѣшаего, вльньнѣшааго, вльньнѣшаговльньнѣшѹмѹ, вльньнѣшѹемѹ, вльньнѣшѹѹмѹ, вльньнѣшѹмѹ, вльньнѣшюмѹ, вльньнѣшюемѹ, вльньнѣшюѹмѹ, вльньнѣшюмѹ
ArmasdArmEsdArmisdArmlsdArmvsdArmopd
вльньнѣвльньнѣшаго, вльньнѣшаего, вльньнѣшааго, вльньнѣшаговльньнѣшмь, вльньнѣшмь, вльньнѣшмъ, вльньнѣшмъвльньнѣшмь, вльньнѣшмь, вльньнѣшмъ, вльньнѣшмъвльньнѣвльньнѣше, вльньнѣш
ArmgpdArmdpdArmapdArmipdArmlpdArmOud
вльньнѣшхъ, вльньнѣшхъ, вльньнѣшхь, вльньнѣшхьвльньнѣшмъ, вльньнѣшмъ, вльньнѣшмьвльньнѣшѧѧ, вльньнѣшее, вльньнѣшѫѫвльньнѣшм, вльньнѣшмвльньнѣшхъ, вльньнѣшхъ, вльньнѣшхьвльньнѣшаꙗ
ArmGudArmDudArnosdArngsdArndsdArnasd
вльньнѣшѹю, вльньнѣшюювльньнѣшма, вльньнѣшмавльньнѣе, вльньнѣ, вльньнѣшее, вльньнѣшевльньнѣшаго, вльньнѣшаего, вльньнѣшааго, вльньнѣшаговльньнѣшѹмѹ, вльньнѣшѹемѹ, вльньнѣшѹѹмѹ, вльньнѣшѹмѹ, вльньнѣшюмѹ, вльньнѣшюемѹ, вльньнѣшюѹмѹ, вльньнѣшюмѹвльньнѣе, вльньнѣ, вльньнѣшее, вльньнѣше
ArnEsdArnisdArnlsdArnvsdArnopdArngpd
вльньнѣшаго, вльньнѣшаего, вльньнѣшааго, вльньнѣшаговльньнѣшмь, вльньнѣшмь, вльньнѣшмъ, вльньнѣшмъвльньнѣшмь, вльньнѣшмь, вльньнѣшмъ, вльньнѣшмъвльньнѣе, вльньнѣ, вльньнѣшее, вльньнѣшевльньнѣшаꙗ, вльньнѣшаѣ, вльньнѣшаѧвльньнѣшхъ, вльньнѣшхъ, вльньнѣшхь, вльньнѣшхь
ArndpdArnapdArnipdArnlpdArnOudArnGud
вльньнѣшмъ, вльньнѣшмъ, вльньнѣшмьвльньнѣшаꙗ, вльньнѣшаѣ, вльньнѣшаѧвльньнѣшм, вльньнѣшмвльньнѣшхъ, вльньнѣшхъ, вльньнѣшхьвльньнѣшвльньнѣшѹю, вльньнѣшюю
ArnDudArfosdArfgsdArfdsdArfasdArfisd
вльньнѣшма, вльньнѣшмавльньнѣшꙗ, вльньнѣшѣ, вльньнѣшаꙗвльньнѣшѧѧ, вльньнѣшѧѩ, вльньнѣшѫѫ, вльньнѣшаѧ, вльньнѣшее, вльньнѣшеѥвльньнѣшвльньнѣшѫѫ, вльньнѣшѫѭ, вльньнѣшѧѧ, вльньнѣшѧѩ, вльньнѣшюювльньнѣшѫѫ, вльньнѣшѫѭ, вльньнѣшѧѧ, вльньнѣшѧѩ, вльньнѣшюю, вльньнѣшеѭ, вльньнѣшеѫ, вльньнѣшеѧ, вльньнѣшею
ArflsdArfvsdArfopdArfgpdArfdpdArfapd
вльньнѣшвльньнѣшꙗ, вльньнѣшѣвльньнѣшѧѧ, вльньнѣшѧѩ, вльньнѣшѫѫ, вльньнѣшаѧ, вльньнѣшее, вльньнѣшеѥвльньнѣшхъ, вльньнѣшхъ, вльньнѣшхь, вльньнѣшхьвльньнѣшмъ, вльньнѣшмъ, вльньнѣшмь, вльньнѣшмьвльньнѣшѧѧ, вльньнѣшѧѩ, вльньнѣшѫѫ, вльньнѣшаѧ, вльньнѣшее, вльньнѣшеѥ
ArfipdArflpdArfOudArfGudArfDud
вльньнѣшм, вльньнѣшмвльньнѣшхъ, вльньнѣшхъ, вльньнѣшхь, вльньнѣшхьвльньнѣшвльньнѣшѹю, вльньнѣшюювльньнѣшма, вльньнѣшма
вльньнъ -ꙑ прил Който се отнася към вльна I; на вълните въꙁалка же по пѣнамъ влънънꙑмъ ход.  ногѹ въ водѣ не омо С 344.23 море своѧ вльнꙑ съпрꙙтаѧ на шъств владꙑцѣ готовьꙗше сꙙ. а онѣхъ срьдьце вльньнꙑмъ ѹбоьнꙑхъ ѹстꙑ пѣнꙗаше С 399.9 Изч С Гр τῶν κυμάτων [вар. τῆς ϑαλᾶσσης] влънънъ Нвб Срв вълнист ОА РБЕ вълноват, вълнов РБЕ