Исторически речник
вльнаII  [+]
NfosNfgsNfdsNfasNfisNfls
вльнавльнꙑ, вльнѫвльнѣвльнѫ, вльнѹвльноѭ, вльноѫ, вльноѧ, вльноювльнѣ
NfvsNfOpNfgpNfdpNfipNflp
вльновльнꙑвльнъ, вльньвльнамъ, вльнамьвльнамвльнахъ, вльнахь
NfOuNfGuNfDu
вльнѣвльнѹвльнама
вльна -ꙑ ж Въ̀лна вдѣахѫ бо мѹ сѣднꙑ бѣлꙑ акꙑ вльнѫ С 47.29 Изч С Гр ἔριον Нвб влъ̀на остар ВА НГер ДА въ̀лна ОА ВА АК Бот НТ Дюв МлБТР ЕтМл ЕтБАН БТР АР РБЕ ДА вовна, вуна диал ДА Срв Вълнев ФИ Вълнаров ФИ СтИл,РЛФИ