Исторически речник
влъшьскъ  [+]
AemosiAemgsiAemdsiAemasiAemEsiAemisi
влъшьскъ, влъшьскьвлъшьскавлъшьскѹвлъшьскъ, влъшьскьвлъшьскавлъшьскомь, влъшьскомъ
AemlsiAemvsiAemopiAemgpiAemdpiAemapi
влъшьсцѣвлъшьскъвлъшьсцвлъшьскъ, влъшьскьвлъшьскомъ, влъшьскомьвлъшьскꙑ
AemipiAemlpiAemOuiAemGuiAemDuiAenosi
влъшьскꙑвлъшьсцѣхъ, влъшьсцѣхьвлъшьскавлъшьскѹвлъшьскомавлъшьско
AengsiAendsiAenasiAenEsiAenisiAenlsi
влъшьскавлъшьскѹвлъшьсковлъшьскавлъшьскомь, влъшьскомъвлъшьсцѣ
AenopiAengpiAendpiAenapiAenipiAenlpi
влъшьскавлъшьскъ, влъшьскьвлъшьскомъ, влъшьскомьвлъшьскꙑвлъшьскꙑвлъшьсцѣхъ, влъшьсцѣхь
AenOuiAenGuiAenDuiAefosiAefgsiAefdsi
влъшьсцѣвлъшьскѹвлъшьскомавлъшьскавлъшьскꙑ, влъшьскѫвлъшьсцѣ, влъшьстѣ
AefasiAefisiAeflsiAefopiAefgpiAefdpi
влъшьскѫ, влъшьскѹвлъшьскоѭ, влъшьскоѫ, влъшьскоѧ, влъшьскоювлъшьсцѣ, влъшьстѣвлъшьскꙑвлъшьскъ, влъшьскьвлъшьскамъ, влъшьскамь
AefapiAefipiAeflpiAefOuiAefGuiAefDui
влъшьскꙑвлъшьскамвлъшьскахъ, влъшьскахьвлъшьсцѣ, влъшьстѣвлъшьскѹвлъшьскама
AemosdAemgsdAemdsdAemasdAemEsdAemisd
влъшьскꙑ, влъшьскꙑ, влъшьсковлъшьскаго, влъшьскаего, влъшьскааго, влъшьскаго, влъшьского, влъшьскога, влъшьскговлъшьскѹмѹ, влъшьскѹемѹ, влъшьскѹѹмѹ, влъшьскѹмѹ, влъшьскоомѹ, влъшьскомѹ, влъшьскоѹмѹ, влъшьскмѹвлъшьскꙑ, влъшьскꙑ, влъшьсковлъшьскаго, влъшьскаего, влъшьскааго, влъшьскаго, влъшьского, влъшьскога, влъшьскговлъшьскꙑмь, влъшьскꙑмь, влъшьскꙑмъ, влъшьскꙑмъ
AemlsdAemvsdAemopdAemgpdAemdpdAemapd
влъшьсцѣмь, влъшьсцѣемь, влъшьсцѣѣмь, влъшьсцѣамь, влъшьсцѣмь, влъшьсцѣмъ, влъшьсцѣемъ, влъшьсцѣѣмъ, влъшьсцѣамъ, влъшьсцѣмъ, влъшьскомь, влъшьскомъвлъшьскꙑ, влъшьскꙑ, влъшьсковлъшьсцвлъшьскꙑхъ, влъшьскꙑхъ, влъшьскꙑхь, влъшьскꙑхь, влъшьсцѣхъ, влъшьсцѣхьвлъшьскꙑмъ, влъшьскꙑмъ, влъшьскꙑмь, влъшьскꙑмь, влъшьсцѣмъ, влъшьсцѣмьвлъшьскꙑѧ, влъшьскꙑꙗ, влъшьскꙑе
AemipdAemlpdAemOudAemGudAemDudAenosd
влъшьскꙑм, влъшьскꙑмвлъшьскꙑхъ, влъшьскꙑхъ, влъшьскꙑхь, влъшьскꙑхьвлъшьскаꙗ, влъшьскаа, влъшьскаѣвлъшьскѹю, влъшьскоювлъшьскꙑма, влъшьскꙑмавлъшьско, влъшьское
AengsdAendsdAenasdAenEsdAenisdAenlsd
влъшьскаго, влъшьскаего, влъшьскааго, влъшьскаго, влъшьского, влъшьскога, влъшьскговлъшьскѹмѹ, влъшьскѹемѹ, влъшьскѹѹмѹ, влъшьскѹмѹ, влъшьскоомѹ, влъшьскомѹ, влъшьскоѹмѹ, влъшьскмѹвлъшьско, влъшьскоевлъшьскаго, влъшьскаего, влъшьскааго, влъшьскаго, влъшьского, влъшьскога, влъшьскговлъшьскꙑмь, влъшьскꙑмь, влъшьскꙑмъ, влъшьскꙑмъвлъшьсцѣмь, влъшьсцѣемь, влъшьсцѣѣмь, влъшьсцѣамь, влъшьсцѣмь, влъшьсцѣмъ, влъшьсцѣемъ, влъшьсцѣѣмъ, влъшьсцѣамъ, влъшьсцѣмъ, влъшьскомь, влъшьскомъ
AenvsdAenopdAengpdAendpdAenapdAenipd
влъшьско, влъшьскоевлъшьскаꙗ, влъшьскаа, влъшьскаѣ, влъшьскаѧвлъшьскꙑхъ, влъшьскꙑхъ, влъшьскꙑхь, влъшьскꙑхь, влъшьсцѣхъ, влъшьсцѣхьвлъшьскꙑмъ, влъшьскꙑмъ, влъшьскꙑмь, влъшьскꙑмь, влъшьсцѣмъ, влъшьсцѣмьвлъшьскаꙗ, влъшьскаа, влъшьскаѣ, влъшьскаѧвлъшьскꙑм, влъшьскꙑм
AenlpdAenOudAenGudAenDudAefosdAefgsd
влъшьскꙑхъ, влъшьскꙑхъ, влъшьскꙑхь, влъшьскꙑхьвлъшьсцѣвлъшьскѹю, влъшьскоювлъшьскꙑма, влъшьскꙑмавлъшьскаꙗ, влъшьскаа, влъшьскаѣ, влъшьскаѧвлъшьскꙑѧ, влъшьскꙑꙗ, влъшьскѫѭ, влъшьскꙑе
AefdsdAefasdAefisdAeflsdAefopdAefgpd
влъшьсцѣ, влъшьстѣ, влъшьсковлъшьскѫѭ, влъшьскѹю, влъшьскоѭ, влъшьскоювлъшьскѫѭ, влъшьскоѫ, влъшьскоѧ, влъшьскоювлъшьсцѣ, влъшьстѣвлъшьскꙑѧ, влъшьскꙑꙗ, влъшьскꙑевлъшьскꙑхъ, влъшьскꙑхъ, влъшьсцѣхъ, влъшьстѣхъ, влъшьскꙑхь, влъшьскꙑхь, влъшьсцѣхь, влъшьстѣхь
AefdpdAefapdAefipdAeflpdAefOudAefGud
влъшьскꙑмъ, влъшьскꙑмъ, влъшьсцѣмъ, влъшьстѣмъ, влъшьскꙑмь, влъшьскꙑмь, влъшьсцѣмь, влъшьстѣмьвлъшьскꙑѧ, влъшьскꙑꙗ, влъшьскꙑевлъшьскꙑм, влъшьскꙑмвлъшьскꙑхъ, влъшьскꙑхъ, влъшьскꙑхь, влъшьскꙑхьвлъшьсцѣ, влъшьстѣвлъшьскѹю
AefDudArmosiArmgsiArmdsiArmasiArmEsi
влъшьскꙑма, влъшьскꙑма-----
ArmisiArmlsiArmvsiArmopiArmgpiArmdpi
------
ArmapiArmipiArmlpiArmOuiArmGuiArmDui
------
ArnosiArngsiArndsiArnasiArnEsiArnisi
------
ArnlsiArnvsiArnopiArngpiArndpiArnapi
------
ArnipiArnlpiArnOuiArnGuiArnDuiArfosi
------
ArfgsiArfdsiArfasiArfisiArflsiArfvsi
------
ArfopiArfgpiArfdpiArfapiArfipiArflpi
------
ArfOuiArfGuiArfDuiArmosdArmgsdArmdsd
------
ArmasdArmEsdArmisdArmlsdArmvsdArmopd
------
ArmgpdArmdpdArmapdArmipdArmlpdArmOud
------
ArmGudArmDudArnosdArngsdArndsdArnasd
------
ArnEsdArnisdArnlsdArnvsdArnopdArngpd
------
ArndpdArnapdArnipdArnlpdArnOudArnGud
------
ArnDudArfosdArfgsdArfdsdArfasdArfisd
------
ArflsdArfvsdArfopdArfgpdArfdpdArfapd
------
ArfipdArflpdArfOudArfGudArfDud
-----
влъшьскъ -ꙑ прил старѣшна влъшьскъ ἀρχίμαγος Главен, върховен маг; предсказвач спльнвъше сꙙ ꙗрост многꙑ старѣшнꙑ жьреьскꙑ. повелѣшꙙ првест ꙗ ...  ставъшема прѣдъ старѣшнам влъшъскам. глаголашꙙ ма вльсв С 257.8—9 прѣдьсѣдъше же. масраѳ.  сроѳ.  марнс. тр старѣшнꙑ вльшъскꙑ С 258.21—22 с слꙑшавъше старѣшнꙑ вльшьскꙑѧ. повелѣшꙙ ѫжемъ ꙁа ногѫ повръꙁъше  влѣшт С 261.7 Срв. С260.6—7 С263.7—8 нѣкотор отъ влъхвъ ... къ трьмь старѣшнамъ влъшъскꙑмъ ... глагол҄ѫште С 256.25—26 Изч С влъшъскъ вльшъскъ вльшьскъ Нвб Срв влъхвешки, влъхвински остар НГер ЕтБАН РБЕ