Исторически речник
влъхволюбь  [+]
NnOsNngsNndsNnisNnlsNnOp
влъхволюб, влъхволюбьвлъхволюбꙗ, влъхволюба, влъхволюбьꙗвлъхволюбю, влъхволюбѹ, влъхволюбьювлъхволюбмь, влъхволюбьмь, влъхволюбмъ, влъхволюбьмъ, влъхволюбмь, влъхволюбмъвлъхволюб, влъхволюбь, влъхволюбвлъхволюбꙗ, влъхволюба, влъхволюбьꙗ
NngpNndpNnipNnlpNnOuNnGu
влъхволюб, влъхволюбь, влъхволюбевлъхволюбмъ, влъхволюбьмъ, влъхволюбмь, влъхволюбьмь, влъхволюбмъ, влъхволюбмь, влъхволюбомъ, влъхволюбамъвлъхволюб, влъхволюбь, влъхволюб, влъхволюбмвлъхволюбхъ, влъхволюбьхъ, влъхволюбхь, влъхволюбьхь, влъхволюбхъ, влъхволюбхьвлъхволюб, влъхволюбьвлъхволюбю, влъхволюбѹ, влъхволюбью
NnDu
влъхволюбма, влъхволюбьма, влъхволюбма, влъхволюбма
влъхволюбь -ꙗ ср Склонност към магьосничество, гадателство бѫд ... въ скврънꙿнолюбѣ ꙇ въ влъхволюбѣ мѣсто. бголюбець СЕ 70b 17 Изч СЕ влъхволюбе Нвб Срв влъхвуване, ’гадателство, магьсничество’ РБЕ