Исторически речник
влъхвовань  [+]
NnOsNngsNndsNnisNnlsNnOp
влъхвован, влъхвованьвлъхвованꙗ, влъхвована, влъхвованьꙗвлъхвованю, влъхвованѹ, влъхвованьювлъхвованмь, влъхвованьмь, влъхвованмъ, влъхвованьмъ, влъхвованмь, влъхвованмъвлъхвован, влъхвовань, влъхвованвлъхвованꙗ, влъхвована, влъхвованьꙗ
NngpNndpNnipNnlpNnOuNnGu
влъхвован, влъхвовань, влъхвованевлъхвованмъ, влъхвованьмъ, влъхвованмь, влъхвованьмь, влъхвованмъ, влъхвованмь, влъхвованомъ, влъхвованамъвлъхвован, влъхвовань, влъхвован, влъхвованмвлъхвованхъ, влъхвованьхъ, влъхвованхь, влъхвованьхь, влъхвованхъ, влъхвованхьвлъхвован, влъхвованьвлъхвованю, влъхвованѹ, влъхвованью
NnDu
влъхвованма, влъхвованьма, влъхвованма, влъхвованма
влъхвовань -ꙗ ср Магия да въ жрътвꙑ мѣсто влъхвованмъ свомъ огн҄ь прнесе на храмъ С 22.28 нъ нꙑн҄ꙗ сповѣждь мнѣ о вльхвованї свомь С 23.5—6 вдте ꙗко же рее онъ влъхвъ. сътвор влъхвованмъ.  дръжтъ насъ посрѣдѹ рѣкꙑ С 151.6 наа родѣанїа и влъхвованїа надѣе се ПЕ Конст. 427v блоудовѡмꙿ же и хыщенїѡмь , оубїиствѡмꙿ же и граблнїѡⷨ себе въдасть • влъхвованїѡмꙿ же и ародѣанїѡⷨ . и просто рещи къ вьсакои себе иꙁдасть ꙁлѡбѣ ПЕ Конст. 428v же влъхвованїѻмь ҆л ѻ҆баанїѡмь ҆л ародѣанїѻмь нѣкымь. ҆л прорцанїѡмь себе въдаѫщхь, а҆наѳема̑ БС 25б Фѹдѹлѣ. ҆ ѹ҆телѣ е҆гѡ пїрѡпѹла. же въсеьстнѫѧ ҆кѡнѫ прѣстыѫ бцѫ поправшїхь. ҆ влъхвова́нїа раꙁлнаа пока́ꙁавшхь... а҆наѳема БС 27б Ꙁнаменьꙗ же и чюдеса мнитсꙗ стварꙗти не по истинѣ , но ложно и волхованием Диоп. С ПЕ Конст. БС Диоп. Гр μαγεία φαρμακεία влъхвоване Нвб Срв влъхвуване Дюв влъхнуване ОА влъхуване, влъхувание ЕтМл МлБТР