Исторически речник
влахерна  
влахерна -ꙑ ж МИ Влахерна — крайният северен квартал на Цариград, където по–късно е бил и императорският дворец [тук за църквата „Св. Богородица”, сега несъществуваща] мⷺца юⷧ҇ ћ҃а҃ свⷳ҇не цркве стꙑѩ бцѧ. ѣже въ влахернаⷯ А 151а 7  по семъ, ꙗкоже любѡдѣлнаа пела вьсѧ пролѣтные цвѣты, сце же тамо вьсѣ ст͠аа любѡтрꙋднѣ ѻбышⷣе мѣста, кь прѣсвѣтлѡмꙋ хв͠ы мт͠ре прїде храмꙋ, же  влахерна менꙋет сѧ даже до днⷭе Петк. 77v.30. Изч А Гр Βλαχέρναι