Исторически речник
власъ [+]
NmosNmgsNmdsNmasNmEsNmis
власъ, власьвласавласѹ, власоввласъ, власьвласавласомь, власомъ
NmlsNmvsNmopNmgpNmdpNmap
власѣвласевлас, власовевласъ, влась, власовъ, власовьвласомъ, власомь, власовомъ, власовомьвласꙑ, власовꙑ
NmipNmlpNmOuNmGuNmDu
власꙑ, власовꙑ, власъмвласѣхъ, власѣхь, власохъ, власохь, власовохъ, власовохьвласавласѹвласома
власъ м ЛИ Влас — име, споменато в Супрасълския сборник аꙁъ же власъ въ ефесѣ сꙑ. въ то врѣмꙙ ѹпраꙁнвъ сꙙ отъ дѣла цра. прѣпсахъ С 144.23 Изч С Нвб Срв Свети Влас МИ ЕтМл ЕтБАН Власин ден ЕтБАН Влас МИ СНМБ Власовци МИ Власьовци МИ Власьци МИ Власе МИ ЙЗ,Зас Влас ЛИ Власов ФИ СтИл,РЛФИ