Исторически речник
владꙑьство  [+]
NnOsNngsNndsNnisNnlsNnOp
владꙑьство, владꙑъство, владꙑствовладꙑьства, владꙑъства, владꙑствавладꙑьствѹ, владꙑъствѹ, владꙑствѹвладꙑьствомь, владꙑъствомь, владꙑствомь, владꙑьствомъ, владꙑъствомъ, владꙑствомъвладꙑьствѣ, владꙑъствѣ, владꙑствѣвладꙑьства, владꙑъства, владꙑства
NngpNndpNnipNnlpNnOuNnGu
владꙑьствъ, владꙑъствъ, владꙑествъ, владꙑьствь, владꙑствь, владꙑьстъвь, владꙑстъвь, владꙑьстьвь, владꙑстьвьвладꙑрьствомъ, владꙑъствомъ, владꙑствомъ, владꙑьствомь, владꙑъствомь, владꙑствомьвладꙑьствꙑ, владꙑъствꙑ, владꙑствꙑвладꙑьствѣхъ, владꙑъствѣхъ, владꙑствѣхъ, владꙑьствѣхь, владꙑъствѣхь, владꙑствѣхьвладꙑьствѣ, владꙑъствѣ, владꙑствѣвладꙑьствѹ, владꙑъствѹ, владꙑствѹ
NnDu
владꙑьствома, владꙑъствома, владꙑствома
владꙑьство ср 1. Власт, началство, владичество посълашѧ ꙁасѣдьнкꙑ ... да мѫтъ і въ словес. да бѫ  прѣдал владꙑъствѹ  област воеводꙑ М Лк 20.20 З съ тобоѭ владꙑьство вь день пеалі твоѩ СП 109.3 тана съкръвенаꙗ отъ вѣкъ.  нꙑн҄ѣ облмаꙗ насъ рад. сповѣдаѭштмъ владꙑьство тво С 143.15 Аще ѹбо се бѹдет, не к томꙋ бѹдеть потрѣба єже по желанїю двженїю л єже къ добромѹ намь владыьствѹ I Никод. 216.35. 2. В християнството — власти, един от деветте ангелски чина в небесната йерархия ѣко нѣстъ емѹ брань къ кръв. ꙇ плът. къ властемъ ꙇ влⷣ҇аьствомъ. къ мродръжтелемъ вѣка сего СЕ 93b 23 М З А Б СП СЕ С Гр ἀρχή ἐξουσία ἡγεμονία владꙑъство Нвб владичество ВА Бот НГер МлБТР ЕтМл ЕтБАН АР РБЕ БТР ДА