Исторически речник
владꙑьскъ  [+]
AemosiAemgsiAemdsiAemasiAemEsiAemisi
владꙑьскъ, владꙑьскьвладꙑьскавладꙑьскѹвладꙑьскъ, владꙑьскьвладꙑьскавладꙑьскомь, владꙑьскомъ
AemlsiAemvsiAemopiAemgpiAemdpiAemapi
владꙑьсцѣвладꙑьскъвладꙑьсцвладꙑьскъ, владꙑьскьвладꙑьскомъ, владꙑьскомьвладꙑьскꙑ
AemipiAemlpiAemOuiAemGuiAemDuiAenosi
владꙑьскꙑвладꙑьсцѣхъ, владꙑьсцѣхьвладꙑьскавладꙑьскѹвладꙑьскомавладꙑьско
AengsiAendsiAenasiAenEsiAenisiAenlsi
владꙑьскавладꙑьскѹвладꙑьсковладꙑьскавладꙑьскомь, владꙑьскомъвладꙑьсцѣ
AenopiAengpiAendpiAenapiAenipiAenlpi
владꙑьскавладꙑьскъ, владꙑьскьвладꙑьскомъ, владꙑьскомьвладꙑьскꙑвладꙑьскꙑвладꙑьсцѣхъ, владꙑьсцѣхь
AenOuiAenGuiAenDuiAefosiAefgsiAefdsi
владꙑьсцѣвладꙑьскѹвладꙑьскомавладꙑьскавладꙑьскꙑ, владꙑьскѫвладꙑьсцѣ, владꙑьстѣ
AefasiAefisiAeflsiAefopiAefgpiAefdpi
владꙑьскѫ, владꙑьскѹвладꙑьскоѭ, владꙑьскоѫ, владꙑьскоѧ, владꙑьскоювладꙑьсцѣ, владꙑьстѣвладꙑьскꙑвладꙑьскъ, владꙑьскьвладꙑьскамъ, владꙑьскамь
AefapiAefipiAeflpiAefOuiAefGuiAefDui
владꙑьскꙑвладꙑьскамвладꙑьскахъ, владꙑьскахьвладꙑьсцѣ, владꙑьстѣвладꙑьскѹвладꙑьскама
AemosdAemgsdAemdsdAemasdAemEsdAemisd
владꙑьскꙑ, владꙑьскꙑ, владꙑьсковладꙑьскаго, владꙑьскаего, владꙑьскааго, владꙑьскаго, владꙑьского, владꙑьскога, владꙑьскговладꙑьскѹмѹ, владꙑьскѹемѹ, владꙑьскѹѹмѹ, владꙑьскѹмѹ, владꙑьскоомѹ, владꙑьскомѹ, владꙑьскоѹмѹ, владꙑьскмѹвладꙑьскꙑ, владꙑьскꙑ, владꙑьсковладꙑьскаго, владꙑьскаего, владꙑьскааго, владꙑьскаго, владꙑьского, владꙑьскога, владꙑьскговладꙑьскꙑмь, владꙑьскꙑмь, владꙑьскꙑмъ, владꙑьскꙑмъ
AemlsdAemvsdAemopdAemgpdAemdpdAemapd
владꙑьсцѣмь, владꙑьсцѣемь, владꙑьсцѣѣмь, владꙑьсцѣамь, владꙑьсцѣмь, владꙑьсцѣмъ, владꙑьсцѣемъ, владꙑьсцѣѣмъ, владꙑьсцѣамъ, владꙑьсцѣмъ, владꙑьскомь, владꙑьскомъвладꙑьскꙑ, владꙑьскꙑ, владꙑьсковладꙑьсцвладꙑьскꙑхъ, владꙑьскꙑхъ, владꙑьскꙑхь, владꙑьскꙑхь, владꙑьсцѣхъ, владꙑьсцѣхьвладꙑьскꙑмъ, владꙑьскꙑмъ, владꙑьскꙑмь, владꙑьскꙑмь, владꙑьсцѣмъ, владꙑьсцѣмьвладꙑьскꙑѧ, владꙑьскꙑꙗ, владꙑьскꙑе
AemipdAemlpdAemOudAemGudAemDudAenosd
владꙑьскꙑм, владꙑьскꙑмвладꙑьскꙑхъ, владꙑьскꙑхъ, владꙑьскꙑхь, владꙑьскꙑхьвладꙑьскаꙗ, владꙑьскаа, владꙑьскаѣвладꙑьскѹю, владꙑьскоювладꙑьскꙑма, владꙑьскꙑмавладꙑьско, владꙑьское
AengsdAendsdAenasdAenEsdAenisdAenlsd
владꙑьскаго, владꙑьскаего, владꙑьскааго, владꙑьскаго, владꙑьского, владꙑьскога, владꙑьскговладꙑьскѹмѹ, владꙑьскѹемѹ, владꙑьскѹѹмѹ, владꙑьскѹмѹ, владꙑьскоомѹ, владꙑьскомѹ, владꙑьскоѹмѹ, владꙑьскмѹвладꙑьско, владꙑьскоевладꙑьскаго, владꙑьскаего, владꙑьскааго, владꙑьскаго, владꙑьского, владꙑьскога, владꙑьскговладꙑьскꙑмь, владꙑьскꙑмь, владꙑьскꙑмъ, владꙑьскꙑмъвладꙑьсцѣмь, владꙑьсцѣемь, владꙑьсцѣѣмь, владꙑьсцѣамь, владꙑьсцѣмь, владꙑьсцѣмъ, владꙑьсцѣемъ, владꙑьсцѣѣмъ, владꙑьсцѣамъ, владꙑьсцѣмъ, владꙑьскомь, владꙑьскомъ
AenvsdAenopdAengpdAendpdAenapdAenipd
владꙑьско, владꙑьскоевладꙑьскаꙗ, владꙑьскаа, владꙑьскаѣ, владꙑьскаѧвладꙑьскꙑхъ, владꙑьскꙑхъ, владꙑьскꙑхь, владꙑьскꙑхь, владꙑьсцѣхъ, владꙑьсцѣхьвладꙑьскꙑмъ, владꙑьскꙑмъ, владꙑьскꙑмь, владꙑьскꙑмь, владꙑьсцѣмъ, владꙑьсцѣмьвладꙑьскаꙗ, владꙑьскаа, владꙑьскаѣ, владꙑьскаѧвладꙑьскꙑм, владꙑьскꙑм
AenlpdAenOudAenGudAenDudAefosdAefgsd
владꙑьскꙑхъ, владꙑьскꙑхъ, владꙑьскꙑхь, владꙑьскꙑхьвладꙑьсцѣвладꙑьскѹю, владꙑьскоювладꙑьскꙑма, владꙑьскꙑмавладꙑьскаꙗ, владꙑьскаа, владꙑьскаѣ, владꙑьскаѧвладꙑьскꙑѧ, владꙑьскꙑꙗ, владꙑьскѫѭ, владꙑьскꙑе
AefdsdAefasdAefisdAeflsdAefopdAefgpd
владꙑьсцѣ, владꙑьстѣ, владꙑьсковладꙑьскѫѭ, владꙑьскѹю, владꙑьскоѭ, владꙑьскоювладꙑьскѫѭ, владꙑьскоѫ, владꙑьскоѧ, владꙑьскоювладꙑьсцѣ, владꙑьстѣвладꙑьскꙑѧ, владꙑьскꙑꙗ, владꙑьскꙑевладꙑьскꙑхъ, владꙑьскꙑхъ, владꙑьсцѣхъ, владꙑьстѣхъ, владꙑьскꙑхь, владꙑьскꙑхь, владꙑьсцѣхь, владꙑьстѣхь
AefdpdAefapdAefipdAeflpdAefOudAefGud
владꙑьскꙑмъ, владꙑьскꙑмъ, владꙑьсцѣмъ, владꙑьстѣмъ, владꙑьскꙑмь, владꙑьскꙑмь, владꙑьсцѣмь, владꙑьстѣмьвладꙑьскꙑѧ, владꙑьскꙑꙗ, владꙑьскꙑевладꙑьскꙑм, владꙑьскꙑмвладꙑьскꙑхъ, владꙑьскꙑхъ, владꙑьскꙑхь, владꙑьскꙑхьвладꙑьсцѣ, владꙑьстѣвладꙑьскѹю
AefDudArmosiArmgsiArmdsiArmasiArmEsi
владꙑьскꙑма, владꙑьскꙑма-----
ArmisiArmlsiArmvsiArmopiArmgpiArmdpi
------
ArmapiArmipiArmlpiArmOuiArmGuiArmDui
------
ArnosiArngsiArndsiArnasiArnEsiArnisi
------
ArnlsiArnvsiArnopiArngpiArndpiArnapi
------
ArnipiArnlpiArnOuiArnGuiArnDuiArfosi
------
ArfgsiArfdsiArfasiArfisiArflsiArfvsi
------
ArfopiArfgpiArfdpiArfapiArfipiArflpi
------
ArfOuiArfGuiArfDuiArmosdArmgsdArmdsd
------
ArmasdArmEsdArmisdArmlsdArmvsdArmopd
------
ArmgpdArmdpdArmapdArmipdArmlpdArmOud
------
ArmGudArmDudArnosdArngsdArndsdArnasd
------
ArnEsdArnisdArnlsdArnvsdArnopdArngpd
------
ArndpdArnapdArnipdArnlpdArnOudArnGud
------
ArnDudArfosdArfgsdArfdsdArfasdArfisd
------
ArflsdArfvsdArfopdArfgpdArfdpdArfapd
------
ArfipdArflpdArfOudArfGudArfDud
-----
владꙑьскъ -ꙑ прил Божи, на Господа ѹмѫдр . вьꙁлѣ на нь благодѣть.  раꙁѹмъ. ꙇже отъ влⷣ҇аьскааго твоего дха СЕ 95а 3 ослѣпьнѫ ꙁавсть на владꙑьскѫ славѫ подвгꙿ С 322.24 насладшꙙ же сꙙ владꙑьска обраꙁа  гласа.  лактꙑ ѳомѫ потꙑкаахѫ С 502.16  ловѣка въ прьвꙑ постав. владꙑьскъ санъ. отъметаѧ ѹбо вьера. владꙑьскъ л҄егеонъ С 463.6 Като същ. владꙑьскаꙗ ср мн τὰ τῆς ἐξουσίας В християнството — нещата, които подобават на Бога въера съмотрьлвънаꙗ творꙙ. а дьнесь владꙑьскаꙗ. вьера пльтьскаꙗ. а дьнесь господьскаꙗ дѣѧ С 449.22 СЕ С Гр ἡγεμονικός δεσποτικός τοῦ δεσπότου ἀρχαῖος Нвб владически остар ВА НГер МлБТР ЕтМл ЕтБАН РБЕ Срв владишки ОА ВА АК МлБТР ЕтМл АР БТР РБЕ