Исторически речник
владꙑьн҄ь  [+]
AemosiAemgsiAemdsiAemasiAemEsiAemisi
владꙑьнь, владꙑьнъ, владꙑень, владꙑенъвладꙑьнꙗ, владꙑьнѣвладꙑьнювладꙑьнь, владꙑьнъ, владꙑень, владꙑенъвладꙑьнꙗ, владꙑьнѣвладꙑьнемь, владꙑьнемъ
AemlsiAemvsiAemopiAemgpiAemdpiAemapi
владꙑьнвладꙑьнь, владꙑьнъ, владꙑень, владꙑенъвладꙑьнвладꙑьнь, владꙑьнъ, владꙑень, владꙑенъвладꙑьнемь, владꙑьнемъвладꙑьнѧ, владꙑьнѩ, владꙑьне
AemipiAemlpiAemOuiAemGuiAemDuiAenosi
владꙑьнвладꙑьнхъ, владꙑьнхьвладꙑьнꙗ, владꙑьнѣвладꙑьнювладꙑьнемавладꙑьне, владꙑьнѥ
AengsiAendsiAenasiAenEsiAenisiAenlsi
владꙑьнꙗ, владꙑьнѣвладꙑьнювладꙑьне, владꙑьнѥвладꙑьнꙗ, владꙑьнѣвладꙑьнемь, владꙑьнемъвладꙑьн
AenopiAengpiAendpiAenapiAenipiAenlpi
владꙑьнꙗ, владꙑьнѣвладꙑьнь, владꙑьнъ, владꙑень, владꙑенъвладꙑьнемь, владꙑьнемъвладꙑьнꙗ, владꙑьнѣвладꙑьнвладꙑьнхъ, владꙑьнхь
AenOuiAenGuiAenDuiAefosiAefgsiAefdsi
владꙑьнвладꙑьнювладꙑьнемавладꙑьнꙗ, владꙑьнѣвладꙑьнѧ, владꙑьн̑ѩ, владꙑьн̑ѭ, владꙑьн̑е, владꙑьн̑ѥвладꙑьн
AefasiAefisiAeflsiAefopiAefgpiAefdpi
владꙑьн̑ѭ, владꙑьнѧ, владꙑьн̑ѩ, владꙑьнювладꙑьнеѭ, владꙑьнеѫ, владꙑьнеѧ, владꙑьнеювладꙑьнвладꙑьнѧ, владꙑьн̑ѩ, владꙑьн̑ѭ, владꙑьн̑е, владꙑьн̑ѥвладꙑьнь, владꙑьнъ, владꙑень, владꙑенъвладꙑьнꙗмь, владꙑьнꙗмъ, владꙑьнѣмь, владꙑьнѣмъ
AefapiAefipiAeflpiAefOuiAefGuiAefDui
владꙑьнѧ, владꙑьн̑ѩ, владꙑьн̑ѭ, владꙑьн̑е, владꙑьн̑ѥвладꙑьнꙗм, владꙑьнѣмвладꙑьнꙗхъ, владꙑьнѣхьвладꙑьнвладꙑьнювладꙑьнꙗма, владꙑьнѣма
AemosdAemgsdAemdsdAemasdAemEsdAemisd
владꙑьнь, владꙑьн, владꙑьне, владꙑьн, владꙑънь, владꙑън, владꙑъне, владꙑънвладꙑьнꙗго, владꙑьнꙗего, владꙑьнꙗаго, владꙑьнꙗго, владꙑьнего, владꙑьнега, владꙑьнѣго, владꙑьнѣего, владꙑьнѣаго, владꙑьнѣго, владꙑьнѧго, владꙑьнѧего, владꙑьнѧаго, владꙑьнѧго, владꙑьнго, владꙑънꙗго, владꙑънꙗего, владꙑънꙗаго, владꙑънꙗго, владꙑънего, владꙑънега, владꙑънѣго, владꙑънѣего, владꙑънѣаго, владꙑънѣго, владꙑънѧго, владꙑънѧего, владꙑънѧаго, владꙑънѧго, владꙑънговладꙑьнюмѹ, владꙑьнюемѹ, владꙑьнюѹмѹ, владꙑьнююмѹ, владꙑьнюмѹ, владꙑьнемѹ, владꙑьнмѹ, владꙑънюмѹ, владꙑънюемѹ, владꙑънюѹмѹ, владꙑънююмѹ, владꙑънюмѹ, владꙑънемѹ, владꙑънмѹвладꙑьнь, владꙑьн, владꙑьне, владꙑьн, владꙑънь, владꙑън, владꙑъне, владꙑънвладꙑьнꙗго, владꙑьнꙗего, владꙑьнꙗаго, владꙑьнꙗго, владꙑьнего, владꙑьнега, владꙑьнѣго, владꙑьнѣего, владꙑьнѣаго, владꙑьнѣго, владꙑьнѧго, владꙑьнѧего, владꙑьнѧаго, владꙑьнѧго, владꙑьнго, владꙑънꙗго, владꙑънꙗего, владꙑънꙗаго, владꙑънꙗго, владꙑънего, владꙑънега, владꙑънѣго, владꙑънѣего, владꙑънѣаго, владꙑънѣго, владꙑънѧго, владꙑънѧего, владꙑънѧаго, владꙑънѧго, владꙑънговладꙑьнмь, владꙑьнмь, владꙑьнмъ, владꙑьнмъ, владꙑънмь, владꙑънмь, владꙑънмъ, владꙑънмъ
AemlsdAemvsdAemopdAemgpdAemdpdAemapd
владꙑьнмь, владꙑьнмь, владꙑьнмъ, владꙑьнмъ, владꙑьнемь, владꙑьнемъ, владꙑьнѣмь, владꙑьнѣмъ, владꙑънмь, владꙑънмь, владꙑънмъ, владꙑънмъ, владꙑънемь, владꙑънемъ, владꙑънѣмь, владꙑънѣмъвладꙑьнь, владꙑьн, владꙑьне, владꙑьн, владꙑънь, владꙑън, владꙑъне, владꙑънвладꙑьн, владꙑьн, владꙑън, владꙑънвладꙑьнхъ, владꙑьнхъ, владꙑьнхь, владꙑьннхь, владꙑънхъ, владꙑънхъ, владꙑънхь, владꙑъннхьвладꙑьнмъ, владꙑьнмъ, владꙑьнмь, владꙑьнмь, владꙑънмъ, владꙑънмъ, владꙑънмь, владꙑънмьвладꙑьннѧѧ, владꙑьнѩѧ, владꙑьнѧѩ, владꙑьнꙗѧ, владꙑьнѧꙗ, владꙑьнꙗꙗ, владꙑьнꙗа, владꙑьнее, владꙑьне, владꙑьне, владꙑънѧѧ, владꙑънѩѧ, владꙑънѧѩ, владꙑънꙗѧ, владꙑънѧꙗ, владꙑънꙗꙗ, владꙑънꙗа, владꙑънее, владꙑъне, владꙑъне
AemipdAemlpdAemOudAemGudAemDudAenosd
владꙑьнм, владꙑьнм, владꙑънм, владꙑънмвладꙑьнхъ, владꙑьнхъ, владꙑьнхь, владꙑьнхь, владꙑънхъ, владꙑънхъ, владꙑънхь, владꙑънхьвладꙑьнꙗꙗ, владꙑьнѣꙗ, владꙑьнꙗа, владꙑьнѣа, владꙑьнѣѣ, владꙑьнѧѧ, владꙑънꙗꙗ, владꙑънѣꙗ, владꙑънꙗа, владꙑънѣа, владꙑънѣѣ, владꙑънѧѧвладꙑьнюю, владꙑънюювладꙑьнма, владꙑьнма, владꙑънма, владꙑънмавладꙑьне, владꙑьнее, владꙑъне, владꙑънее
AengsdAendsdAenasdAenEsdAenisdAenlsd
владꙑьнꙗго, владꙑьнꙗего, владꙑьнꙗаго, владꙑьнꙗго, владꙑьнего, владꙑьнега, владꙑьнѣго, владꙑьнѣего, владꙑьнѣаго, владꙑьнѣго, владꙑьнѧго, владꙑьнѧего, владꙑьнѧаго, владꙑьнѧго, владꙑьнго, владꙑънꙗго, владꙑънꙗего, владꙑънꙗаго, владꙑънꙗго, владꙑънего, владꙑънега, владꙑънѣго, владꙑънѣего, владꙑънѣаго, владꙑънѣго, владꙑънѧго, владꙑънѧего, владꙑънѧаго, владꙑънѧго, владꙑънговладꙑьнюмѹ, владꙑьнюемѹ, владꙑьнюѹмѹ, владꙑьнююмѹ, владꙑьнюмѹ, владꙑьнемѹ, владꙑьнмѹ, владꙑънюмѹ, владꙑънюемѹ, владꙑънюѹмѹ, владꙑънююмѹ, владꙑънюмѹ, владꙑънемѹ, владꙑънмѹвладꙑьнне, владꙑьнее, владꙑънне, владꙑънеевладꙑьнꙗго, владꙑьнꙗего, владꙑьнꙗаго, владꙑьнꙗго, владꙑьнего, владꙑьнега, владꙑьнѣго, владꙑьнѣего, владꙑьнѣаго, владꙑьнѣго, владꙑьнѧго, владꙑьнѧего, владꙑьнѧаго, владꙑьнѧго, владꙑьнго, владꙑънꙗго, владꙑънꙗего, владꙑънꙗаго, владꙑънꙗго, владꙑънего, владꙑънега, владꙑънѣго, владꙑънѣего, владꙑънѣаго, владꙑънѣго, владꙑънѧго, владꙑънѧего, владꙑънѧаго, владꙑънѧго, владꙑънговладꙑьнмь, владꙑьнмь, владꙑьнмъ, владꙑьнмъ, владꙑънмь, владꙑънмь, владꙑънмъ, владꙑънмъвладꙑьнмь, владꙑьнмь, владꙑьнмъ, владꙑьнмъ, владꙑьнемь, владꙑьнемъ, владꙑьнѣмь, владꙑьнѣмъ, владꙑънмь, владꙑънмь, владꙑънмъ, владꙑънмъ, владꙑънемь, владꙑънемъ, владꙑънѣмь, владꙑънѣмъ
AenvsdAenopdAengpdAendpdAenapdAenipd
владꙑьне, владꙑьнее, владꙑъне, владꙑънеевладꙑьнꙗꙗ, владꙑьнꙗа, владꙑьнꙗѧ, владꙑьнѧѧ, владꙑьнѣꙗ, владꙑьнѣа, владꙑьнѣѣ, владꙑънꙗꙗ, владꙑънꙗа, владꙑънꙗѧ, владꙑънѧѧ, владꙑънѣꙗ, владꙑънѣа, владꙑънѣѣвладꙑьнхъ, владꙑьнхъ, владꙑьнхь, владꙑьннхь, владꙑънхъ, владꙑънхъ, владꙑънхь, владꙑъннхьвладꙑьнмъ, владꙑьнмъ, владꙑьнмь, владꙑьнмь, владꙑънмъ, владꙑънмъ, владꙑънмь, владꙑънмьвладꙑьнꙗꙗ, владꙑьнꙗа, владꙑьнꙗѧ, владꙑьнѧѧ, владꙑьнѣꙗ, владꙑьнѣа, владꙑьнѣѣ, владꙑънꙗꙗ, владꙑънꙗа, владꙑънꙗѧ, владꙑънѧѧ, владꙑънѣꙗ, владꙑънѣа, владꙑънѣѣвладꙑьнм, владꙑьнм, владꙑънм, владꙑънм
AenlpdAenOudAenGudAenDudAefosdAefgsd
владꙑьнхъ, владꙑьнхъ, владꙑьнхь, владꙑьнхь, владꙑънхъ, владꙑънхъ, владꙑънхь, владꙑънхьвладꙑьн, владꙑънвладꙑьнюю, владꙑънюювладꙑьнма, владꙑьнма, владꙑънма, владꙑънмавладꙑьнꙗꙗ, владꙑьнꙗа, владꙑьнѣꙗ, владꙑьнѣа, владꙑьнѣѣ, владꙑьнѧѧвладꙑьнѧѧ, владꙑьнѩѧ, владꙑьнее, владꙑьнѥѥ, владꙑьнеѥ, владꙑьнꙗѧ, владꙑьнѧ
AefdsdAefasdAefisdAeflsdAefopdAefgpd
владꙑьн, владꙑьневладꙑьнѭѭ, владꙑьнеѭ, владꙑьнѧѧ, владꙑьнѩѧ, владꙑьнюювладꙑьнеѭ, владꙑьнеѫ, владꙑьнѥѭ, владꙑьнѥѫ, владꙑьнѭѭ, владꙑьнеѧ, владꙑьнею, владꙑьнѥѧ, владꙑьнѥювладꙑьн, владꙑьнѣвладꙑьнѧѧ, владꙑьнѩѩ, владꙑьнѩѧ, владꙑьнꙗѧ, владꙑьнѭѭ, владꙑьнее, владꙑьнѥе, владꙑьнѧвладꙑьнхъ, владꙑьнхь, владꙑьнхь
AefdpdAefapdAefipdAeflpdAefOudAefGud
владꙑьнмъ, владꙑьнмь, владꙑьнмьвладꙑьнѧѧ, владꙑьнѩѩ, владꙑьнѩѧ, владꙑьнꙗѧ, владꙑьнѭѭ, владꙑьнее, владꙑьнѥе, владꙑьнѧвладꙑьнм, владꙑьнмвладꙑьнхъ, владꙑьнхь, владꙑьнхьвладꙑьнвладꙑьнюю
AefDudArmosiArmgsiArmdsiArmasiArmEsi
владꙑьнма, владꙑьнма-----
ArmisiArmlsiArmvsiArmopiArmgpiArmdpi
------
ArmapiArmipiArmlpiArmOuiArmGuiArmDui
------
ArnosiArngsiArndsiArnasiArnEsiArnisi
------
ArnlsiArnvsiArnopiArngpiArndpiArnapi
------
ArnipiArnlpiArnOuiArnGuiArnDuiArfosi
------
ArfgsiArfdsiArfasiArfisiArflsiArfvsi
------
ArfopiArfgpiArfdpiArfapiArfipiArflpi
------
ArfOuiArfGuiArfDuiArmosdArmgsdArmdsd
------
ArmasdArmEsdArmisdArmlsdArmvsdArmopd
------
ArmgpdArmdpdArmapdArmipdArmlpdArmOud
------
ArmGudArmDudArnosdArngsdArndsdArnasd
------
ArnEsdArnisdArnlsdArnvsdArnopdArngpd
------
ArndpdArnapdArnipdArnlpdArnOudArnGud
------
ArnDudArfosdArfgsdArfdsdArfasdArfisd
------
ArflsdArfvsdArfopdArfgpdArfdpdArfapd
------
ArfipdArflpdArfOudArfGudArfDud
-----
владꙑьн҄ь - прил притеж Господарски, владетелски бѣжвѣ дръꙁост арꙿхерескꙑ. отъбѣжвѣ владꙑьн҄ꙙ ѹбїствьнꙑѧ рѫкꙑ. аште бо  сьмрьт наю прѣдадꙙтꙿ не мавѣ понест поношеньꙗ хъ С 472.5 Божи, на Господа. въꙁдаждь м радостъ спнѣ твоего. ї дхмъ владꙑънемъ. ѹтвръді мѩ СП 50.14 ꙇ на кръві владꙑъні. цѣнѫ въꙁімааше К 6а 10 спръва бо ꙁемьꙗ не свомъ стъствомъ проꙁꙙбень въꙁдраст бꙑл. нъ повелѣньꙗ послѹшаѭшт владꙑьнꙗ С 495.22 вдѣ л владꙑьн҄е ловѣколюб С 494.12 благовол҄ень бо о прьвꙑхъ сьгрѣшен. вельдарован прмьтъ владꙑьн҄е С 496.28 пастѹхъ бꙑвъ словесънꙑмъ овцамъ владꙑьнꙗмъ С 526.30 владꙑьн҄ꙗꙗ ср мн τὰ τῆς ἐξουσίας Като същ. В християнството — нещата, които подобават на Бога като господар, владетел въера же съмотрьлвънаа творѧ. а дьнесь владꙑънѣа К 13а 21 СП К С Гр ἡγεμονικός δεσποτικός τοῦ δεσπότου Нвб владичин, владичен ВА ДА владичнина ’данък’ БТР РБЕ Срв владичина, владищина МлБТР РБЕ Владичи дол МИ ЙЗ, Зас