Исторически речник
всамбонъ  [+]
NmosNmgsNmdsNmasNmEsNmis
всамбонъ, всамбоньвсамбонавсамбонѹ, всамбоноввсамбонъ, всамбоньвсамбонавсамбономь, всамбономъ
NmlsNmvsNmopNmgpNmdpNmap
всамбонѣвсамбоне----
NmipNmlpNmOuNmGuNmDu
-----
всамбонъ м ЛИ Висамбон — име на мъж, споменато в Супрасълския сборник днъ же отъ прѣстоѧштхъ. всамбонъ менемъ рее. владꙑка нашъ нѣстъ ꙗкоже стоꙗт мѹ. нъ ꙁдъхнѫт  ѹмрѣт С 149.26 Изч С Гр Βισάμβων