Исторически речник
внопть  [+]
NnOsNngsNndsNnisNnlsNnOp
внопт, вноптьвноптꙗ, внопта, вноптьꙗвноптю, вноптѹ, вноптьювноптмь, вноптьмь, вноптмъ, вноптьмъ, вноптмь, вноптмъвнопт, внопть, вноптвноптꙗ, внопта, вноптьꙗ
NngpNndpNnipNnlpNnOuNnGu
внопт, внопть, вноптевноптмъ, вноптьмъ, вноптмь, вноптьмь, вноптмъ, вноптмь, вноптомъ, вноптамъвнопт, внопть, внопт, вноптмвноптхъ, вноптьхъ, вноптхь, вноптьхь, вноптхъ, вноптхьвнопт, вноптьвноптю, вноптѹ, вноптью
NnDu
вноптма, вноптьма, вноптма, вноптма
внопть -ꙗ ср Пиене на вино, пиянство бѫд въ добро брашъно ѣденѣ мѣсто. сѹхоѣдець. въ вноптѣ мѣсто водопца СЕ 70b 1 Изч СЕ внопте Нвб винопитие ВА МлБТР