Исторически речник
внопца  [+]
NmosNmgsNmdsNmasNmEsNmis
внопцавнопцѧ, внопцѫ, внопцевнопцвнопцѫ, внопцѹ-внопцеѭ, внопцеѫ, внопцеѧ, внопцею
NmlsNmvsNmopNmgpNmdpNmap
внопцвнопцевнопцѧ, внопцѫ, внопцевнопць, внопцъвнопцамъ, внопцамьвнопцѧ, внопцѫ, внопце
NmipNmlpNmOuNmGuNmDu
внопцамвнопцахъ, внопцахьвнопцвнопцѹ, внопцювнопцама
внопца м Винопиец, пияница се сь лвкъ ѣдъца  внопца М Мт 11.19 Срв.Лк 7.34 Изч М Калка от гр οἰνοπότης Нвб винопийца м Дюв НГер МлБТР ЕтМл РБЕ ДА Срв винопиец ОА ВА НТ АР РБЕ БТР ДА