Исторически речник
влтсъ  [+]
NmosNmgsNmdsNmasNmEsNmis
влтсъ, влтсьвлтсавлтсѹ, влтсоввлтсъ, влтсьвлтсавлтсомь, влтсомъ
NmlsNmvsNmopNmgpNmdpNmap
влтсѣвлтсе----
NmipNmlpNmOuNmGuNmDu
-----
влтсъ м Вид червей — селскостопански вредител ꙁаьнѫ нꙑнѣ глат. мена гадомъ. прѫгъ ... ꙇлосъ. влтсъ. каръкносъ СЕ 59а 17 Изч СЕ Гр ῥηξιφυλήτης Нвб Ø