Исторически речник
вещьство  [+]
NnOsNngsNndsNnisNnlsNnOp
вещьство, вещъство, вещствовещьства, вещъства, вещствавещьствѹ, вещъствѹ, вещствѹвещьствомь, вещъствомь, вещствомь, вещьствомъ, вещъствомъ, вещствомъвещьствѣ, вещъствѣ, вещствѣвещьства, вещъства, вещства
NngpNndpNnipNnlpNnOuNnGu
вещьствъ, вещъствъ, веществъ, вещьствь, вещствь, вещьстъвь, вещстъвь, вещьстьвь, вещстьвьвещрьствомъ, вещъствомъ, вещствомъ, вещьствомь, вещъствомь, вещствомьвещьствꙑ, вещъствꙑ, вещствꙑвещьствѣхъ, вещъствѣхъ, вещствѣхъ, вещьствѣхь, вещъствѣхь, вещствѣхьвещьствѣ, вещъствѣ, вещствѣвещьствѹ, вещъствѹ, вещствѹ
NnDu
вещьствома, вещъствома, вещствома
вещьство ср Вещественото, сетивното, материалната действителност тъгда же поклон҄ѫ сꙙ отъ съмрът къ намъ обратвъша сꙙ. сладость бо мамъ къ вештьствѹ. не бо м стъ ѹпват днѣмъ рѣемъ С 501.3 Изч С Гр τὰ πράγματα Нвб вещество ОА ВА МлБТР ЕтМл ЕтБАН БТР АР РБЕ