Исторически речник
вещьнъ  [+]
AemosiAemgsiAemdsiAemasiAemEsiAemisi
вещьнъ, вещьньвещьнавещьнѹвещьнъ, вещьньвещьнавещьномь, вещьномъ
AemlsiAemvsiAemopiAemgpiAemdpiAemapi
вещьнѣвещьне, вещьнꙑвещьнвещьнъ, вещьньвещьномъ, вещьномьвещьнꙑ
AemipiAemlpiAemOuiAemGuiAemDuiAenosi
вещьнꙑвещьнѣхъ, вещьнѣхьвещьнавещьнѹвещьномавещьно
AengsiAendsiAenasiAenEsiAenisiAenlsi
вещьнавещьнѹвещьновещьнавещьномь, вещьномъвещьнѣ
AenopiAengpiAendpiAenapiAenipiAenlpi
вещьнавещьнъ, вещьньвещьномъ, вещьномьвещьнавещьнꙑвещьнѣхъ, вещьнѣхь
AenOuiAenGuiAenDuiAefosiAefgsiAefdsi
вещьнѣвещьнѹвещьномавещьнавещьнꙑ, вещьнѫвещьнѣ
AefasiAefisiAeflsiAefopiAefgpiAefdpi
вещьнѫ, вещьнѹвещьноѭ, вещьноѫ, вещьноѧ, вещьноювещьнѣвещьнꙑвещьнъ, вещьньвещьнамъ, вещьнамь
AefapiAefipiAeflpiAefOuiAefGuiAefDui
вещьнꙑвещьнамвещьнахъ, вещьнахьвещьнѣвещьнѹвещьнама
AemosdAemgsdAemdsdAemasdAemEsdAemisd
вещьнꙑ, вещьнꙑ, вещьновещьнаго, вещьнаего, вещьнааго, вещьнаго, вещьного, вещьнога, вещьнговещьнѹмѹ, вещьнѹемѹ, вещьнѹѹмѹ, вещьнѹмѹ, вещьноомѹ, вещьномѹ, вещьноѹмѹ, вещьнмѹвещьнꙑ, вещьнꙑ, вещьновещьнаго, вещьнаего, вещьнааго, вещьнаго, вещьного, вещьнога, вещьнговещьнꙑмь, вещьнꙑмь, вещьнꙑмъ, вещьнꙑмъ
AemlsdAemvsdAemopdAemgpdAemdpdAemapd
вещьнѣмь, вещьнѣемь, вещьнѣѣмь, вещьнѣамь, вещьнѣмь, вещьнѣмъ, вещьнѣемъ, вещьнѣѣмъ, вещьнѣамъ, вещьнѣмъ, вещьномь, вещьномъвещьнꙑ, вещьнꙑ, вещьновещьнвещьнꙑхъ, вещьнꙑхъ, вещьнꙑхь, вещьнꙑхь, вещьнѣхъ, вещьнѣхьвещьнꙑмъ, вещьнꙑмъ, вещьнꙑмь, вещьнꙑмь, вещьнѣмъ, вещьнѣмьвещьнꙑѧ, вещьнꙑꙗ, вещьнꙑе
AemipdAemlpdAemOudAemGudAemDudAenosd
вещьнꙑм, вещьнꙑмвещьнꙑхъ, вещьнꙑхъ, вещьнꙑхь, вещьнꙑхьвещьнаꙗ, вещьнаа, вещьнаѣвещьнѹю, вещьноювещьнꙑма, вещьнꙑмавещьно, вещьное
AengsdAendsdAenasdAenEsdAenisdAenlsd
вещьнаго, вещьнаего, вещьнааго, вещьнаго, вещьного, вещьнога, вещьнговещьнѹмѹ, вещьнѹемѹ, вещьнѹѹмѹ, вещьнѹмѹ, вещьноомѹ, вещьномѹ, вещьноѹмѹ, вещьнмѹвещьно, вещьноевещьнаго, вещьннаего, вещьнааго, вещьнаго, вещьного, вещьнога, вещьнговещьнꙑмь, вещьнꙑмь, вещьнꙑмъ, вещьнꙑмъвещьнѣмь, вещьнѣемь, вещьнѣѣмь, вещьнѣамь, вещьнѣмь, вещьнѣмъ, вещьнѣемъ, вещьнѣѣмъ, вещьнѣамъ, вещьнѣмъ, вещьномь, вещьномъ
AenvsdAenopdAengpdAendpdAenapdAenipd
вещьно, вещьноевещьнаꙗ, вещьнаа, вещьнаѣ, вещьнаѧвещьнꙑхъ, вещьнꙑхъ, вещьнꙑхь, вещьнꙑхь, вещьнѣхъ, вещьнѣхьвещьнꙑмъ, вещьнꙑмъ, вещьнꙑмь, вещьнꙑмь, вещьнѣмъ, вещьнѣмьвещьнаꙗ, вещьнаа, вещьнаѣ, вещьнаѧвещьнꙑм
AenlpdAenOudAenGudAenDudAefosdAefgsd
вещьнꙑхъ, вещьнꙑхъ, вещьнꙑхь, вещьнꙑхьвещьнѣвещьнѹю, вещьноювещьнꙑма, вещьнꙑмавещьнаꙗ, вещьнаа, вещьнаѣ, вещьнаѧвещьнꙑѧ, вещьнꙑꙗ, вещьнѫѭ, вещьнꙑе
AefdsdAefasdAefisdAeflsdAefopdAefgpd
вещьнѣ, вещьновещьнѫѭ, вещьнѹю, вещьноѭ, вещьноювещьнѫѭ, вещьноѫ, вещьноѧ, вещьноювещьнѣвещьнꙑѧ, вещьнꙑꙗ, вещьнꙑевещьнꙑхъ, вещьнꙑхъ, вещьнѣхъ, вещьнꙑхь, вещьнꙑхь, вещьнѣхь
AefdpdAefapdAefipdAeflpdAefOudAefGud
вещьнꙑмъ, вещьнꙑмъ, вещьнѣмъ, вещьнꙑмь, вещьнꙑмь, вещьнѣмьвещьнꙑѧ, вещьнꙑꙗ, вещьнꙑевещьнꙑм, вещьнꙑмвещьнꙑхъ, вещьнꙑхъ, вещьнꙑхь, вещьнꙑхьвещьнѣвещьнѹю
AefDudArmosiArmgsiArmdsiArmasiArmEsi
вещьнꙑма, вещьнꙑмавещьнѣ, вещьнѣшвещьнѣшавещьнѣшѹ, вещьнѣшювещьнѣвещьнѣша
ArmisiArmlsiArmvsiArmopiArmgpiArmdpi
вещьнѣшемь, вещьнѣшемъвещьнѣшвещьнѣвещьнѣше, вещьнѣшвещьнѣшь, вещьнѣшъвещьнѣшемъ, вещьнѣшемь
ArmapiArmipiArmlpiArmOuiArmGuiArmDui
вещьнѣшѧвещьнѣшвещьнѣшхъ, вещьнѣшхьвещьнѣшавещьнѣшѹ, вещьнѣшювещьнѣшема
ArnosiArngsiArndsiArnasiArnEsiArnisi
вещьнѣе, вещьнѣ, вещьнѣшевещьнѣшавещьнѣшѹ, вещьнѣшювещьнѣе, вещьнѣ, вещьнѣшевещьнѣшавещьнѣшемь, вещьнѣшемъ
ArnlsiArnvsiArnopiArngpiArndpiArnapi
вещьнѣшвещьнѣе, вещьнѣвещьнѣша, вещьнѣшвещьнѣшь, вещьнѣшъвещьнѣшемъ, вещьнѣшемьвещьнѣша, вещьнѣш
ArnipiArnlpiArnOuiArnGuiArnDuiArfosi
вещьнѣшвещьнѣшхъ, вещьнѣшхьвещьнѣшвещьнѣшѹ, вещьнѣшювещьнѣшемавещьнѣш
ArfgsiArfdsiArfasiArfisiArflsiArfvsi
вещьнѣшѧ, вещьнѣшѫ, вещьнѣшевещьнѣшвещьнѣшѫ, вещьнѣшѧ, вещьнѣшѹвещьнѣшеѭ, вещьнѣшеѫ, вещьнѣшеѧ, вещьнѣшеювещьнѣшвещьнѣш
ArfopiArfgpiArfdpiArfapiArfipiArflpi
вещьнѣшѧ, вещьнѣшѫ, вещьнѣшевещьнѣшь, вещьнѣшъвещьнѣшамъ, вещьнѣшамьвещьнѣшѧ, вещьнѣше, вещьнѣшѫвещьнѣшамвещьнѣшахъ, вещьнѣшахь
ArfOuiArfGuiArfDuiArmosdArmgsdArmdsd
вещьнѣшвещьнѣшѹ, вещьнѣшювещьнѣшамавещьнѣ, вещьнѣшвещьнѣшаго, вещьнѣшаего, вещьнѣшааго, вещьнѣшаговещьнѣшѹмѹ, вещьнѣшѹемѹ, вещьнѣшѹѹмѹ, вещьнѣшѹмѹ, вещьнѣшюмѹ, вещьнѣшюемѹ, вещьнѣшюѹмѹ, вещьнѣшюмѹ
ArmasdArmEsdArmisdArmlsdArmvsdArmopd
вещьнѣвещьнѣшаго, вещьнѣшаего, вещьнѣшааго, вещьнѣшаговещьнѣшмь, вещьнѣшмь, вещьнѣшмъ, вещьнѣшмъвещьнѣшмь, вещьнѣшмь, вещьнѣшмъ, вещьнѣшмъвещьнѣвещьнѣше, вещьнѣш
ArmgpdArmdpdArmapdArmipdArmlpdArmOud
вещьнѣшхъ, вещьнѣшхъ, вещьнѣшхь, вещьнѣшхьвещьнѣшмъ, вещьнѣшмъ, вещьнѣшмьвещьнѣшѧѧ, вещьнѣшее, вещьнѣшѫѫвещьнѣшм, вещьнѣшмвещьнѣшхъ, вещьнѣшхъ, вещьнѣшхьвещьнѣшаꙗ
ArmGudArmDudArnosdArngsdArndsdArnasd
вещьнѣшѹю, вещьнѣшюювещьнѣшма, вещьнѣшмавещьнѣе, вещьнѣ, вещьнѣшее, вещьнѣшевещьнѣшаго, вещьнѣшаего, вещьнѣшааго, вещьнѣшаговещьнѣшѹмѹ, вещьнѣшѹемѹ, вещьнѣшѹѹмѹ, вещьнѣшѹмѹ, вещьнѣшюмѹ, вещьнѣшюемѹ, вещьнѣшюѹмѹ, вещьнѣшюмѹвещьнѣе, вещьнѣ, вещьнѣшее, вещьнѣше
ArnEsdArnisdArnlsdArnvsdArnopdArngpd
вещьнѣшаго, вещьнѣшаего, вещьнѣшааго, вещьнѣшаговещьнѣшмь, вещьнѣшмь, вещьнѣшмъ, вещьнѣшмъвещьнѣшмь, вещьнѣшмь, вещьнѣшмъ, вещьнѣшмъвещьнѣе, вещьнѣ, вещьнѣшее, вещьнѣшевещьнѣшаꙗ, вещьнѣшаѣ, вещьнѣшаѧвещьнѣшхъ, вещьнѣшхъ, вещьнѣшхь, вещьнѣшхь
ArndpdArnapdArnipdArnlpdArnOudArnGud
вещьнѣшмъ, вещьнѣшмъ, вещьнѣшмьвещьнѣшаꙗ, вещьнѣшаѣ, вещьнѣшаѧвещьнѣшм, вещьнѣшмвещьнѣшхъ, вещьнѣшхъ, вещьнѣшхьвещьнѣшвещьнѣшѹю, вещьнѣшюю
ArnDudArfosdArfgsdArfdsdArfasdArfisd
вещьнѣшма, вещьнѣшмавещьнѣшꙗ, вещьнѣшѣ, вещьнѣшаꙗвещьнѣшѧѧ, вещьнѣшѧѩ, вещьнѣшѫѫ, вещьнѣшаѧ, вещьнѣшее, вещьнѣшеѥвещьнѣшвещьнѣшѫѫ, вещьнѣшѫѭ, вещьнѣшѧѧ, вещьнѣшѧѩ, вещьнѣшюювещьнѣшѫѫ, вещьнѣшѫѭ, вещьнѣшѧѧ, вещьнѣшѧѩ, вещьнѣшюю, вещьнѣшеѭ, вещьнѣшеѫ, вещьнѣшеѧ, вещьнѣшею
ArflsdArfvsdArfopdArfgpdArfdpdArfapd
вещьнѣшвещьнѣшꙗ, вещьнѣшѣвещьнѣшѧѧ, вещьнѣшѧѩ, вещьнѣшѫѫ, вещьнѣшаѧ, вещьнѣшее, вещьнѣшеѥвещьнѣшхъ, вещьнѣшхъ, вещьнѣшхь, вещьнѣшхьвещьнѣшмъ, вещьнѣшмъ, вещьнѣшмь, вещьнѣшмьвещьнѣшѧѧ, вещьнѣшѧѩ, вещьнѣшѫѫ, вещьнѣшаѧ, вещьнѣшее, вещьнѣшеѥ
ArfipdArflpdArfOudArfGudArfDud
вещьнѣшм, вещьнѣшмвещьнѣшхъ, вещьнѣшхъ, вещьнѣшхь, вещьнѣшхьвещьнѣшвещьнѣшѹю, вещьнѣшюювещьнѣшма, вещьнѣшма
вещьнъ -ꙑ прил Веществен, материален  прсно съ тѣм прѣбꙑваѧ. хъже ногꙑ стоѧтъ ѹбо въ ѹправьн.  како ѹбо тѹ. съ беꙁвѣстънꙑм (!) вештънꙑм пртекъ ста. повѣдѣ ꙗвѣ С 272.27  трапеꙁꙋ прⷣѣставлꙗеⷮ ѻблнѹ стрⷭтрьпце страданї. нѐ вещным нѣкако ѹкрашенѹ брашны, нъ свохь страданї ѹ҄пъщреннѹ кръвным стрѹам,  ѻбрадованнѣ веселещѹ любопраꙁнⷣьстьвныⷯ дш͠е Нед. 603v.6. Изч С Гр ἔνυλος Нвб вещен остар ОА ЕтБАН БТР АР РБЕ Срв веществен