Исторически речник
ветъшат  [+]
VpgVpfar1sVpfar2sVpfar3sVpfar1pVpfar2p
ветъшатветъшаѭ, ветъшаѫ, ветъшаѧ, ветъшаюветъшаш, ветъшаеш, ветъшаашветъшатъ, ветъшаетъ, ветъшаатъ, ветъшать, ветъшаеть, ветъшаать, ветъшат, ветъшает, ветъшаатветъшамъ, ветъшаемъ, ветъшаамъ, ветъшамь, ветъшаемь, ветъшаамь, ветъшам, ветъшаем, ветъшаам, ветъшамо, ветъшаемо, ветъшаамоветъшате, ветъшаете, ветъшаате
Vpfar3pVpfar1uVpfar2uVpfar3uVpza2sVpza3s
ветъшаѭтъ, ветъшаѫтъ, ветъшаѧтъ, ветъшаютъ, ветъшаѭть, ветъшаѫть, ветъшаѧть, ветъшають, ветъшаѭт, ветъшаѫт, ветъшаѧт, ветъшаютветъшавѣ, ветъшаевѣ, ветъшаавѣветъшата, ветъшаета, ветъшаатаветъшате, ветъшаете, ветъшаатеветъшаветъша
Vpza1pVpza2pVpza1uVpza2uVpfao1sVpfao2s
ветъшамъ, ветъшамь, ветъшамветъшатеветъшавѣветъшатаветъшахъ, ветъшахь, ветъшахветъша
Vpfao3sVpfao1pVpfao2pVpfao3pVpfao1uVpfao2u
ветъшаветъшахомъ, ветъшахомь, ветъшахом, ветъшахмꙑветъшастеветъшашѧ, ветъшашѫ, ветъшаша, ветъшаше, ветъшахѫветъшаховѣветъшаста
Vpfao3uVpfam1sVpfam2sVpfam3sVpfam1pVpfam2p
ветъшастеветъшаахъ, ветъшахъ, ветъшаахь, ветъшахь, ветъшаах, ветъшахветъшааше, ветъшашеветъшааше, ветъшашеветъшаахомъ, ветъшахомъ, ветъшаахомь, ветъшахомь, ветъшаахом, ветъшахомветъшаашете, ветъшашете, ветъшаасте, ветъшасте
Vpfam3pVpfam1uVpfam2uVpfam3u
ветъшаахѫ, ветъшахѫ, ветъшаахѹ, ветъшахѹветъшааховѣ, ветъшаховѣветъшаашета, ветъшашета, ветъшааста, ветъшаставетъшаашете, ветъшашете, ветъшаасте, ветъшасте
ветъшат -ветъшаѭ -ветъшаш несв Вехтея, овехтявам, остарявам продадте мѣне ваше.  дадте млостꙑнѭ. сътворте себѣ вълагалшта не ветъшаѭшта. съкровште не скѫдѣемо на небсхъ. деже татъ не прблжаатъ сѧ. н тьлѣ тьлтъ М Лк 12.33 Изч М З СК Гр παλαιόομαι Нвб Срв вехтея ОА ВА НГер МлБТР ЕтМл БТР АР РБЕ