Исторически речник
весньнъ  [+]
AemosiAemgsiAemdsiAemasiAemEsiAemisi
весньнъ, весньньвесньнавесньнѹвесньнъ, весньньвесньнавесньномь, весньномъ
AemlsiAemvsiAemopiAemgpiAemdpiAemapi
весньнѣвесньне, весньнꙑвесньнвесньнъ, весньньвесньномъ, весньномьвесньнꙑ
AemipiAemlpiAemOuiAemGuiAemDuiAenosi
весньнꙑвесньнѣхъ, весньнѣхьвесньнавесньнѹвесньномавесньно
AengsiAendsiAenasiAenEsiAenisiAenlsi
весньнавесньнѹвесньновесньнавесньномь, весньномъвесньнѣ
AenopiAengpiAendpiAenapiAenipiAenlpi
весньнавесньнъ, весньньвесньномъ, весньномьвесньнавесньнꙑвесньнѣхъ, весньнѣхь
AenOuiAenGuiAenDuiAefosiAefgsiAefdsi
весньнѣвесньнѹвесньномавесньнавесньнꙑ, весньнѫвесньнѣ
AefasiAefisiAeflsiAefopiAefgpiAefdpi
весньнѫ, весньнѹвесньноѭ, весньноѫ, весньноѧ, весньноювесньнѣвесньнꙑвесньнъ, весньньвесньнамъ, весньнамь
AefapiAefipiAeflpiAefOuiAefGuiAefDui
весньнꙑвесньнамвесньнахъ, весньнахьвесньнѣвесньнѹвесньнама
AemosdAemgsdAemdsdAemasdAemEsdAemisd
весньнꙑ, весньнꙑ, весньновесньнаго, весньнаего, весньнааго, весньнаго, весньного, весньнога, весньнговесньнѹмѹ, весньнѹемѹ, весньнѹѹмѹ, весньнѹмѹ, весньноомѹ, весньномѹ, весньноѹмѹ, весньнмѹвесньнꙑ, весньнꙑ, весньновесньнаго, весньнаего, весньнааго, весньнаго, весньного, весньнога, весньнговесньнꙑмь, весньнꙑмь, весньнꙑмъ, весньнꙑмъ
AemlsdAemvsdAemopdAemgpdAemdpdAemapd
весньнѣмь, весньнѣемь, весньнѣѣмь, весньнѣамь, весньнѣмь, весньнѣмъ, весньнѣемъ, весньнѣѣмъ, весньнѣамъ, весньнѣмъ, весньномь, весньномъвесньнꙑ, весньнꙑ, весньновесньнвесньнꙑхъ, весньнꙑхъ, весньнꙑхь, весньнꙑхь, весньнѣхъ, весньнѣхьвесньнꙑмъ, весньнꙑмъ, весньнꙑмь, весньнꙑмь, весньнѣмъ, весньнѣмьвесньнꙑѧ, весньнꙑꙗ, весньнꙑе
AemipdAemlpdAemOudAemGudAemDudAenosd
весньнꙑм, весньнꙑмвесньнꙑхъ, весньнꙑхъ, весньнꙑхь, весньнꙑхьвесньнаꙗ, весньнаа, весньнаѣвесньнѹю, весньноювесньнꙑма, весньнꙑмавесньно, весньное
AengsdAendsdAenasdAenEsdAenisdAenlsd
весньнаго, весньнаего, весньнааго, весньнаго, весньного, весньнога, весньнговесньнѹмѹ, весньнѹемѹ, весньнѹѹмѹ, весньнѹмѹ, весньноомѹ, весньномѹ, весньноѹмѹ, весньнмѹвесньно, весньноевесньнаго, весньннаего, весньнааго, весньнаго, весньного, весньнога, весньнговесньнꙑмь, весньнꙑмь, весньнꙑмъ, весньнꙑмъвесньнѣмь, весньнѣемь, весньнѣѣмь, весньнѣамь, весньнѣмь, весньнѣмъ, весньнѣемъ, весньнѣѣмъ, весньнѣамъ, весньнѣмъ, весньномь, весньномъ
AenvsdAenopdAengpdAendpdAenapdAenipd
весньно, весньноевесньнаꙗ, весньнаа, весньнаѣ, весньнаѧвесньнꙑхъ, весньнꙑхъ, весньнꙑхь, весньнꙑхь, весньнѣхъ, весньнѣхьвесньнꙑмъ, весньнꙑмъ, весньнꙑмь, весньнꙑмь, весньнѣмъ, весньнѣмьвесньнаꙗ, весньнаа, весньнаѣ, весньнаѧвесньнꙑм
AenlpdAenOudAenGudAenDudAefosdAefgsd
весньнꙑхъ, весньнꙑхъ, весньнꙑхь, весньнꙑхьвесньнѣвесньнѹю, весньноювесньнꙑма, весньнꙑмавесньнаꙗ, весньнаа, весньнаѣ, весньнаѧвесньнꙑѧ, весньнꙑꙗ, весньнѫѭ, весньнꙑе
AefdsdAefasdAefisdAeflsdAefopdAefgpd
весньнѣ, весньновесньнѫѭ, весньнѹю, весньноѭ, весньноювесньнѫѭ, весньноѫ, весньноѧ, весньноювесньнѣвесньнꙑѧ, весньнꙑꙗ, весньнꙑевесньнꙑхъ, весньнꙑхъ, весньнѣхъ, весньнꙑхь, весньнꙑхь, весньнѣхь
AefdpdAefapdAefipdAeflpdAefOudAefGud
весньнꙑмъ, весньнꙑмъ, весньнѣмъ, весньнꙑмь, весньнꙑмь, весньнѣмьвесньнꙑѧ, весньнꙑꙗ, весньнꙑевесньнꙑм, весньнꙑмвесньнꙑхъ, весньнꙑхъ, весньнꙑхь, весньнꙑхьвесньнѣвесньнѹю
AefDudArmosiArmgsiArmdsiArmasiArmEsi
весньнꙑма, весньнꙑмавесньнѣ, весньнѣшвесньнѣшавесньнѣшѹ, весньнѣшювесньнѣвесньнѣша
ArmisiArmlsiArmvsiArmopiArmgpiArmdpi
весньнѣшемь, весньнѣшемъвесньнѣшвесньнѣвесньнѣше, весньнѣшвесньнѣшь, весньнѣшъвесньнѣшемъ, весньнѣшемь
ArmapiArmipiArmlpiArmOuiArmGuiArmDui
весньнѣшѧвесньнѣшвесньнѣшхъ, весньнѣшхьвесньнѣшавесньнѣшѹ, весньнѣшювесньнѣшема
ArnosiArngsiArndsiArnasiArnEsiArnisi
весньнѣе, весньнѣ, весньнѣшевесньнѣшавесньнѣшѹ, весньнѣшювесньнѣе, весньнѣ, весньнѣшевесньнѣшавесньнѣшемь, весньнѣшемъ
ArnlsiArnvsiArnopiArngpiArndpiArnapi
весньнѣшвесньнѣе, весньнѣвесньнѣша, весньнѣшвесньнѣшь, весньнѣшъвесньнѣшемъ, весньнѣшемьвесньнѣша, весньнѣш
ArnipiArnlpiArnOuiArnGuiArnDuiArfosi
весньнѣшвесньнѣшхъ, весньнѣшхьвесньнѣшвесньнѣшѹ, весньнѣшювесньнѣшемавесньнѣш
ArfgsiArfdsiArfasiArfisiArflsiArfvsi
весньнѣшѧ, весньнѣшѫ, весньнѣшевесньнѣшвесньнѣшѫ, весньнѣшѧ, весньнѣшѹвесньнѣшеѭ, весньнѣшеѫ, весньнѣшеѧ, весньнѣшеювесньнѣшвесньнѣш
ArfopiArfgpiArfdpiArfapiArfipiArflpi
весньнѣшѧ, весньнѣшѫ, весньнѣшевесньнѣшь, весньнѣшъвесньнѣшамъ, весньнѣшамьвесньнѣшѧ, весньнѣше, весньнѣшѫвесньнѣшамвесньнѣшахъ, весньнѣшахь
ArfOuiArfGuiArfDuiArmosdArmgsdArmdsd
весньнѣшвесньнѣшѹ, весньнѣшювесньнѣшамавесньнѣ, весньнѣшвесньнѣшаго, весньнѣшаего, весньнѣшааго, весньнѣшаговесньнѣшѹмѹ, весньнѣшѹемѹ, весньнѣшѹѹмѹ, весньнѣшѹмѹ, весньнѣшюмѹ, весньнѣшюемѹ, весньнѣшюѹмѹ, весньнѣшюмѹ
ArmasdArmEsdArmisdArmlsdArmvsdArmopd
весньнѣвесньнѣшаго, весньнѣшаего, весньнѣшааго, весньнѣшаговесньнѣшмь, весньнѣшмь, весньнѣшмъ, весньнѣшмъвесньнѣшмь, весньнѣшмь, весньнѣшмъ, весньнѣшмъвесньнѣвесньнѣше, весньнѣш
ArmgpdArmdpdArmapdArmipdArmlpdArmOud
весньнѣшхъ, весньнѣшхъ, весньнѣшхь, весньнѣшхьвесньнѣшмъ, весньнѣшмъ, весньнѣшмьвесньнѣшѧѧ, весньнѣшее, весньнѣшѫѫвесньнѣшм, весньнѣшмвесньнѣшхъ, весньнѣшхъ, весньнѣшхьвесньнѣшаꙗ
ArmGudArmDudArnosdArngsdArndsdArnasd
весньнѣшѹю, весньнѣшюювесньнѣшма, весньнѣшмавесньнѣе, весньнѣ, весньнѣшее, весньнѣшевесньнѣшаго, весньнѣшаего, весньнѣшааго, весньнѣшаговесньнѣшѹмѹ, весньнѣшѹемѹ, весньнѣшѹѹмѹ, весньнѣшѹмѹ, весньнѣшюмѹ, весньнѣшюемѹ, весньнѣшюѹмѹ, весньнѣшюмѹвесньнѣе, весньнѣ, весньнѣшее, весньнѣше
ArnEsdArnisdArnlsdArnvsdArnopdArngpd
весньнѣшаго, весньнѣшаего, весньнѣшааго, весньнѣшаговесньнѣшмь, весньнѣшмь, весньнѣшмъ, весньнѣшмъвесньнѣшмь, весньнѣшмь, весньнѣшмъ, весньнѣшмъвесньнѣе, весньнѣ, весньнѣшее, весньнѣшевесньнѣшаꙗ, весньнѣшаѣ, весньнѣшаѧвесньнѣшхъ, весньнѣшхъ, весньнѣшхь, весньнѣшхь
ArndpdArnapdArnipdArnlpdArnOudArnGud
весньнѣшмъ, весньнѣшмъ, весньнѣшмьвесньнѣшаꙗ, весньнѣшаѣ, весньнѣшаѧвесньнѣшм, весньнѣшмвесньнѣшхъ, весньнѣшхъ, весньнѣшхьвесньнѣшвесньнѣшѹю, весньнѣшюю
ArnDudArfosdArfgsdArfdsdArfasdArfisd
весньнѣшма, весньнѣшмавесньнѣшꙗ, весньнѣшѣ, весньнѣшаꙗвесньнѣшѧѧ, весньнѣшѧѩ, весньнѣшѫѫ, весньнѣшаѧ, весньнѣшее, весньнѣшеѥвесньнѣшвесньнѣшѫѫ, весньнѣшѫѭ, весньнѣшѧѧ, весньнѣшѧѩ, весньнѣшюювесньнѣшѫѫ, весньнѣшѫѭ, весньнѣшѧѧ, весньнѣшѧѩ, весньнѣшюю, весньнѣшеѭ, весньнѣшеѫ, весньнѣшеѧ, весньнѣшею
ArflsdArfvsdArfopdArfgpdArfdpdArfapd
весньнѣшвесньнѣшꙗ, весньнѣшѣвесньнѣшѧѧ, весньнѣшѧѩ, весньнѣшѫѫ, весньнѣшаѧ, весньнѣшее, весньнѣшеѥвесньнѣшхъ, весньнѣшхъ, весньнѣшхь, весньнѣшхьвесньнѣшмъ, весньнѣшмъ, весньнѣшмь, весньнѣшмьвесньнѣшѧѧ, весньнѣшѧѩ, весньнѣшѫѫ, весньнѣшаѧ, весньнѣшее, весньнѣшеѥ
ArfipdArflpdArfOudArfGudArfDud
весньнѣшм, весньнѣшмвесньнѣшхъ, весньнѣшхъ, весньнѣшхь, весньнѣшхьвесньнѣшвесньнѣшѹю, весньнѣшюювесньнѣшма, весньнѣшма
весньнъ -ꙑ прил Пролетен ꙁемьꙗ ѹбо вь се врѣмꙙ веснъно. шпъкъ  їа  нъ цвѣтъ расттъ С 495.16 Изч С Гр τοῦ έ᾿αρος Нвб Срв весна ВА