Исторически речник
весна  [+]
NfosNfgsNfdsNfasNfisNfls
веснавеснꙑ, веснѫвеснѣвеснѫ, веснѹвесноѭ, весноѫ, весноѧ, весноювеснѣ
NfvsNfOpNfgpNfdpNfipNflp
весновеснꙑвеснъ, весньвеснамъ, веснамьвеснамвеснахъ, веснахь
NfOuNfGuNfDu
веснѣвеснѹвеснама
весна -ꙑ ж Пролет тꙑ сътворі вьсѩ прѣдѣлꙑ ꙁемⷧі. лѣто і веснѫ тꙑ соꙁъда СП 73.17 Нѣст(ь) тамо тъма нже ѕвѣꙁды, нѣстъ лѣто нже веснѫ, нѣст(ь) ꙁмы нже пека, нѫ въсѣ свѣть. въсѣ радост(ь) Филот. 83.16. Изч СП Гр έ᾿αρ Нвб весна остар ВА