Исторически речник
веръсавеꙗ  [+]
NfosNfgsNfdsNfasNfisNfls
веръсавеꙗверъсавеѩ, веръсавеѧ, веръсавеѫ, веръсавееверъсавеверъсавеѭ, веръсавеѫ, веръсавеѧ, веръсавеюверъсавеѭ, веръсавееѫ, веръсавееѧ, веръсавееюверъсаве
NfvsNfOpNfgpNfdpNfipNflp
веръсаве-----
NfOuNfGuNfDu
---
веръсавеꙗ ж ЛИ Вирсавия — съпруга на Давид, майка на Соломон [3 Цар 1.11] въ концъ псалмъ дадовъ вънгда пріде къ немѹ натанъ пркъ егда вьніде къ веръсавеі СП 50.2 Изч СП Гр Βηρσαβεέ От евр Baţsěba‘ ’дъщеря на клетвата’