Исторически речник
веньꙗмн҄ь  [+]
AemosiAemgsiAemdsiAemasiAemEsiAemisi
веньꙗмн҄ьвеньꙗмн҄ꙗ, веньꙗмн҄ѣвеньꙗмн҄ювеньꙗмн҄веньꙗмн҄ꙗ, веньꙗмн҄ѣвеньꙗмн҄емь, веньꙗмн҄емъ, веньꙗмн҄ѥмъ, веньꙗмн҄ѥмь
AemlsiAemvsiAemopiAemgpiAemdpiAemapi
веньꙗмн҄веньꙗмн҄е, веньꙗмн҄ювеньꙗмн҄веньꙗмн҄веньꙗмн҄емъ, веньꙗмн҄емь, веньꙗмн҄ѥмъ, веньꙗмн҄ѥмьвеньꙗмн҄ѧ, веньꙗмн҄ѩ, веньꙗмн҄ѫ, веньꙗмн҄е
AemipiAemlpiAemOuiAemGuiAemDuiAenosi
веньꙗмн҄веньꙗмн҄хъ, веньꙗмн҄хьвеньꙗмн҄ꙗ, веньꙗмн҄ѣвеньꙗмн҄ювеньꙗмн҄ема, веньꙗмн҄ѥмавеньꙗмн҄е, веньꙗмн҄ѥ
AengsiAendsiAenasiAenEsiAenisiAenlsi
веньꙗмн҄ꙗ, веньꙗмн҄ѣвеньꙗмн҄ювеньꙗмн҄е, веньꙗмн҄ѥвеньꙗмн҄ꙗ, веньꙗмн҄ѣвеньꙗмн҄емь, веньꙗмн҄емъ, веньꙗмн҄ѥмъ, веньꙗмн҄ѥмьвеньꙗмн҄
AenopiAengpiAendpiAenapiAenipiAenlpi
веньꙗмн҄а, веньꙗмн҄ꙗвеньꙗмн҄веньꙗмн҄емъ, веньꙗмн҄емь, веньꙗмн҄ѥмъ, веньꙗмн҄ѥмьвеньꙗмн҄а, веньꙗмн҄ꙗвеньꙗмн҄веньꙗмн҄хъ, веньꙗмн҄хь
AenOuiAenGuiAenDuiAefosiAefgsiAefdsi
веньꙗмн҄веньꙗмн҄ювеньꙗмн҄ема, веньꙗмн҄ѥмавеньꙗмн҄, веньꙗмн҄ꙗвеньꙗмн҄ѧ, веньꙗмн҄ѩ, веньꙗмн҄ѭ, веньꙗмн҄е, веньꙗмн҄ѥвеньꙗмн҄
AefasiAefisiAeflsiAefopiAefgpiAefdpi
веньꙗмн҄ѭ, веньꙗмн҄ѧ, веньꙗмн҄ѩ, веньꙗмн҄ювеньꙗмн҄еѭ, веньꙗмн҄еѫ, веньꙗмн҄ѥѭ, веньꙗмн҄ѥѫ, веньꙗмн҄ею, веньꙗмн҄ѥювеньꙗмн҄веньꙗмн҄ѧ, веньꙗмн҄ѩ, веньꙗмн҄ѭ, веньꙗмн҄е, веньꙗмн҄ѥвеньꙗмн҄веньꙗмн҄ꙗмъ, веньꙗмн҄ꙗмь, веньꙗмн҄ѣмъ, веньꙗмн҄ѣмь
AefapiAefipiAeflpiAefOuiAefGuiAefDui
веньꙗмн҄ѧ, веньꙗмн҄ѩ, веньꙗмн҄ѭ, веньꙗмн҄е, веньꙗмн҄ѥвеньꙗмн҄ꙗм, веньꙗмн҄ѣмвеньꙗмн҄ꙗхъ, веньꙗмн҄ѣхьвеньꙗмн҄веньꙗмн҄ювеньꙗмн҄ꙗма, веньꙗмн҄ѣма
AemosdAemgsdAemdsdAemasdAemEsdAemisd
веньꙗмн҄ь, веньꙗмн҄, веньꙗмн҄е, веньꙗмн҄веньꙗмн҄ꙗго, веньꙗмн҄ꙗего, веньꙗмн҄ꙗаго, веньꙗмн҄ꙗго, веньꙗмн҄его, веньꙗмн҄ега, веньꙗмн҄ѣго, веньꙗмн҄ѣего, веньꙗмн҄ѣаго, веньꙗмн҄ѣго, веньꙗмн҄ѧго, веньꙗмн҄ѧего, веньꙗмн҄ѧаго, веньꙗмн҄ѧго, веньꙗмн҄говеньꙗмн҄юмѹ, веньꙗмн҄юемѹ, веньꙗмн҄юѹмѹ, веньꙗмн҄ююмѹ, веньꙗмн҄юмѹ, веньꙗмн҄емѹ, веньꙗмн҄мѹвеньꙗмн҄ь, веньꙗмн҄, веньꙗмн҄е, веньꙗмн҄веньꙗмн҄ꙗго, веньꙗмн҄ꙗего, веньꙗмн҄ꙗаго, веньꙗмн҄ꙗго, веньꙗмн҄его, веньꙗмн҄ега, веньꙗмн҄ѣго, веньꙗмн҄ѣего, веньꙗмн҄ѣаго, веньꙗмн҄ѣго, веньꙗмн҄ѧго, веньꙗмн҄ѧего, веньꙗмн҄ѧаго, веньꙗмн҄ѧго, веньꙗмн҄говеньꙗмн҄мь, веньꙗмн҄мь, веньꙗмн҄мъ, веньꙗмн҄мъ
AemlsdAemvsdAemopdAemgpdAemdpdAemapd
веньꙗмн҄мь, веньꙗмн҄мь, веньꙗмн҄мъ, веньꙗмн҄мъ, веньꙗмн҄емь, веньꙗмн҄емъ, веньꙗмн҄ѣмь, веньꙗмн҄ѣмъвеньꙗмн҄ь, веньꙗмн҄, веньꙗмн҄е, веньꙗмн҄веньꙗмн҄, веньꙗмн҄веньꙗмн҄хъ, веньꙗмн҄хъ, веньꙗмн҄хь, веньꙗмн҄хьвеньꙗмн҄мъ, веньꙗмн҄мъ, веньꙗмн҄мь, веньꙗмн҄мьвеньꙗмн҄ѧѧ, веньꙗмн҄ѩѧ, веньꙗмн҄ѧѩ, веньꙗмн҄ꙗѧ, веньꙗмн҄ѧꙗ, веньꙗмн҄ꙗꙗ, веньꙗмн҄ꙗа, веньꙗмн҄ее, веньꙗмн҄е, веньꙗмн҄е
AemipdAemlpdAemOudAemGudAemDudAenosd
веньꙗмн҄м, веньꙗмн҄мвеньꙗмн҄хъ, веньꙗмн҄хъ, веньꙗмн҄хь, веньꙗмн҄хьвеньꙗмн҄ꙗꙗ, веньꙗмн҄ѣꙗ, веньꙗмн҄ꙗа, веньꙗмн҄ѣа, веньꙗмн҄ѣѣ, веньꙗмн҄ѧѧвеньꙗмн҄юювеньꙗмн҄ма, веньꙗмн҄мавеньꙗмн҄е, веньꙗмн҄ее
AengsdAendsdAenasdAenEsdAenisdAenlsd
веньꙗмн҄ꙗго, веньꙗмн҄ꙗего, веньꙗмн҄ꙗаго, веньꙗмн҄ꙗго, веньꙗмн҄его, веньꙗмн҄ега, веньꙗмн҄ѣго, веньꙗмн҄ѣего, веньꙗмн҄ѣаго, веньꙗмн҄ѣго, веньꙗмн҄ѧго, веньꙗмн҄ѧего, веньꙗмн҄ѧаго, веньꙗмн҄ѧго, веньꙗмн҄говеньꙗмн҄юмѹ, веньꙗмн҄юемѹ, веньꙗмн҄юѹмѹ, веньꙗмн҄ююмѹ, веньꙗмн҄юмѹ, веньꙗмн҄емѹ, веньꙗмн҄мѹвеньꙗмн҄е, веньꙗмн҄еевеньꙗмн҄ꙗго, веньꙗмн҄ꙗего, веньꙗмн҄ꙗаго, веньꙗмн҄ꙗго, веньꙗмн҄его, веньꙗмн҄ега, веньꙗмн҄ѣго, веньꙗмн҄ѣего, веньꙗмн҄ѣаго, веньꙗмн҄ѣго, веньꙗмн҄ѧго, веньꙗмн҄ѧего, веньꙗмн҄ѧаго, веньꙗмн҄ѧго, веньꙗмн҄говеньꙗмн҄мь, веньꙗмн҄мь, веньꙗмн҄мъ, веньꙗмн҄мъвеньꙗмн҄мь, веньꙗмн҄мь, веньꙗмн҄мъ, веньꙗмн҄мъ, веньꙗмн҄емь, веньꙗмн҄емъ, веньꙗмн҄ѣмь, веньꙗмн҄ѣмъ
AenvsdAenopdAengpdAendpdAenapdAenipd
веньꙗмн҄е, веньꙗмн҄еевеньꙗмн҄ꙗꙗ, веньꙗмн҄ꙗа, веньꙗмн҄ꙗѧ, веньꙗмн҄ѧѧ, веньꙗмн҄ѣꙗ, веньꙗмн҄ѣа, веньꙗмн҄ѣѣвеньꙗмн҄хъ, веньꙗмн҄хъ, веньꙗмн҄хь, веньꙗмн҄хьвеньꙗмн҄мъ, веньꙗмн҄мъ, веньꙗмн҄мь, веньꙗмн҄мьвеньꙗмн҄ꙗꙗ, веньꙗмн҄ꙗа, веньꙗмн҄ꙗѧ, веньꙗмн҄ѧѧ, веньꙗмн҄ѣꙗ, веньꙗмн҄ѣа, веньꙗмн҄ѣѣвеньꙗмн҄м, веньꙗмн҄м
AenlpdAenOudAenGudAenDudAefosdAefgsd
веньꙗмн҄хъ, веньꙗмн҄хъ, веньꙗмн҄хь, веньꙗмн҄хьвеньꙗмн҄веньꙗмн҄юювеньꙗмн҄ма, веньꙗмн҄мавеньꙗмн҄ꙗꙗ, веньꙗмн҄ꙗа, веньꙗмн҄ѣꙗ, веньꙗмн҄ѣа, веньꙗмн҄ѣѣ, веньꙗмн҄ѧѧвеньꙗмн҄ѧѧ, веньꙗмн҄ѩѧ, веньꙗмн҄ее, веньꙗмн҄ѥѥ, веньꙗмн҄еѥ, веньꙗмн҄ꙗѧ, веньꙗмн҄ѧ
AefdsdAefasdAefisdAeflsdAefopdAefgpd
веньꙗмн҄, веньꙗмн҄евеньꙗмн҄ѭѭ, веньꙗмн҄еѭ, веньꙗмн҄ѧѧ, веньꙗмн҄ѩѧ, веньꙗмн҄юювеньꙗмн҄еѭ, веньꙗмн҄еѫ, веньꙗмн҄ѥѭ, веньꙗмн҄ѥѫ, веньꙗмн҄ѭѭ, веньꙗмн҄еѧ, веньꙗмн҄ею, веньꙗмн҄ѥѧ, веньꙗмн҄ѥювеньꙗмн҄, веньꙗмн҄ѣвеньꙗмн҄ѧѧ, веньꙗмн҄ѩѩ, веньꙗмн҄ѩѧ, веньꙗмн҄ꙗѧ, веньꙗмн҄ѭѭ, веньꙗмн҄ее, веньꙗмн҄ѥе, веньꙗмн҄ѧвеньꙗмн҄хъ, веньꙗмн҄хъ, веньꙗмн҄хь, веньꙗмн҄хь
AefdpdAefapdAefipdAeflpdAefOudAefGud
веньꙗмн҄мъ, веньꙗмн҄мъ, веньꙗмн҄мь, веньꙗмн҄мьвеньꙗмн҄ѧѧ, веньꙗмн҄ѩѩ, веньꙗмн҄ѩѧ, веньꙗмн҄ꙗѧ, веньꙗмн҄ѭѭ, веньꙗмн҄ее, веньꙗмн҄ѥе, веньꙗмн҄ѧвеньꙗмн҄м, веньꙗмн҄мвеньꙗмн҄хъ, веньꙗмн҄хъ, веньꙗмн҄хь, веньꙗмн҄хьвеньꙗмн҄веньꙗмн҄юю
AefDudArmosiArmgsiArmdsiArmasiArmEsi
веньꙗмн҄ма, веньꙗмн҄ма-----
ArmisiArmlsiArmvsiArmopiArmgpiArmdpi
------
ArmapiArmipiArmlpiArmOuiArmGuiArmDui
------
ArnosiArngsiArndsiArnasiArnEsiArnisi
------
ArnlsiArnvsiArnopiArngpiArndpiArnapi
------
ArnipiArnlpiArnOuiArnGuiArnDuiArfosi
------
ArfgsiArfdsiArfasiArfisiArflsiArfvsi
------
ArfopiArfgpiArfdpiArfapiArfipiArflpi
------
ArfOuiArfGuiArfDuiArmosdArmgsdArmdsd
------
ArmasdArmEsdArmisdArmlsdArmvsdArmopd
------
ArmgpdArmdpdArmapdArmipdArmlpdArmOud
------
ArmGudArmDudArnosdArngsdArndsdArnasd
------
ArnEsdArnisdArnlsdArnvsdArnopdArngpd
------
ArndpdArnapdArnipdArnlpdArnOudArnGud
------
ArnDudArfosdArfgsdArfdsdArfasdArfisd
------
ArflsdArfvsdArfopdArfgpdArfdpdArfapd
------
ArfipdArflpdArfOudArfGudArfDud
-----
веньꙗмн҄ь прил притеж ЛИ Вениаминов, на Вениамин не бо нъ  аꙁъ ꙁдрал҄тѣннъ смъ. отъ сѣмене авраамьꙗ. племене веньꙗмнꙗ С 347.12 Изч С Гр [τοῦ] Βενιαμίν Нвб Срв Вениаминов ФИ СтИл,РЛФИ