Исторически речник
вель  [+]
AemosiAemgsiAemdsiAemasiAemEsiAemisi
вел, вель, велевелꙗ, вельꙗ, вела, велѣ, вельѣ, велѧвелю, велѹ, вельювел, вель, велевелꙗ, вельꙗ, вела, велѣ, вельѣвелѥмь, вельѥмь, велѥмъ, вельѥмъ, велемь, вельемь, велемъ, вельемъ, велмь, велмъ
AemlsiAemvsiAemopiAemgpiAemdpiAemapi
вел, вельвел, вель, велевел, вель, велхъ, велхьвел, вель, велевелѥмъ, вельѥмъ, велѥмь, вельѥмьвелѩ, вельѩ, велѧ, вельѧ, веле
AemipiAemlpiAemOuiAemGuiAemDuiAenosi
вел, вельвелхъ, вельхъ, велхь, вельхьвелꙗ, вельꙗ, велѣ, вельѣ, вела, велѧвелю, велью, велѹвелѥма, вельѥма, велема, вельема, велмавеле, велье, велѥ, вельѥ
AengsiAendsiAenasiAenEsiAenisiAenlsi
велꙗ, вельꙗ, вела, велѣ, вельѣ, велѧвелю, велѹ, вельювеле, велье, велѥ, вельѥвелꙗ, вельꙗ, вела, велѣ, вельѣвелѥмь, вельѥмь, велѥмъ, вельѥмъ, велемь, вельемь, велемъ, вельемъ, велмь, велмъвел, вель
AenopiAengpiAendpiAenapiAenipiAenlpi
велꙗ, вельꙗ, вела, велѣ, вельѣ, велѧвел, вель, веле, велхъ, велхьвелѥмъ, вельѥмъ, велѥмь, вельѥмь, велмъ, вельмъвелꙗ, вельꙗ, вела, велѣ, вельѣ, велѧвел, вель, велмвелхъ, вельхъ, велхь, вельхь
AenOuiAenGuiAenDuiAefosiAefgsiAefdsi
вел, вельвелю, велью, велѹвелѥма, вельѥмавелꙗ, вельꙗ, вела, велѣ, вельѣвелѧ, вельѧ, велѩ, вельѩ, велѫ, велевел, вель
AefasiAefisiAeflsiAefopiAefgpiAefdpi
велѭ, вельѭ, велѫ, велѧ, вельѧ, велю, велью, велѹвелѥѭ, вельѥѭ, велѥѫ, вельѥѫ, велеѭ, вельеѭ, велеѫ, вельеѫ, велѥѧ, вельѥѧ, велеѧ, вельеѧ, велѥю, вельѥю, велею, вельеювел, вельвелѧ, вельѧ, велѩ, вельѩ, велѫ, велевел, вель, велевелꙗмъ, вельꙗмъ, велѣмь, вельѣмь
AefapiAefipiAeflpiAefOuiAefGuiAefDui
велѧ, вельѧ, велѩ, вельѩ, велѫ, велевелꙗм, вельꙗм, велѣм, вельѣмвелꙗхъ, вельꙗхъ, велѣхь, вельѣхьвел, вельвелю, велью, велѹвелꙗма, вельꙗма, велѣма, вельѣма
AemosdAemgsdAemdsdAemasdAemEsdAemisd
------
AemlsdAemvsdAemopdAemgpdAemdpdAemapd
------
AemipdAemlpdAemOudAemGudAemDudAenosd
------
AengsdAendsdAenasdAenEsdAenisdAenlsd
------
AenvsdAenopdAengpdAendpdAenapdAenipd
------
AenlpdAenOudAenGudAenDudAefosdAefgsd
------
AefdsdAefasdAefisdAeflsdAefopdAefgpd
------
AefdpdAefapdAefipdAeflpdAefOudAefGud
------
AefDudArmosiArmgsiArmdsiArmasiArmEsi
------
ArmisiArmlsiArmvsiArmopiArmgpiArmdpi
------
ArmapiArmipiArmlpiArmOuiArmGuiArmDui
------
ArnosiArngsiArndsiArnasiArnEsiArnisi
------
ArnlsiArnvsiArnopiArngpiArndpiArnapi
------
ArnipiArnlpiArnOuiArnGuiArnDuiArfosi
------
ArfgsiArfdsiArfasiArfisiArflsiArfvsi
------
ArfopiArfgpiArfdpiArfapiArfipiArflpi
------
ArfOuiArfGuiArfDuiArmosdArmgsdArmdsd
------
ArmasdArmEsdArmisdArmlsdArmvsdArmopd
------
ArmgpdArmdpdArmapdArmipdArmlpdArmOud
------
ArmGudArmDudArnosdArngsdArndsdArnasd
------
ArnEsdArnisdArnlsdArnvsdArnopdArngpd
------
ArndpdArnapdArnipdArnlpdArnOudArnGud
------
ArnDudArfosdArfgsdArfdsdArfasdArfisd
------
ArflsdArfvsdArfopdArfgpdArfdpdArfapd
------
ArfipdArflpdArfOudArfGudArfDud
-----
вель прил 1. С големи размери, голям по обем  въꙁдрасте  бꙑстъ въ дрѣво веле  пьтцѧ небскꙑѩ вьселшѧ сѧ въ вѣтв его М Лк 13.19 З междю нам  вам. пропадь велѣ ѹтврьд сѧ М Лк 16.26 З А ꙁвлѣе мрѣжѫ ... плънѫ велі рꙑбъ М Йо 21.11 З А СК ꙇ тъ вама покажетъ горьнцѫ велѭ постъланѫ М Лк 22.12  въꙁъмъше камꙑ вел првꙙꙁашꙙ мѹ къ ногама. вьврѣшт  тако вь рѣкѫ С 154.2 Голям по сила, по интензивност, височина и под. і въꙁглашь гласомь велемь съ. рее. отье въ рѫцѣ тво прѣдаѭ дхъ мо М Лк 23.46 З А ꙇ се трѫсъ бꙑстъ вел М Мт 28.2 З А ꙇ бꙑстъ бѹрѣ вѣтръна велѣ. влънꙑ же вълвахѫ сѧ въ ладѭ. ѣко юже погрѧꙁнѫт хотѣаше М Мк 4.37 З тъшта же смонѣ бѣ одръжма огнемь велемь М Лк 4.38 З  ѹлеже вѣтръ  бꙑстъ тшна велѣ М Мк 4.39 З. Срв.Мт 8.26 М З люд сѣдѧшті въ тъмѣ вдѣшѧ свѣтъ велі З Мт 4.16 А СК вьꙁъпвъ велемъ гласомь. сꙑ на распонѣ ... бже бже по ьто мѧ остав СЕ 43b 1 гаврлъ арꙿхстраттъ къ протвьнꙑмъ сламъ гласомъ велмъ глаголетъ. въꙁмѣта врата кнꙙꙁ ваш С 464.15 Многоброен. бѣ же тѹ стадо свно пасомо веле пр горѣ М Мк 5.11 З въ схь ѹбо то сѹщ  таковыхь, гоненїе подвже се велїе,  же бл͠гоъствно жт хотеще, въсхыщаем бѣхѹ ꙗкоже ѡвце ѿ влъкѡвь,  нь намо ѿводм Нед. 605r.21. 2. Голям по обхват, по важност, по значение  ꙁнаменѣ с нбсе велѣ бѫдѫтъ М Лк 21.11 З въ тꙑ дьн. бѫдетъ бо бѣда велѣ на ꙁем М Лк 21.23 З млтвам твом подаѫщ велѫ млстъ Е 34б 10 ѣко мілость твоѣ велѣ на мьнѣ естъ СП 85.13 ѣко веле страхъ гнь. ꙇ велѣ слава его СЕ 55а 11,12 проповѣждь. бжіѣ вельѣ юдесе К 13а 37 велѧ ьст мѣахѫ отъ цѣсара С 85.2 вел господь нашъ  велꙗ крѣпость го С 331.23 Скъп, скъпоценен, разкошен. лвкъ еднъ сътвор веерѭ велѭ.  ꙁъва мъногꙑ М Лк 14.16 З А СК  ꙗкоже се отъ цѣсара. дарꙑ велѧ ... раꙁдаваѭште С 93.4 Пеалень ѹбѡ велм быст(ь) царь, мнѧ нѣто велїе погꙋбль, ѡтде съ мнѡѕѣмь сѣтованїемь  скръбїѫ ЙР 18.19. 3. За душевно качество или проява — голям, дълбок, силен ꙇ абе въста дѣвца  хождааше ... ꙇ ѹжаснѫшѧ сѧ ѹжасомь велемь М Мк 5.42 З бѫдетъ бо тогда скрьбь велѣ М Мт 24.21 З ѡ жено вельѣ естъ вѣра твоѣ М Мт 15.28 СК вдѣвъш же ѕвѣꙁдѫ въꙁдрадовашѧ сѧ радостіѭ (радостіѭ) веліеѭ ꙁѣло А Мт 2.10 СК ѣко веле страхъ гнь СЕ 55а 11 вельѣ дръꙁость велье бестѹдье К 4b 30,31 въ нощ же ѻнѡ свѣть веле въсїа въ тъмнц Нед. 606v.15. 4. Велик, славен, прославен, прочут  славлѣахѫ ба глще. ѣко прркъ велі въста въ насъ А Лк 7.16 вел гъ нашъ. хвалте гѣ Е 3а 8 къто бъ велеі ѣко бъ нашъ СП 76.14 ꙁнаемъ въ юдѣ бъ.  въ л веле мѧ его СЕ 105b 8 мꙑ же помъ вел господь нашъ С 331.22—23 Веле г͠ь  хвальнь ѕѣлѡ въ градѣ б͠а нашего въ горѣ с͠тѣ его Конст. 433r.17. 5. Като същ. велꙗ ср мн μεγ´αλα Големи, велики неща  ꙁабꙑшѩ ба спаѭщаго ѩ. створьшаго вельѣ вь егуптѣ СП 105.21 вель дьнь μεγάλη ἡμέρα Празник да не останѫтъ на крстѣ тѣлеса въ сѫботѫ бѣ бо вел҄ дьнь тоѩ сѫботꙑ. молшѧ плата да прѣбѭтъ голѣн ꙇхъ. ꙇ въꙁъмѫтъ ѩ З Йо 19.31А М З А СК Б Е СП СЕ К С Р Гр μέγας πολύς σφοδρός πρῶτος εἷς [τῆς] ἀγαλλιάσεως веле вел вел вел҄ Нвб вели, велий ОА ВА НТ Дюв НГер МлБТР ЕтМл ЕтБАН РБЕ ДА Срв Велипоя МИ АМС,Слав. нас. Алб Вели връх МИ Велица МИ ВК,ОМ Вельи манастир МИ БС, ТГ Велиово МИ Вели тарла МИ БМС Вельи говедарник МИ БС,ЕРГ Вельо ЛИ Веле ЛИ Вела ж ЛИ Велев ФИ Вельов ФИ Велевски ФИ СтИл,РЛФИ