Исторически речник
вельгласьнъ  [+]
AemosiAemgsiAemdsiAemasiAemEsiAemisi
вельгласьнъ, вельгласьньвельгласьнавельгласьнѹвельгласьнъ, вельгласьньвельгласьнавельгласьномь, вельгласьномъ
AemlsiAemvsiAemopiAemgpiAemdpiAemapi
вельгласьнѣвельгласьне, вельгласьнꙑвельгласьнвельгласьнъ, вельгласьньвельгласьномъ, вельгласьномьвельгласьнꙑ
AemipiAemlpiAemOuiAemGuiAemDuiAenosi
вельгласьнꙑвельгласьнѣхъ, вельгласьнѣхьвельгласьнавельгласьнѹвельгласьномавельгласьно
AengsiAendsiAenasiAenEsiAenisiAenlsi
вельгласьнавельгласьнѹвельгласьновельгласьнавельгласьномь, вельгласьномъвельгласьнѣ
AenopiAengpiAendpiAenapiAenipiAenlpi
вельгласьнавельгласьнъ, вельгласьньвельгласьномъ, вельгласьномьвельгласьнавельгласьнꙑвельгласьнѣхъ, вельгласьнѣхь
AenOuiAenGuiAenDuiAefosiAefgsiAefdsi
вельгласьнѣвельгласьнѹвельгласьномавельгласьнавельгласьнꙑ, вельгласьнѫвельгласьнѣ
AefasiAefisiAeflsiAefopiAefgpiAefdpi
вельгласьнѫ, вельгласьнѹвельгласьноѭ, вельгласьноѫ, вельгласьноѧ, вельгласьноювельгласьнѣвельгласьнꙑвельгласьнъ, вельгласьньвельгласьнамъ, вельгласьнамь
AefapiAefipiAeflpiAefOuiAefGuiAefDui
вельгласьнꙑвельгласьнамвельгласьнахъ, вельгласьнахьвельгласьнѣвельгласьнѹвельгласьнама
AemosdAemgsdAemdsdAemasdAemEsdAemisd
вельгласьнꙑ, вельгласьнꙑ, вельгласьновельгласьнаго, вельгласьнаего, вельгласьнааго, вельгласьнаго, вельгласьного, вельгласьнога, вельгласьнговельгласьнѹмѹ, вельгласьнѹемѹ, вельгласьнѹѹмѹ, вельгласьнѹмѹ, вельгласьноомѹ, вельгласьномѹ, вельгласьноѹмѹ, вельгласьнмѹвельгласьнꙑ, вельгласьнꙑ, вельгласьновельгласьнаго, вельгласьнаего, вельгласьнааго, вельгласьнаго, вельгласьного, вельгласьнога, вельгласьнговельгласьнꙑмь, вельгласьнꙑмь, вельгласьнꙑмъ, вельгласьнꙑмъ
AemlsdAemvsdAemopdAemgpdAemdpdAemapd
вельгласьнѣмь, вельгласьнѣемь, вельгласьнѣѣмь, вельгласьнѣамь, вельгласьнѣмь, вельгласьнѣмъ, вельгласьнѣемъ, вельгласьнѣѣмъ, вельгласьнѣамъ, вельгласьнѣмъ, вельгласьномь, вельгласьномъвельгласьнꙑ, вельгласьнꙑ, вельгласьновельгласьнвельгласьнꙑхъ, вельгласьнꙑхъ, вельгласьнꙑхь, вельгласьнꙑхь, вельгласьнѣхъ, вельгласьнѣхьвельгласьнꙑмъ, вельгласьнꙑмъ, вельгласьнꙑмь, вельгласьнꙑмь, вельгласьнѣмъ, вельгласьнѣмьвельгласьнꙑѧ, вельгласьнꙑꙗ, вельгласьнꙑе
AemipdAemlpdAemOudAemGudAemDudAenosd
вельгласьнꙑм, вельгласьнꙑмвельгласьнꙑхъ, вельгласьнꙑхъ, вельгласьнꙑхь, вельгласьнꙑхьвельгласьнаꙗ, вельгласьнаа, вельгласьнаѣвельгласьнѹю, вельгласьноювельгласьнꙑма, вельгласьнꙑмавельгласьно, вельгласьное
AengsdAendsdAenasdAenEsdAenisdAenlsd
вельгласьнаго, вельгласьнаего, вельгласьнааго, вельгласьнаго, вельгласьного, вельгласьнога, вельгласьнговельгласьнѹмѹ, вельгласьнѹемѹ, вельгласьнѹѹмѹ, вельгласьнѹмѹ, вельгласьноомѹ, вельгласьномѹ, вельгласьноѹмѹ, вельгласьнмѹвельгласьно, вельгласьноевельгласьнаго, вельгласьннаего, вельгласьнааго, вельгласьнаго, вельгласьного, вельгласьнога, вельгласьнговельгласьнꙑмь, вельгласьнꙑмь, вельгласьнꙑмъ, вельгласьнꙑмъвельгласьнѣмь, вельгласьнѣемь, вельгласьнѣѣмь, вельгласьнѣамь, вельгласьнѣмь, вельгласьнѣмъ, вельгласьнѣемъ, вельгласьнѣѣмъ, вельгласьнѣамъ, вельгласьнѣмъ, вельгласьномь, вельгласьномъ
AenvsdAenopdAengpdAendpdAenapdAenipd
вельгласьно, вельгласьноевельгласьнаꙗ, вельгласьнаа, вельгласьнаѣ, вельгласьнаѧвельгласьнꙑхъ, вельгласьнꙑхъ, вельгласьнꙑхь, вельгласьнꙑхь, вельгласьнѣхъ, вельгласьнѣхьвельгласьнꙑмъ, вельгласьнꙑмъ, вельгласьнꙑмь, вельгласьнꙑмь, вельгласьнѣмъ, вельгласьнѣмьвельгласьнаꙗ, вельгласьнаа, вельгласьнаѣ, вельгласьнаѧвельгласьнꙑм
AenlpdAenOudAenGudAenDudAefosdAefgsd
вельгласьнꙑхъ, вельгласьнꙑхъ, вельгласьнꙑхь, вельгласьнꙑхьвельгласьнѣвельгласьнѹю, вельгласьноювельгласьнꙑма, вельгласьнꙑмавельгласьнаꙗ, вельгласьнаа, вельгласьнаѣ, вельгласьнаѧвельгласьнꙑѧ, вельгласьнꙑꙗ, вельгласьнѫѭ, вельгласьнꙑе
AefdsdAefasdAefisdAeflsdAefopdAefgpd
вельгласьнѣ, вельгласьновельгласьнѫѭ, вельгласьнѹю, вельгласьноѭ, вельгласьноювельгласьнѫѭ, вельгласьноѫ, вельгласьноѧ, вельгласьноювельгласьнѣвельгласьнꙑѧ, вельгласьнꙑꙗ, вельгласьнꙑевельгласьнꙑхъ, вельгласьнꙑхъ, вельгласьнѣхъ, вельгласьнꙑхь, вельгласьнꙑхь, вельгласьнѣхь
AefdpdAefapdAefipdAeflpdAefOudAefGud
вельгласьнꙑмъ, вельгласьнꙑмъ, вельгласьнѣмъ, вельгласьнꙑмь, вельгласьнꙑмь, вельгласьнѣмьвельгласьнꙑѧ, вельгласьнꙑꙗ, вельгласьнꙑевельгласьнꙑм, вельгласьнꙑмвельгласьнꙑхъ, вельгласьнꙑхъ, вельгласьнꙑхь, вельгласьнꙑхьвельгласьнѣвельгласьнѹю
AefDudArmosiArmgsiArmdsiArmasiArmEsi
вельгласьнꙑма, вельгласьнꙑмавельгласьнѣ, вельгласьнѣшвельгласьнѣшавельгласьнѣшѹ, вельгласьнѣшювельгласьнѣвельгласьнѣша
ArmisiArmlsiArmvsiArmopiArmgpiArmdpi
вельгласьнѣшемь, вельгласьнѣшемъвельгласьнѣшвельгласьнѣвельгласьнѣше, вельгласьнѣшвельгласьнѣшь, вельгласьнѣшъвельгласьнѣшемъ, вельгласьнѣшемь
ArmapiArmipiArmlpiArmOuiArmGuiArmDui
вельгласьнѣшѧвельгласьнѣшвельгласьнѣшхъ, вельгласьнѣшхьвельгласьнѣшавельгласьнѣшѹ, вельгласьнѣшювельгласьнѣшема
ArnosiArngsiArndsiArnasiArnEsiArnisi
вельгласьнѣе, вельгласьнѣ, вельгласьнѣшевельгласьнѣшавельгласьнѣшѹ, вельгласьнѣшювельгласьнѣе, вельгласьнѣ, вельгласьнѣшевельгласьнѣшавельгласьнѣшемь, вельгласьнѣшемъ
ArnlsiArnvsiArnopiArngpiArndpiArnapi
вельгласьнѣшвельгласьнѣе, вельгласьнѣвельгласьнѣша, вельгласьнѣшвельгласьнѣшь, вельгласьнѣшъвельгласьнѣшемъ, вельгласьнѣшемьвельгласьнѣша, вельгласьнѣш
ArnipiArnlpiArnOuiArnGuiArnDuiArfosi
вельгласьнѣшвельгласьнѣшхъ, вельгласьнѣшхьвельгласьнѣшвельгласьнѣшѹ, вельгласьнѣшювельгласьнѣшемавельгласьнѣш
ArfgsiArfdsiArfasiArfisiArflsiArfvsi
вельгласьнѣшѧ, вельгласьнѣшѫ, вельгласьнѣшевельгласьнѣшвельгласьнѣшѫ, вельгласьнѣшѧ, вельгласьнѣшѹвельгласьнѣшеѭ, вельгласьнѣшеѫ, вельгласьнѣшеѧ, вельгласьнѣшеювельгласьнѣшвельгласьнѣш
ArfopiArfgpiArfdpiArfapiArfipiArflpi
вельгласьнѣшѧ, вельгласьнѣшѫ, вельгласьнѣшевельгласьнѣшь, вельгласьнѣшъвельгласьнѣшамъ, вельгласьнѣшамьвельгласьнѣшѧ, вельгласьнѣше, вельгласьнѣшѫвельгласьнѣшамвельгласьнѣшахъ, вельгласьнѣшахь
ArfOuiArfGuiArfDuiArmosdArmgsdArmdsd
вельгласьнѣшвельгласьнѣшѹ, вельгласьнѣшювельгласьнѣшамавельгласьнѣ, вельгласьнѣшвельгласьнѣшаго, вельгласьнѣшаего, вельгласьнѣшааго, вельгласьнѣшаговельгласьнѣшѹмѹ, вельгласьнѣшѹемѹ, вельгласьнѣшѹѹмѹ, вельгласьнѣшѹмѹ, вельгласьнѣшюмѹ, вельгласьнѣшюемѹ, вельгласьнѣшюѹмѹ, вельгласьнѣшюмѹ
ArmasdArmEsdArmisdArmlsdArmvsdArmopd
вельгласьнѣвельгласьнѣшаго, вельгласьнѣшаего, вельгласьнѣшааго, вельгласьнѣшаговельгласьнѣшмь, вельгласьнѣшмь, вельгласьнѣшмъ, вельгласьнѣшмъвельгласьнѣшмь, вельгласьнѣшмь, вельгласьнѣшмъ, вельгласьнѣшмъвельгласьнѣвельгласьнѣше, вельгласьнѣш
ArmgpdArmdpdArmapdArmipdArmlpdArmOud
вельгласьнѣшхъ, вельгласьнѣшхъ, вельгласьнѣшхь, вельгласьнѣшхьвельгласьнѣшмъ, вельгласьнѣшмъ, вельгласьнѣшмьвельгласьнѣшѧѧ, вельгласьнѣшее, вельгласьнѣшѫѫвельгласьнѣшм, вельгласьнѣшмвельгласьнѣшхъ, вельгласьнѣшхъ, вельгласьнѣшхьвельгласьнѣшаꙗ
ArmGudArmDudArnosdArngsdArndsdArnasd
вельгласьнѣшѹю, вельгласьнѣшюювельгласьнѣшма, вельгласьнѣшмавельгласьнѣе, вельгласьнѣ, вельгласьнѣшее, вельгласьнѣшевельгласьнѣшаго, вельгласьнѣшаего, вельгласьнѣшааго, вельгласьнѣшаговельгласьнѣшѹмѹ, вельгласьнѣшѹемѹ, вельгласьнѣшѹѹмѹ, вельгласьнѣшѹмѹ, вельгласьнѣшюмѹ, вельгласьнѣшюемѹ, вельгласьнѣшюѹмѹ, вельгласьнѣшюмѹвельгласьнѣе, вельгласьнѣ, вельгласьнѣшее, вельгласьнѣше
ArnEsdArnisdArnlsdArnvsdArnopdArngpd
вельгласьнѣшаго, вельгласьнѣшаего, вельгласьнѣшааго, вельгласьнѣшаговельгласьнѣшмь, вельгласьнѣшмь, вельгласьнѣшмъ, вельгласьнѣшмъвельгласьнѣшмь, вельгласьнѣшмь, вельгласьнѣшмъ, вельгласьнѣшмъвельгласьнѣе, вельгласьнѣ, вельгласьнѣшее, вельгласьнѣшевельгласьнѣшаꙗ, вельгласьнѣшаѣ, вельгласьнѣшаѧвельгласьнѣшхъ, вельгласьнѣшхъ, вельгласьнѣшхь, вельгласьнѣшхь
ArndpdArnapdArnipdArnlpdArnOudArnGud
вельгласьнѣшмъ, вельгласьнѣшмъ, вельгласьнѣшмьвельгласьнѣшаꙗ, вельгласьнѣшаѣ, вельгласьнѣшаѧвельгласьнѣшм, вельгласьнѣшмвельгласьнѣшхъ, вельгласьнѣшхъ, вельгласьнѣшхьвельгласьнѣшвельгласьнѣшѹю, вельгласьнѣшюю
ArnDudArfosdArfgsdArfdsdArfasdArfisd
вельгласьнѣшма, вельгласьнѣшмавельгласьнѣшꙗ, вельгласьнѣшѣ, вельгласьнѣшаꙗвельгласьнѣшѧѧ, вельгласьнѣшѧѩ, вельгласьнѣшѫѫ, вельгласьнѣшаѧ, вельгласьнѣшее, вельгласьнѣшеѥвельгласьнѣшвельгласьнѣшѫѫ, вельгласьнѣшѫѭ, вельгласьнѣшѧѧ, вельгласьнѣшѧѩ, вельгласьнѣшюювельгласьнѣшѫѫ, вельгласьнѣшѫѭ, вельгласьнѣшѧѧ, вельгласьнѣшѧѩ, вельгласьнѣшюю, вельгласьнѣшеѭ, вельгласьнѣшеѫ, вельгласьнѣшеѧ, вельгласьнѣшею
ArflsdArfvsdArfopdArfgpdArfdpdArfapd
вельгласьнѣшвельгласьнѣшꙗ, вельгласьнѣшѣвельгласьнѣшѧѧ, вельгласьнѣшѧѩ, вельгласьнѣшѫѫ, вельгласьнѣшаѧ, вельгласьнѣшее, вельгласьнѣшеѥвельгласьнѣшхъ, вельгласьнѣшхъ, вельгласьнѣшхь, вельгласьнѣшхьвельгласьнѣшмъ, вельгласьнѣшмъ, вельгласьнѣшмь, вельгласьнѣшмьвельгласьнѣшѧѧ, вельгласьнѣшѧѩ, вельгласьнѣшѫѫ, вельгласьнѣшаѧ, вельгласьнѣшее, вельгласьнѣшеѥ
ArfipdArflpdArfOudArfGudArfDud
вельгласьнѣшм, вельгласьнѣшмвельгласьнѣшхъ, вельгласьнѣшхъ, вельгласьнѣшхь, вельгласьнѣшхьвельгласьнѣшвельгласьнѣшѹю, вельгласьнѣшюювельгласьнѣшма, вельгласьнѣшма
вельгласьнъ -ꙑ прил Гръмогласен ꙗкоже бо вельгласънаꙗ трѫба трѫбꙙшт вьставьꙗтъ многꙑ. на въплъен рат С 206.22—23 Изч С Калка от гр μεγαλόφωνος вельгласънъ Нвб велегласен книж остар ОА ВА Дюв НГер МлБТР ЕтМл БТР АР РБЕ РРОДД