Исторически речник
вельбѫждь  [+]
AemosiAemgsiAemdsiAemasiAemEsiAemisi
вельбѫждь, вельбѫждъвельбѫждавельбѫждѹ, вельбѫждювельбѫждь, вельбѫждъвельбѫждавельбѫждемь, вельбѫждемъ
AemlsiAemvsiAemopiAemgpiAemdpiAemapi
вельбѫждвельбѫждь, вельбѫждъвельбѫждвельбѫждь, вельбѫждъ, вельбѫжд, вельбѫждевельбѫждемъ, вельбѫждемьвельбѫждѧ, вельбѫждѫ, вельбѫжде
AemipiAemlpiAemOuiAemGuiAemDuiAenosi
вельбѫждвельбѫждхъ, вельбѫждхьвельбѫждавельбѫждѹ, вельбѫждювельбѫждемавельбѫжде
AengsiAendsiAenasiAenEsiAenisiAenlsi
вельбѫждавельбѫждѹ, вельбѫждювельбѫждевельбѫждавельбѫждемь, вельбѫждемъвельбѫжд
AenopiAengpiAendpiAenapiAenipiAenlpi
вельбѫждавельбѫждь, вельбѫждъ, вельбѫжд, вельбѫждевельбѫждемъ, вельбѫждемьвельбѫждавельбѫждвельбѫждхъ, вельбѫждхь
AenOuiAenGuiAenDuiAefosiAefgsiAefdsi
вельбѫждвельбѫждѹ, вельбѫждювельбѫждемавельбѫждавельбѫждѧ, вельбѫжде, вельбѫждѫвельбѫжд
AefasiAefisiAeflsiAefopiAefgpiAefdpi
вельбѫждѫ, вельбѫждѹвельбѫждеѭ, вельбѫждеѫ, вельбѫждеѧ, вельбѫждеювельбѫждвельбѫждѧ, вельбѫжде, вельбѫждѫвельбѫждь, вельбѫждъ, вельбѫжд, вельбѫждевельбѫждамъ, вельбѫждамь
AefapiAefipiAeflpiAefOuiAefGuiAefDui
вельбѫждѧ, вельбѫжде, вельбѫждѫвельбѫждамвельбѫждахъ, вельбѫждахьвельбѫждвельбѫждѹ, вельбѫждювельбѫждама
AemosdAemgsdAemdsdAemasdAemEsdAemisd
вельбѫждь, вельбѫжд, вельбѫжде, вельбѫждвельбѫждаго, вельбѫждаего, вельбѫждааго, вельбѫждаго, вельбѫждего, вельбѫждега, вельбѫждговельбѫждюмѹ, вельбѫждюемѹ, вельбѫждюѹмѹ, вельбѫждююмѹ, вельбѫждюмѹ, вельбѫждемѹ, вельбѫждмѹ, вельбѫждѹмѹ, вельбѫждѹемѹ, вельбѫждѹѹмѹ, вельбѫждѹмѹ, вельбѫждомѹвельбѫждь, вельбѫжд, вельбѫжде, вельбѫждвельбѫждаго, вельбѫждаего, вельбѫждааго, вельбѫждаго, вельбѫждего, вельбѫждега, вельбѫждговельбѫждмь, вельбѫждмь, вельбѫждмъ, вельбѫждмъ
AemlsdAemvsdAemopdAemgpdAemdpdAemapd
вельбѫждмь, вельбѫждмь, вельбѫждмъ, вельбѫждмъ, вельбѫждемь, вельбѫждемъвельбѫждь, вельбѫжд, вельбѫжде, вельбѫждвельбѫжд, вельбѫждвельбѫждхъ, вельбѫждхъ, вельбѫждхь, вельбѫждхьвельбѫждмъ, вельбѫждмъ, вельбѫждмь, вельбѫждмьвельбѫждѧѧ, вельбѫждѩѧ, вельбѫждѧѩ, вельбѫждаѧ, вельбѫждѧꙗ, вельбѫждаа, вельбѫждее, вельбѫжде
AemipdAemlpdAemOudAemGudAemDudAenosd
вельбѫждм, вельбѫждмвельбѫждхъ, вельбѫждхьвельбѫждаꙗ, вельбѫждѧѧвельбѫждюю, вельбѫждѹѹвельбѫждма, вельбѫждмавельбѫжде, вельбѫждее
AengsdAendsdAenasdAenEsdAenisdAenlsd
вельбѫждаго, вельбѫждаего, вельбѫждааго, вельбѫждаго, вельбѫждего, вельбѫждега, вельбѫждговельбѫждюмѹ, вельбѫждюемѹ, вельбѫждюѹмѹ, вельбѫждююмѹ, вельбѫждюмѹ, вельбѫждемѹ, вельбѫждмѹ, вельбѫждѹмѹ, вельбѫждѹемѹ, вельбѫждѹѹмѹ, вельбѫждѹмѹ, вельбѫждомѹвельбѫжде, вельбѫждеевельбѫждаго, вельбѫждаего, вельбѫждааго, вельбѫждаго, вельбѫждего, вельбѫждега, вельбѫждговельбѫждмь, вельбѫждмь, вельбѫждмъ, вельбѫждмъвельбѫждмь, вельбѫждмь, вельбѫждмъ, вельбѫждмъ, вельбѫждемь, вельбѫждемъ
AenvsdAenopdAengpdAendpdAenapdAenipd
вельбѫжде, вельбѫждеевельбѫждаꙗ, вельбѫждаа, вельбѫждаѧ, вельбѫждѧѧвельбѫждхъ, вельбѫждхъ, вельбѫждхь, вельбѫждхьвельбѫждмъ, вельбѫждмъ, вельбѫждмь, вельбѫждмьвельбѫждаꙗ, вельбѫждаа, вельбѫждаѧ, вельбѫждѧѧвельбѫждм, вельбѫждм
AenlpdAenOudAenGudAenDudAefosdAefgsd
вельбѫждхъ, вельбѫждхьвельбѫждвельбѫждюю, вельбѫждѹѹвельбѫждма, вельбѫждмавельбѫждаꙗ, вельбѫждаа, вельбѫждаѣ, вельбѫждаѧвельбѫждѧѧ, вельбѫждее, вельбѫждеѥ, вельбѫждѧ
AefdsdAefasdAefisdAeflsdAefopdAefgpd
вельбѫждвельбѫждѫѭ, вельбѫждѹю, вельбѫждюю, вельбѫждеѭ, вельбѫждею, вельбѫждѧѧвельбѫждѫѭ, вельбѫждѹю, вельбѫждюю, вельбѫждеѭ, вельбѫждею, вельбѫждѧѧ, вельбѫждеѧвельбѫждвельбѫждѧѧ, вельбѫждѧѩ, вельбѫждаѧ, вельбѫждѫѭ, вельбѫждее, вельбѫждеѥ, вельбѫждѧвельбѫждхъ, вельбѫждхъ, вельбѫждхь, вельбѫждхь
AefdpdAefapdAefipdAeflpdAefOudAefGud
вельбѫждмъ, вельбѫждмъ, вельбѫждмь, вельбѫждмьвельбѫждѧѧ, вельбѫждѧѩ, вельбѫждаѧ, вельбѫждѫѭ, вельбѫждее, вельбѫждеѥ, вельбѫждѧвельбѫждм, вельбѫждмвельбѫждхъ, вельбѫждхъ, вельбѫждхь, вельбѫждхьвельбѫждвельбѫждюю, вельбѫждѹѹ
AefDudArmosiArmgsiArmdsiArmasiArmEsi
вельбѫждма, вельбѫждмавельбѫждь, вельбѫжд, вельбѫжд, вельбѫжде, вельбѫждьшвельбѫждьша, вельбѫждъшавельбѫждьшѹ, вельбѫждьшю, вельбѫждъшѹ, вельбѫждъшювельбѫждь, вельбѫжд, вельбѫжд, вельбѫжде, вельбѫждьшь, вельбѫждешь, вельбѫждьшъ, вельбѫждешъвельбѫждьша, вельбѫждъша
ArmisiArmlsiArmvsiArmopiArmgpiArmdpi
вельбѫждьшемь, вельбѫждьшемъ, вельбѫждъшемь, вельбѫждъшемъвельбѫждьш, вельбѫждъшвельбѫждь, вельбѫжд, вельбѫжд, вельбѫждевельбѫждьше, вельбѫждьш, вельбѫждъше, вельбѫждъшвельбѫждьшь, вельбѫждьшъ, вельбѫждъшь, вельбѫждъшъ, вельбѫждешь, вельбѫждешъвельбѫждьшемъ, вельбѫждьшемь, вельбѫждъшемъ, вельбѫждъшемь
ArmapiArmipiArmlpiArmOuiArmGuiArmDui
вельбѫждьшѧ, вельбѫждъшѧ, вельбѫждьше, вельбѫждъшевельбѫждьш, вельбѫждъшвельбѫждьшхъ, вельбѫждъшхъ, вельбѫждьшхь, вельбѫждъшхьвельбѫждьша, вельбѫждъшавельбѫждьшѹ, вельбѫждьшю, вельбѫждъшѹ, вельбѫждъшювельбѫждьшема, вельбѫждъшема
ArnosiArngsiArndsiArnasiArnEsiArnisi
вельбѫжде, вельбѫждьше, вельбѫждъшевельбѫждьша, вельбѫждъшавельбѫждьшѹ, вельбѫждьшю, вельбѫждъшѹ, вельбѫждъшювельбѫжде, вельбѫждьше, вельбѫждъшевельбѫждьша, вельбѫждъшавельбѫждьшемь, вельбѫждьшемъ, вельбѫждъшемь, вельбѫждъшемъ
ArnlsiArnvsiArnopiArngpiArndpiArnapi
вельбѫждьш, вельбѫждъшвельбѫждевельбѫждшьша, вельбѫждьш, вельбѫждъша, вельбѫждъшвельбѫждьшь, вельбѫждьшъ, вельбѫждъшь, вельбѫждъшъ, вельбѫждешь, вельбѫждешъвельбѫждьшемъ, вельбѫждьшемь, вельбѫждъшемъ, вельбѫждъшемьвельбѫждьша, вельбѫждьш, вельбѫждъша, вельбѫждъш
ArnipiArnlpiArnOuiArnGuiArnDuiArfosi
вельбѫждьш, вельбѫждъшвельбѫждьшхъ, вельбѫждъшхъ, вельбѫждьшхь, вельбѫждъшхьвельбѫждьш, вельбѫждшъшвельбѫждьшѹ, вельбѫждьшю, вельбѫждъшѹ, вельбѫждъшювельбѫждьшема, вельбѫждъшемавельбѫждьш, вельбѫждъш
ArfgsiArfdsiArfasiArfisiArflsiArfvsi
вельбѫждьшѧ, вельбѫждьшѫ, вельбѫждьше, вельбѫждъшѧ, вельбѫждъшѫ, вельбѫждъшевельбѫждьш, вельбѫждъшвельбѫждьшѫ, вельбѫждьшѧ, вельбѫждьшѹ, вельбѫждъшѫ, вельбѫждъшѧ, вельбѫждъшѹвельбѫждьшеѭ, вельбѫждьшеѫ, вельбѫждьшеѧ, вельбѫждьшею, вельбѫждъшеѭ, вельбѫждъшеѫ, вельбѫждъшеѧ, вельбѫждъшеювельбѫждьш, вельбѫждъшвельбѫждьш, вельбѫждъш
ArfopiArfgpiArfdpiArfapiArfipiArflpi
вельбѫждьшѧ, вельбѫждьшѫ, вельбѫждьше, вельбѫждъшѧ, вельбѫждъшѫ, вельбѫждъшевельбѫждьшь, вельбѫждьшъ, вельбѫждъшь, вельбѫждъшъвельбѫждьшамъ, вельбѫждьшамь, вельбѫждъшамъ, вельбѫждъшамьвельбѫждьшѧ, вельбѫждьше, вельбѫждьшѫ, вельбѫждъшѧ, вельбѫждъше, вельбѫждъшѫвельбѫждьшам, вельбѫждъшамвельбѫждьшахъ, вельбѫждьшахь, вельбѫждъшахъ, вельбѫждъшахь
ArfOuiArfGuiArfDuiArmosdArmgsdArmdsd
вельбѫждьш, вельбѫждъшвельбѫждьшѹ, вельбѫждьшю, вельбѫждъшѹ, вельбѫждъшювельбѫждьшама, вельбѫждъшамавельбѫжд, вельбѫждь, вельбѫждьш, вельбѫждьшвельбѫждьшаго, вельбѫждьшаего, вельбѫждьшааго, вельбѫждьшаго, вельбѫждъшаго, вельбѫждъшаего, вельбѫждъшааго, вельбѫждъшаговельбѫждьшѹмѹ, вельбѫждьшѹемѹ, вельбѫждьшѹѹмѹ, вельбѫждьшѹмѹ, вельбѫждъшѹмѹ, вельбѫждъшѹемѹ, вельбѫждъшѹѹмѹ, вельбѫждъшѹмѹ, вельбѫждьшюмѹ, вельбѫждьшюемѹ, вельбѫждьшюѹмѹ, вельбѫждъшюмѹ, вельбѫждъшюмѹ, вельбѫждъшюемѹ, вельбѫждъшюѹмѹ
ArmasdArmEsdArmisdArmlsdArmvsdArmopd
вельбѫжд, вельбѫждь, вельбѫждьш, вельбѫждьшвельбѫждьшаго, вельбѫждьшаего, вельбѫждьшааго, вельбѫждьшаго, вельбѫждъшаго, вельбѫждъшаего, вельбѫждъшааго, вельбѫждъшаговельбѫждьшмь, вельбѫждьшмь, вельбѫждъшмь, вельбѫждъшмь, вельбѫждьшмъ, вельбѫждьшмъ, вельбѫждъшмъ, вельбѫждъшмъвельбѫждьшмь, вельбѫждьшмь, вельбѫждъшмь, вельбѫждъшмь, вельбѫждьшмъ, вельбѫждьшмъ, вельбѫждъшмъ, вельбѫждъшмъвельбѫждь, вельбѫждвельбѫждьше, вельбѫждьш, вельбѫждъше, вельбѫждъш
ArmgpdArmdpdArmapdArmipdArmlpdArmOud
вельбѫждьшхъ, вельбѫждьшхъ, вельбѫждъшхъ, вельбѫждъшхъ, вельбѫждьшхь, вельбѫждьшхь, вельбѫждъшхь, вельбѫждъшхьвельбѫждьшмъ, вельбѫждьшмъ, вельбѫждъшмъ, вельбѫждъшмъ, вельбѫждьшмь, вельбѫждьшмь, вельбѫждъшмь, вельбѫждъшмьвельбѫждьшѧѧ, вельбѫждъшѧѧ, вельбѫждьшее, вельбѫждъшее, вельбѫждьшѫѫ, вельбѫждъшѫѫвельбѫждьшм, вельбѫждъшм, вельбѫждьшм, вельбѫждъшмвельбѫждьшхъ, вельбѫждьшхъ, вельбѫждъшхъ, вельбѫждъшхъ, вельбѫждьшхь, вельбѫждьшхь, вельбѫждъшхь, вельбѫждъшхьвельбѫждьшаꙗ, вельбѫждъшаꙗ
ArmGudArmDudArnosdArngsdArndsdArnasd
вельбѫждьшѹю, вельбѫждьшюю, вельбѫждъшѹю, вельбѫждъшюювельбѫждьшма, вельбѫждьшма, вельбѫждъшма, вельбѫждъшмавельбѫждее, вельбѫжде, вельбѫждьшее, вельбѫждьше, вельбѫждъшее, вельбѫждъшевельбѫждьшаго, вельбѫждьшаего, вельбѫждьшааго, вельбѫждьшаго, вельбѫждъшаго, вельбѫждъшаего, вельбѫждъшааго, вельбѫждъшаговельбѫждьшѹмѹ, вельбѫждьшѹемѹ, вельбѫждьшѹѹмѹ, вельбѫждьшѹмѹ, вельбѫждъшѹмѹ, вельбѫждъшѹемѹ, вельбѫждъшѹѹмѹ, вельбѫждъшѹмѹ, вельбѫждьшюмѹ, вельбѫждьшюемѹ, вельбѫждьшюѹмѹ, вельбѫждъшюмѹ, вельбѫждъшюмѹ, вельбѫждъшюемѹ, вельбѫждъшюѹмѹвельбѫждее, вельбѫжде, вельбѫждьшее, вельбѫждьше, вельбѫждъшее, вельбѫждъше
ArnEsdArnisdArnlsdArnvsdArnopdArngpd
вельбѫждьшаго, вельбѫждьшаего, вельбѫждьшааго, вельбѫждьшаго, вельбѫждъшаго, вельбѫждъшаего, вельбѫждъшааго, вельбѫждъшаговельбѫждьшмь, вельбѫждьшмь, вельбѫждъшмь, вельбѫждъшмь, вельбѫждьшмъ, вельбѫждьшмъ, вельбѫждъшмъ, вельбѫждъшмъвельбѫждьшмь, вельбѫждьшмь, вельбѫждъшмь, вельбѫждъшмь, вельбѫждьшмъ, вельбѫждьшмъ, вельбѫждъшмъ, вельбѫждъшмъвельбѫждее, вельбѫждьшее, вельбѫждьше, вельбѫждъшее, вельбѫждъшевельбѫждьшаꙗ, вельбѫждъшаꙗ, вельбѫждьшаѣ, вельбѫждъшаѣ, вельбѫждьшаѧ, вельбѫждъшаѧвельбѫждьшхъ, вельбѫждьшхъ, вельбѫждъшхъ, вельбѫждъшхъ, вельбѫждьшхь, вельбѫждьшхь, вельбѫждъшхь, вельбѫждъшхь
ArndpdArnapdArnipdArnlpdArnOudArnGud
вельбѫждьшмъ, вельбѫждьшмъ, вельбѫждъшмъ, вельбѫждъшмъ, вельбѫждьшмь, вельбѫждьшмь, вельбѫждъшмь, вельбѫждъшмьвельбѫждьшаꙗ, вельбѫждъшаꙗ, вельбѫждьшаѣ, вельбѫждъшаѣ, вельбѫждьшаѧ, вельбѫждъшаѧвельбѫждьшм, вельбѫждъшм, вельбѫждьшм, вельбѫждъшмвельбѫждьшхъ, вельбѫждьшхъ, вельбѫждъшхъ, вельбѫждъшхъ, вельбѫждьшхь, вельбѫждьшхь, вельбѫждъшхь, вельбѫждъшхьвельбѫждьш, вельбѫждъшвельбѫждьшѹю, вельбѫждьшюю, вельбѫждъшѹю, вельбѫждъшюю
ArnDudArfosdArfgsdArfdsdArfasdArfisd
вельбѫждьшма, вельбѫждьшма, вельбѫждъшма, вельбѫждъшмавельбѫждьшꙗ, вельбѫждъшꙗ, вельбѫждьшѣ, вельбѫждъшѣ, вельбѫждьшаꙗ, вельбѫждъшаꙗвельбѫждьшѧѧ, вельбѫждъшѧѧ, вельбѫждьшѧѩ, вельбѫждъшѧѩ, вельбѫждьшѫѫ, вельбѫждъшѫѫ, вельбѫждьшаѧ, вельбѫждъшаѧ, вельбѫждьшее, вельбѫждъшее, вельбѫждьшеѥ, вельбѫждъшеѥвельбѫждьш, вельбѫждъшвельбѫждьшѫѫ, вельбѫждъшѫѫ, вельбѫждьшѫѭ, вельбѫждъшѫѭ, вельбѫждьшѧѧ, вельбѫждъшѧѧ, вельбѫждьшѧѩ, вельбѫждъшѧѩ, вельбѫждьшюю, вельбѫждъшюювельбѫждьшѫѫ, вельбѫждъшѫѫ, вельбѫждьшѫѭ, вельбѫждъшѫѭ, вельбѫждьшѧѧ, вельбѫждъшѧѧ, вельбѫждьшѧѩ, вельбѫждъшѧѩ, вельбѫждьшюю, вельбѫждъшюю, вельбѫждьшеѭ, вельбѫждъшеѭ, вельбѫждьшеѫ, вельбѫждъшеѫ, вельбѫждьшеѧ, вельбѫждъшеѧ, вельбѫждьшею, вельбѫждъшею
ArflsdArfvsdArfopdArfgpdArfdpdArfapd
вельбѫждьш, вельбѫждъшвельбѫждьшꙗ, вельбѫждъшꙗ, вельбѫждьшѣ, вельбѫждъшѣвельбѫждьшѧѧ, вельбѫждъшѧѧ, вельбѫждьшѧѩ, вельбѫждъшѧѩ, вельбѫждьшѫѫ, вельбѫждъшѫѫ, вельбѫждьшаѧ, вельбѫждъшаѧ, вельбѫждьшее, вельбѫждъшее, вельбѫждьшеѥ, вельбѫждъшеѥвельбѫждьшхъ, вельбѫждьшхъ, вельбѫждьшхь, вельбѫждьшхьвельбѫждьшмъ, вельбѫждьшмъ, вельбѫждъшмъ, вельбѫждъшмъ, вельбѫждьшмь, вельбѫждьшмь, вельбѫждъшмь, вельбѫждъшмьвельбѫждьшѧѧ, вельбѫждъшѧѧ, вельбѫждьшѧѩ, вельбѫждъшѧѩ, вельбѫждьшѫѫ, вельбѫждъшѫѫ, вельбѫждьшаѧ, вельбѫждъшаѧ, вельбѫждьшее, вельбѫждъшее, вельбѫждьшеѥ, вельбѫждъшеѥ
ArfipdArflpdArfOudArfGudArfDud
вельбѫждьшм, вельбѫждьшм, вельбѫждъшм, вельбѫждъшмвельбѫждьшхъ, вельбѫждьшхъ, вельбѫждъшхь, вельбѫждъшхьвельбѫждьш, вельбѫждъшвельбѫждьшѹю, вельбѫждьшюю, вельбѫждъшѹю, вельбѫждъшюювельбѫждьшма, вельбѫждьшма, вельбѫждъшма, вельбѫждъшма
вельбѫждь прил притеж Камилски бѣ же оанъ облъенъ власꙑ вельбѫждꙇ М Мк 1.6 З А СК Б самже оанъ мѣаше рꙁѫ своѭ. ѡт власъ вельбѫждъ А Мт 3.4 Изч М З А СК Б Гр τοῦ καμήλου вельбѫждъ Нвб велбъжд остар ВА ЕтМл ЕтБАН велбужд МлБТР