Исторически речник
вельскъ  [+]
AemosiAemgsiAemdsiAemasiAemEsiAemisi
вельскъ, вельскьвельскавельскѹвельскъ, вельскьвельскавельскомь, вельскомъ
AemlsiAemvsiAemopiAemgpiAemdpiAemapi
вельсцѣвельскъвельсцвельскъ, вельскьвельскомъ, вельскомьвельскꙑ
AemipiAemlpiAemOuiAemGuiAemDuiAenosi
вельскꙑвельсцѣхъ, вельсцѣхьвельскавельскѹвельскомавельско
AengsiAendsiAenasiAenEsiAenisiAenlsi
вельскавельскѹвельсковельскавельскомь, вельскомъвельсцѣ
AenopiAengpiAendpiAenapiAenipiAenlpi
вельскавельскъ, вельскьвельскомъ, вельскомьвельскꙑвельскꙑвельсцѣхъ, вельсцѣхь
AenOuiAenGuiAenDuiAefosiAefgsiAefdsi
вельсцѣвельскѹвельскомавельскавельскꙑ, вельскѫвельсцѣ, вельстѣ
AefasiAefisiAeflsiAefopiAefgpiAefdpi
вельскѫ, вельскѹвельскоѭ, вельскоѫ, вельскоѧ, вельскоювельсцѣ, вельстѣвельскꙑвельскъ, вельскьвельскамъ, вельскамь
AefapiAefipiAeflpiAefOuiAefGuiAefDui
вельскꙑвельскамвельскахъ, вельскахьвельсцѣ, вельстѣвельскѹвельскама
AemosdAemgsdAemdsdAemasdAemEsdAemisd
вельскꙑ, вельскꙑ, вельсковельскаго, вельскаего, вельскааго, вельскаго, вельского, вельскога, вельскговельскѹмѹ, вельскѹемѹ, вельскѹѹмѹ, вельскѹмѹ, вельскоомѹ, вельскомѹ, вельскоѹмѹ, вельскмѹвельскꙑ, вельскꙑ, вельсковельскаго, вельскаего, вельскааго, вельскаго, вельского, вельскога, вельскговельскꙑмь, вельскꙑмь, вельскꙑмъ, вельскꙑмъ
AemlsdAemvsdAemopdAemgpdAemdpdAemapd
вельсцѣмь, вельсцѣемь, вельсцѣѣмь, вельсцѣамь, вельсцѣмь, вельсцѣмъ, вельсцѣемъ, вельсцѣѣмъ, вельсцѣамъ, вельсцѣмъ, вельскомь, вельскомъвельскꙑ, вельскꙑ, вельсковельсцвельскꙑхъ, вельскꙑхъ, вельскꙑхь, вельскꙑхь, вельсцѣхъ, вельсцѣхьвельскꙑмъ, вельскꙑмъ, вельскꙑмь, вельскꙑмь, вельсцѣмъ, вельсцѣмьвельскꙑѧ, вельскꙑꙗ, вельскꙑе
AemipdAemlpdAemOudAemGudAemDudAenosd
вельскꙑм, вельскꙑмвельскꙑхъ, вельскꙑхъ, вельскꙑхь, вельскꙑхьвельскаꙗ, вельскаа, вельскаѣвельскѹю, вельскоювельскꙑма, вельскꙑмавельско, вельское
AengsdAendsdAenasdAenEsdAenisdAenlsd
вельскаго, вельскаего, вельскааго, вельскаго, вельского, вельскога, вельскговельскѹмѹ, вельскѹемѹ, вельскѹѹмѹ, вельскѹмѹ, вельскоомѹ, вельскомѹ, вельскоѹмѹ, вельскмѹвельско, вельскоевельскаго, вельскаего, вельскааго, вельскаго, вельского, вельскога, вельскговельскꙑмь, вельскꙑмь, вельскꙑмъ, вельскꙑмъвельсцѣмь, вельсцѣемь, вельсцѣѣмь, вельсцѣамь, вельсцѣмь, вельсцѣмъ, вельсцѣемъ, вельсцѣѣмъ, вельсцѣамъ, вельсцѣмъ, вельскомь, вельскомъ
AenvsdAenopdAengpdAendpdAenapdAenipd
вельско, вельскоевельскаꙗ, вельскаа, вельскаѣ, вельскаѧвельскꙑхъ, вельскꙑхъ, вельскꙑхь, вельскꙑхь, вельсцѣхъ, вельсцѣхьвельскꙑмъ, вельскꙑмъ, вельскꙑмь, вельскꙑмь, вельсцѣмъ, вельсцѣмьвельскаꙗ, вельскаа, вельскаѣ, вельскаѧвельскꙑм, вельскꙑм
AenlpdAenOudAenGudAenDudAefosdAefgsd
вельскꙑхъ, вельскꙑхъ, вельскꙑхь, вельскꙑхьвельсцѣвельскѹю, вельскоювельскꙑма, вельскꙑмавельскаꙗ, вельскаа, вельскаѣ, вельскаѧвельскꙑѧ, вельскꙑꙗ, вельскѫѭ, вельскꙑе
AefdsdAefasdAefisdAeflsdAefopdAefgpd
вельсцѣ, вельстѣ, вельсковельскѫѭ, вельскѹю, вельскоѭ, вельскоювельскѫѭ, вельскоѫ, вельскоѧ, вельскоювельсцѣ, вельстѣвельскꙑѧ, вельскꙑꙗ, вельскꙑевельскꙑхъ, вельскꙑхъ, вельсцѣхъ, вельстѣхъ, вельскꙑхь, вельскꙑхь, вельсцѣхь, вельстѣхь
AefdpdAefapdAefipdAeflpdAefOudAefGud
вельскꙑмъ, вельскꙑмъ, вельсцѣмъ, вельстѣмъ, вельскꙑмь, вельскꙑмь, вельсцѣмь, вельстѣмьвельскꙑѧ, вельскꙑꙗ, вельскꙑевельскꙑм, вельскꙑмвельскꙑхъ, вельскꙑхъ, вельскꙑхь, вельскꙑхьвельсцѣ, вельстѣвельскѹю
AefDudArmosiArmgsiArmdsiArmasiArmEsi
вельскꙑма, вельскꙑма-----
ArmisiArmlsiArmvsiArmopiArmgpiArmdpi
------
ArmapiArmipiArmlpiArmOuiArmGuiArmDui
------
ArnosiArngsiArndsiArnasiArnEsiArnisi
------
ArnlsiArnvsiArnopiArngpiArndpiArnapi
------
ArnipiArnlpiArnOuiArnGuiArnDuiArfosi
------
ArfgsiArfdsiArfasiArfisiArflsiArfvsi
------
ArfopiArfgpiArfdpiArfapiArfipiArflpi
------
ArfOuiArfGuiArfDuiArmosdArmgsdArmdsd
------
ArmasdArmEsdArmisdArmlsdArmvsdArmopd
------
ArmgpdArmdpdArmapdArmipdArmlpdArmOud
------
ArmGudArmDudArnosdArngsdArndsdArnasd
------
ArnEsdArnisdArnlsdArnvsdArnopdArngpd
------
ArndpdArnapdArnipdArnlpdArnOudArnGud
------
ArnDudArfosdArfgsdArfdsdArfasdArfisd
------
ArflsdArfvsdArfopdArfgpdArfdpdArfapd
------
ArfipdArflpdArfOudArfGudArfDud
-----
вельскъ -ꙑ прил МИ Велички, който се отнася до Великия — област и диоцез в югозападната част на Родопите и земите на драговитите мⷺца юⷧ҇ ҃ ж҃ стаго панталемона мⷱка  стаго стлѣ оца наⷲ҇г клмента епскпа велскаго А 151а 4 Изч А Нвб Срв Велички