Исторически речник
велерѣеват  
велерѣеват вж вельрѣеват