Исторически речник
вевеꙗ  [+]
NfosNfgsNfdsNfasNfisNfls
вевеꙗвевеѩ, вевеѧ, вевеѫ, вевеевевевевеѭ, вевеѫ, вевеѧ, вевеювевеѭ, вевееѫ, вевееѧ, вевееювеве
NfvsNfOpNfgpNfdpNfipNflp
веве-----
NfOuNfGuNfDu
---
вевеꙗ ж ЛИ Вевея — християнска мъченица в Едеса, пров. Осроена [дн. гр. Урфа в Турция], разпъната на кръст по време на имп. Траян [98—117 г.]. Пр. на 15 октомври [през IX в. на 5 септември и 29 януари] е҃ стрстъ стаго мкⷱ҇а ꙁарла.  веве сестрѣ его.  ѹбене ꙁахарѧ пррка Е 24б 16—17 Изч Е Гр Βεβαία Βαιεβᾶ