Исторически речник
васлꙗ  [+]
NfosNfgsNfdsNfasNfisNfls
васлꙗ, ваславаслѩ, васлѧ, васлѫ, васлевасл, васлваслѭ, васлѫ, васлѧ, васлюваслеѭ, васлеѫ, васлеѧвасл, васл
NfvsNfOpNfgpNfdpNfipNflp
васл-----
NfOuNfGuNfDu
---
васлꙗ ж ЛИ Василия [вероятно погр. вм. Василиса] — мъченица от Никомидия по времето на имп. Диоклециан [284—305 г.]. Пр. на 3 септември мⷰ҇ѣ септⷠ҇ѧ в҃ стааⷢ҇ стлѣ мⷱка антіма еппа нкомⷣ҇і  стꙑѩ мⷱца васⷧѩ А 114b 29 Изч А Гр Βασίλισσα Нвб Василия ЛИ СтИл,РЛФИ Срв Василѝса ЛИ СтИл,РЛФИ