Исторически речник
варь  [+]
NfosNfgsNfdsNfasNfisNfls
варьварварварьварьѭ, варѭ, варѫ, варѧ, варью, варювар
NfvsNfOpNfgpNfdpNfipNflp
варварварь, вар, вареварьмъ, варемъ, варьмь, варемьварьм, варъм, вармварьхъ, варьхь, варехъ, варехь
NfOuNfGuNfDu
варварью, варю, варѹварьма, варъма, варма
варь - ж Дворец, палат бъ въ варъхъ его ꙁнаемъ естъ. егда ꙁастѫпаетъ  СП 47.4 вар слоновьнꙑѩ βάρεις ἐλεφάντιναι Дворци от слонова кост въꙁлюбілъ есі правьдѫ ѡтъ варь словенꙑхъ (погр. вм. слоновенꙑхъ, Север., с. 59, бел. под линия) іꙁ ніхъже въꙁвеселшѩ тѩ СП 44.9 Изч СП От гр βάρις Нвб Ø