Исторически речник
варона  [+]
NmosNmgsNmdsNmasNmEsNmis
варонаваронꙑваронѣваронѫ-вароноѭ, вароноѧ, вароноѫ
NmlsNmvsNmopNmgpNmdpNmap
варонѣвароно----
NmipNmlpNmOuNmGuNmDu
-----
варона м неизм ЛИ Вариона — прозвище на ап. СимонПетър, един от 12–те апостоли блаженъ ес смоне варѡна. ѣко плъть  крвъ не ав тебѣ М Мт 16.17 З А Изч М З А Гр Βαριωνᾶ От арам BarYōnāh ’син на Йона’ варѡна