Исторически речник
вакъхъ  [+]
NmosNmgsNmdsNmasNmEsNmis
вакъхъ, вакъхьвакъхавакъхѹ, вакъховвакъхъ, вакъхьвакъхавакъхомь, вакъхомъ
NmlsNmvsNmopNmgpNmdpNmap
вакъсѣвакъше----
NmipNmlpNmOuNmGuNmDu
-----
вакъхъ м ЛИ Вакх — римлянин, християнин, умр. мъченически в Сирия заедно със Сергий по времето на имп. Максимиан ок. 295 г. Пр. на 7 октомври мⷺца октоⷠ҇ ж҃ стѹю мⷱкѹ серћѣ  вакха А 122b 10 не ѫꙁоѭ родьства. нъ вѣроѭ. і любовѭ дховъноѭ съподобле стаа мка. серћѣ. ꙇ вакъха. братра бꙑт СЕ 10b 12 Изч А СЕ Гр Βάκχος вакхъ