Исторически речник
вабт  [+]
VpgVpfar1sVpfar2sVpfar3sVpfar1pVpfar2p
вабтваблѭ, ваблѧ, вабѧ, вабьѭ, ваблювабшвабтъ, вабть, вабтвабмъ, вабмь, вабм, вабмовабте
Vpfar3pVpfar1uVpfar2uVpfar3uVpza2sVpza3s
вабѧтъ, вабѧть, вабѧтвабвѣвабтавабтевабваб
Vpza1pVpza2pVpza1uVpza2uVpfao1sVpfao2s
вабмъ, вабмь, вабмвабтевабвѣвабтавабхъ, вабхь, вабхваб
Vpfao3sVpfao1pVpfao2pVpfao3pVpfao1uVpfao2u
вабвабхомъ, вабхомь, вабхом, вабхмꙑвабстевабшѧ, вабшѫ, вабша, вабше, вабхѫвабховѣвабста
Vpfao3uVpfam1sVpfam2sVpfam3sVpfam1pVpfam2p
вабстеваблѧахъ, ваблѧхъ, вабѧхъ, ваблѧахь, ваблѧхь, вабѧхь, ваблѧах, ваблѧх, вабѧхваблѧаше, ваблѧше, вабѧшеваблѧаше, ваблѧше, вабѧшеваблѧахомъ, ваблѧхомъ, вабѧхомъ, ваблѧахомь, ваблѧхомь, вабѧхомь, ваблѧахом, ваблѧхом, вабѧхомваблѧасте, ваблѧсте, вабѧсте
Vpfam3pVpfam1uVpfam2uVpfam3u
ваблѧахѹ, ваблѧхѹ, вабѧхѹваблѧаховѣ, ваблѧховѣ, вабѧховѣваблѧаста, ваблѧста, вабѧставаблѧасте, ваблѧсте, вабѧсте
вабт -ваблѭ -вабш несв Отнемам свободата [на действие], подтискам  съпаса  творьца поꙁнат не рашꙙ. а бꙑшꙙ бо поꙁнал свꙙтꙑ паулъ рее. не бꙑшꙙ га славꙑ распꙙл. не раꙁѹмѣшꙙ. не бо  раꙁѹмѣшꙙ рат. жде бо хотѣн сѫпротвь бꙑва ...  ѹма свобожден вабмо. на добро стнꙑ постжен не детъ С 334.6 Изч С Гр ἀνδραποδίζω Нвб вабя ’мамя примамвам с вик животно’ диал НГер МлБТР ЕтМл ЕтБАН ДА