Исторически речник
вааловъ  [+]
AemosiAemgsiAemdsiAemasiAemEsiAemisi
вааловъ, вааловьвааловавааловѹвааловъ, вааловьвааловавааловомь, вааловомъ
AemlsiAemvsiAemopiAemgpiAemdpiAemapi
вааловѣвааловъвааловвааловъ, вааловьвааловомъ, вааловомьвааловꙑ
AemipiAemlpiAemOuiAemGuiAemDuiAenosi
вааловꙑвааловѣхъ, вааловѣхьвааловавааловѹвааловомаваалово
AengsiAendsiAenasiAenEsiAenisiAenlsi
вааловавааловѹваалововааловавааловомь, вааловомъвааловѣ
AenopiAengpiAendpiAenapiAenipiAenlpi
вааловавааловъ, вааловьвааловомъ, вааловомьвааловавааловꙑвааловѣхъ, вааловѣхь
AenOuiAenGuiAenDuiAefosiAefgsiAefdsi
вааловѣвааловѹвааловомавааловавааловꙑ, вааловѫвааловѣ
AefasiAefisiAeflsiAefopiAefgpiAefdpi
вааловѫ, вааловѹвааловоѭ, вааловоѫ, вааловоѧ, вааловоювааловѣвааловꙑвааловъ, вааловьвааловамъ, вааловамь
AefapiAefipiAeflpiAefOuiAefGuiAefDui
вааловꙑвааловамвааловахъ, вааловахьвааловѣвааловѹвааловама
AemosdAemgsdAemdsdAemasdAemEsdAemisd
------
AemlsdAemvsdAemopdAemgpdAemdpdAemapd
------
AemipdAemlpdAemOudAemGudAemDudAenosd
------
AengsdAendsdAenasdAenEsdAenisdAenlsd
------
AenvsdAenopdAengpdAendpdAenapdAenipd
------
AenlpdAenOudAenGudAenDudAefosdAefgsd
------
AefdsdAefasdAefisdAeflsdAefopdAefgpd
------
AefdpdAefapdAefipdAeflpdAefOudAefGud
------
AefDudArmosiArmgsiArmdsiArmasiArmEsi
------
ArmisiArmlsiArmvsiArmopiArmgpiArmdpi
------
ArmapiArmipiArmlpiArmOuiArmGuiArmDui
------
ArnosiArngsiArndsiArnasiArnEsiArnisi
------
ArnlsiArnvsiArnopiArngpiArndpiArnapi
------
ArnipiArnlpiArnOuiArnGuiArnDuiArfosi
------
ArfgsiArfdsiArfasiArfisiArflsiArfvsi
------
ArfopiArfgpiArfdpiArfapiArfipiArflpi
------
ArfOuiArfGuiArfDuiArmosdArmgsdArmdsd
------
ArmasdArmEsdArmisdArmlsdArmvsdArmopd
------
ArmgpdArmdpdArmapdArmipdArmlpdArmOud
------
ArmGudArmDudArnosdArngsdArndsdArnasd
------
ArnEsdArnisdArnlsdArnvsdArnopdArngpd
------
ArndpdArnapdArnipdArnlpdArnOudArnGud
------
ArnDudArfosdArfgsdArfdsdArfasdArfisd
------
ArflsdArfvsdArfopdArfgpdArfdpdArfapd
------
ArfipdArflpdArfOudArfGudArfDud
-----
вааловъ прил притеж от ЛИ Ваалов, на Ваал — бог на небето, един от главните богове във Финикия, Сирия и Палестина през II и I хилядолетие пр. н.е тꙑ ес бъ нашъ. ꙇже водоѭ  огнемь. пр л ꙇꙁбав ꙇлѣ льст вааловꙑ СЕ 5b 12—13 Изч СЕ Гр τοῦ Βάαλ