Исторически речник
бѣшенъ  [+]
AemosiAemgsiAemdsiAemasiAemEsiAemisi
бѣшенъ, бѣшеньбѣшенабѣшенѹбѣшенъ, бѣшеньбѣшенабѣшеномь, бѣшеномъ
AemlsiAemvsiAemopiAemgpiAemdpiAemapi
бѣшенѣбѣшене, бѣшенꙑбѣшенбѣшенъ, бѣшеньбѣшеномъ, бѣшеномьбѣшенꙑ
AemipiAemlpiAemOuiAemGuiAemDuiAenosi
бѣшенꙑбѣшенѣхъ, бѣшенѣхьбѣшенабѣшенѹбѣшеномабѣшено
AengsiAendsiAenasiAenEsiAenisiAenlsi
бѣшенабѣшенѹбѣшенобѣшенабѣшеномь, бѣшеномъбѣшенѣ
AenopiAengpiAendpiAenapiAenipiAenlpi
бѣшенабѣшенъ, бѣшеньбѣшеномъ, бѣшеномьбѣшенабѣшенꙑбѣшенѣхъ, бѣшенѣхь
AenOuiAenGuiAenDuiAefosiAefgsiAefdsi
бѣшенѣбѣшенѹбѣшеномабѣшенабѣшенꙑ, бѣшенѫбѣшенѣ
AefasiAefisiAeflsiAefopiAefgpiAefdpi
бѣшенѫ, бѣшенѹбѣшеноѭ, бѣшеноѫ, бѣшеноѧ, бѣшеноюбѣшенѣбѣшенꙑбѣшенъ, бѣшеньбѣшенамъ, бѣшенамь
AefapiAefipiAeflpiAefOuiAefGuiAefDui
бѣшенꙑбѣшенамбѣшенахъ, бѣшенахьбѣшенѣбѣшенѹбѣшенама
AemosdAemgsdAemdsdAemasdAemEsdAemisd
бѣшенꙑ, бѣшенꙑ, бѣшенобѣшенаго, бѣшенаего, бѣшенааго, бѣшенаго, бѣшеного, бѣшенога, бѣшенгобѣшенѹмѹ, бѣшенѹемѹ, бѣшенѹѹмѹ, бѣшенѹмѹ, бѣшеноомѹ, бѣшеномѹ, бѣшеноѹмѹ, бѣшенмѹбѣшенꙑ, бѣшенꙑ, бѣшенобѣшенаго, бѣшенаего, бѣшенааго, бѣшенаго, бѣшеного, бѣшенога, бѣшенгобѣшенꙑмь, бѣшенꙑмь, бѣшенꙑмъ, бѣшенꙑмъ
AemlsdAemvsdAemopdAemgpdAemdpdAemapd
бѣшенѣмь, бѣшенѣемь, бѣшенѣѣмь, бѣшенѣамь, бѣшенѣмь, бѣшенѣмъ, бѣшенѣемъ, бѣшенѣѣмъ, бѣшенѣамъ, бѣшенѣмъ, бѣшеномь, бѣшеномъбѣшенꙑ, бѣшенꙑ, бѣшенобѣшенбѣшенꙑхъ, бѣшенꙑхъ, бѣшенꙑхь, бѣшенꙑхь, бѣшенѣхъ, бѣшенѣхьбѣшенꙑмъ, бѣшенꙑмъ, бѣшенꙑмь, бѣшенꙑмь, бѣшенѣмъ, бѣшенѣмьбѣшенꙑѧ, бѣшенꙑꙗ, бѣшенꙑе
AemipdAemlpdAemOudAemGudAemDudAenosd
бѣшенꙑм, бѣшенꙑмбѣшенꙑхъ, бѣшенꙑхъ, бѣшенꙑхь, бѣшенꙑхьбѣшенаꙗ, бѣшенаа, бѣшенаѣбѣшенѹю, бѣшеноюбѣшенꙑма, бѣшенꙑмабѣшено, бѣшеное
AengsdAendsdAenasdAenEsdAenisdAenlsd
бѣшенаго, бѣшенаего, бѣшенааго, бѣшенаго, бѣшеного, бѣшенога, бѣшенгобѣшенѹмѹ, бѣшенѹемѹ, бѣшенѹѹмѹ, бѣшенѹмѹ, бѣшеноомѹ, бѣшеномѹ, бѣшеноѹмѹ, бѣшенмѹбѣшено, бѣшеноебѣшенаго, бѣшенаего, бѣшенааго, бѣшенаго, бѣшеного, бѣшенога, бѣшенгобѣшенꙑмь, бѣшенꙑмь, бѣшенꙑмъ, бѣшенꙑмъбѣшенѣмь, бѣшенѣемь, бѣшенѣѣмь, бѣшенѣамь, бѣшенѣмь, бѣшенѣмъ, бѣшенѣемъ, бѣшенѣѣмъ, бѣшенѣамъ, бѣшенѣмъ, бѣшеномь, бѣшеномъ
AenvsdAenopdAengpdAendpdAenapdAenipd
бѣшено, бѣшеноебѣшенаꙗ, бѣшенаа, бѣшенаѣ, бѣшенаѧбѣшенꙑхъ, бѣшенꙑхъ, бѣшенꙑхь, бѣшенꙑхь, бѣшенѣхъ, бѣшенѣхьбѣшенꙑмъ, бѣшенꙑмъ, бѣшенꙑмь, бѣшенꙑмь, бѣшенѣмъ, бѣшенѣмьбѣшенаꙗ, бѣшенаа, бѣшенаѣ, бѣшенаѧбѣшенꙑм, бѣшенꙑм
AenlpdAenOudAenGudAenDudAefosdAefgsd
бѣшенꙑхъ, бѣшенꙑхъ, бѣшенꙑхь, бѣшенꙑхьбѣшенѣбѣшенѹю, бѣшеноюбѣшенꙑма, бѣшенꙑмабѣшенаꙗ, бѣшенаа, бѣшенаѣ, бѣшенаѧбѣшенꙑѧ, бѣшенꙑꙗ, бѣшенѫѭ, бѣшенꙑе
AefdsdAefasdAefisdAeflsdAefopdAefgpd
бѣшенѣ, бѣшенобѣшенѫѭ, бѣшенѹю, бѣшеноѭ, бѣшеноюбѣшенѫѭ, бѣшеноѫ, бѣшеноѧ, бѣшеноюбѣшенѣбѣшенꙑѧ, бѣшенꙑꙗ, бѣшенꙑебѣшенꙑхъ, бѣшенꙑхъ, бѣшенѣхъ, бѣшенꙑхь, бѣшенꙑхь, бѣшенѣхь
AefdpdAefapdAefipdAeflpdAefOudAefGud
бѣшенꙑмъ, бѣшенꙑмъ, бѣшенѣмъ, бѣшенꙑмь, бѣшенꙑмь, бѣшенѣмьбѣшенꙑѧ, бѣшенꙑꙗ, бѣшенꙑебѣшенꙑм, бѣшенꙑмбѣшенꙑхъ, бѣшенꙑхъ, бѣшенꙑхь, бѣшенꙑхьбѣшенѣбѣшенѹю
AefDudArmosiArmgsiArmdsiArmasiArmEsi
бѣшенꙑма, бѣшенꙑмабѣшенѣ, бѣшенѣшбѣшенѣшабѣшенѣшѹ, бѣшенѣшюбѣшенѣбѣшенѣша
ArmisiArmlsiArmvsiArmopiArmgpiArmdpi
бѣшенѣшемь, бѣшенѣшемъбѣшенѣшбѣшенѣбѣшенѣше, бѣшенѣшбѣшенѣшь, бѣшенѣшъбѣшенѣшемъ, бѣшенѣшемь
ArmapiArmipiArmlpiArmOuiArmGuiArmDui
бѣшенѣшѧбѣшенѣшбѣшенѣшхъ, бѣшенѣшхьбѣшенѣшабѣшенѣшѹ, бѣшенѣшюбѣшенѣшема
ArnosiArngsiArndsiArnasiArnEsiArnisi
бѣшенѣе, бѣшенѣ, бѣшенѣшебѣшенѣшабѣшенѣшѹ, бѣшенѣшюбѣшенѣе, бѣшенѣ, бѣшенѣшебѣшенѣшабѣшенѣшемь, бѣшенѣшемъ
ArnlsiArnvsiArnopiArngpiArndpiArnapi
бѣшенѣшбѣшенѣе, бѣшенѣбѣшенѣша, бѣшенѣшбѣшенѣшь, бѣшенѣшъбѣшенѣшемъ, бѣшенѣшемьбѣшенѣша, бѣшенѣш
ArnipiArnlpiArnOuiArnGuiArnDuiArfosi
бѣшенѣшбѣшенѣшхъ, бѣшенѣшхьбѣшенѣшбѣшенѣшѹ, бѣшенѣшюбѣшенѣшемабѣшенѣш
ArfgsiArfdsiArfasiArfisiArflsiArfvsi
бѣшенѣшѧ, бѣшенѣшѫ, бѣшенѣшебѣшенѣшбѣшенѣшѫ, бѣшенѣшѧ, бѣшенѣшѹбѣшенѣшеѭ, бѣшенѣшеѫ, бѣшенѣшеѧ, бѣшенѣшеюбѣшенѣшбѣшенѣш
ArfopiArfgpiArfdpiArfapiArfipiArflpi
бѣшенѣшѧ, бѣшенѣшѫ, бѣшенѣшебѣшенѣшь, бѣшенѣшъбѣшенѣшамъ, бѣшенѣшамьбѣшенѣшѧ, бѣшенѣше, бѣшенѣшѫбѣшенѣшамбѣшенѣшахъ, бѣшенѣшахь
ArfOuiArfGuiArfDuiArmosdArmgsdArmdsd
бѣшенѣшбѣшенѣшѹ, бѣшенѣшюбѣшенѣшамабѣшенѣ, бѣшенѣшбѣшенѣшаго, бѣшенѣшаего, бѣшенѣшааго, бѣшенѣшагобѣшенѣшѹмѹ, бѣшенѣшѹемѹ, бѣшенѣшѹѹмѹ, бѣшенѣшѹмѹ, бѣшенѣшюмѹ, бѣшенѣшюемѹ, бѣшенѣшюѹмѹ, бѣшенѣшюмѹ
ArmasdArmEsdArmisdArmlsdArmvsdArmopd
бѣшенѣбѣшенѣшаго, бѣшенѣшаего, бѣшенѣшааго, бѣшенѣшагобѣшенѣшмь, бѣшенѣшмь, бѣшенѣшмъ, бѣшенѣшмъбѣшенѣшмь, бѣшенѣшмь, бѣшенѣшмъ, бѣшенѣшмъбѣшенѣбѣшенѣше, бѣшенѣш
ArmgpdArmdpdArmapdArmipdArmlpdArmOud
бѣшенѣшхъ, бѣшенѣшхъ, бѣшенѣшхь, бѣшенѣшхьбѣшенѣшмъ, бѣшенѣшмъ, бѣшенѣшмьбѣшенѣшѧѧ, бѣшенѣшее, бѣшенѣшѫѫбѣшенѣшм, бѣшенѣшмбѣшенѣшхъ, бѣшенѣшхъ, бѣшенѣшхьбѣшенѣшаꙗ
ArmGudArmDudArnosdArngsdArndsdArnasd
бѣшенѣшѹю, бѣшенѣшююбѣшенѣшма, бѣшенѣшмабѣшенѣе, бѣшенѣ, бѣшенѣшее, бѣшенѣшебѣшенѣшаго, бѣшенѣшаего, бѣшенѣшааго, бѣшенѣшагобѣшенѣшѹмѹ, бѣшенѣшѹемѹ, бѣшенѣшѹѹмѹ, бѣшенѣшѹмѹ, бѣшенѣшюмѹ, бѣшенѣшюемѹ, бѣшенѣшюѹмѹ, бѣшенѣшюмѹбѣшенѣе, бѣшенѣ, бѣшенѣшее, бѣшенѣше
ArnEsdArnisdArnlsdArnvsdArnopdArngpd
бѣшенѣшаго, бѣшенѣшаего, бѣшенѣшааго, бѣшенѣшагобѣшенѣшмь, бѣшенѣшмь, бѣшенѣшмъ, бѣшенѣшмъбѣшенѣшмь, бѣшенѣшмь, бѣшенѣшмъ, бѣшенѣшмъбѣшенѣе, бѣшенѣ, бѣшенѣшее, бѣшенѣшебѣшенѣшаꙗ, бѣшенѣшаѣ, бѣшенѣшаѧбѣшенѣшхъ, бѣшенѣшхъ, бѣшенѣшхь, бѣшенѣшхь
ArndpdArnapdArnipdArnlpdArnOudArnGud
бѣшенѣшмъ, бѣшенѣшмъ, бѣшенѣшмьбѣшенѣшаꙗ, бѣшенѣшаѣ, бѣшенѣшаѧбѣшенѣшм, бѣшенѣшмбѣшенѣшхъ, бѣшенѣшхъ, бѣшенѣшхьбѣшенѣшбѣшенѣшѹю, бѣшенѣшюю
ArnDudArfosdArfgsdArfdsdArfasdArfisd
бѣшенѣшма, бѣшенѣшмабѣшенѣшꙗ, бѣшенѣшѣ, бѣшенѣшаꙗбѣшенѣшѧѧ, бѣшенѣшѧѩ, бѣшенѣшѫѫ, бѣшенѣшаѧ, бѣшенѣшее, бѣшенѣшеѥбѣшенѣшбѣшенѣшѫѫ, бѣшенѣшѫѭ, бѣшенѣшѧѧ, бѣшенѣшѧѩ, бѣшенѣшююбѣшенѣшѫѫ, бѣшенѣшѫѭ, бѣшенѣшѧѧ, бѣшенѣшѧѩ, бѣшенѣшюю, бѣшенѣшеѭ, бѣшенѣшеѫ, бѣшенѣшеѧ, бѣшенѣшею
ArflsdArfvsdArfopdArfgpdArfdpdArfapd
бѣшенѣшбѣшенѣшꙗ, бѣшенѣшѣбѣшенѣшѧѧ, бѣшенѣшѧѩ, бѣшенѣшѫѫ, бѣшенѣшаѧ, бѣшенѣшее, бѣшенѣшеѥбѣшенѣшхъ, бѣшенѣшхъ, бѣшенѣшхь, бѣшенѣшхьбѣшенѣшмъ, бѣшенѣшмъ, бѣшенѣшмь, бѣшенѣшмьбѣшенѣшѧѧ, бѣшенѣшѧѩ, бѣшенѣшѫѫ, бѣшенѣшаѧ, бѣшенѣшее, бѣшенѣшеѥ
ArfipdArflpdArfOudArfGudArfDud
бѣшенѣшм, бѣшенѣшмбѣшенѣшхъ, бѣшенѣшхъ, бѣшенѣшхь, бѣшенѣшхьбѣшенѣшбѣшенѣшѹю, бѣшенѣшююбѣшенѣшма, бѣшенѣшма
бѣшенъ -ꙑ прил Бесен, обхванат от бяс, от зъл дух вꙑ бо бѣсън сѫште нꙑ цѣломѫдрънꙑѧ бѣшенꙑ мьнте С 116.16 бѣшенъ л с алеѯандре рее. аꙁъ не бѣшѫ сꙙ. нъ боѭ сꙙ бога С 157.8—9 Изч С Гр μαίνομαι Нвб Срв бесен ОА ВА АК НТ Бот НГер БТР АР РБЕ ДА