Исторически речник
бѣсьноват сѧ  [+]
VpgVpfar1sVpfar2sVpfar3sVpfar1pVpfar2p
бѣсьноват сѧбѣсьнѹѭ, бѣсьнѹѫ, бѣсьнѹѧ, бѣсьнѹюбѣсьнѹш, бѣсьнѹеш, бѣсьнѹѹшбѣсьнѹтъ, бѣсьнѹетъ, бѣсьнѹѹтъ, бѣсьнѹть, бѣсьнѹеть, бѣсьнѹѹть, бѣсьнѹт, бѣсьнѹет, бѣсьнѹѹтбѣсьнѹмъ, бѣсьнѹемъ, бѣсьнѹѹмъ, бѣсьнѹмь, бѣсьнѹемь, бѣсьнѹѹмь, бѣсьнѹм, бѣсьнѹем, бѣсьнѹѹм, бѣсьнѹмо, бѣсьнѹемо, бѣсьнѹѹмобѣсьнѹте, бѣсьнѹете, бѣсьнѹѹте
Vpfar3pVpfar1uVpfar2uVpfar3uVpza2sVpza3s
бѣсьнѹѭтъ, бѣсьнѹѫтъ, бѣсьнѹѧтъ, бѣсьнѹютъ, бѣсьнѹѭть, бѣсьнѹѫть, бѣсьнѹѧть, бѣсьнѹють, бѣсьнѹѭт, бѣсьнѹѫт, бѣсьнѹѧт, бѣсьнѹютбѣсьнѹвѣ, бѣсьнѹевѣ, бѣсьнѹѹвѣбѣсьнѹта, бѣсьнѹета, бѣсьнѹѹтабѣсьнѹте, бѣсьнѹете, бѣсьнѹѹтебѣсьнѹбѣсьнѹ
Vpza1pVpza2pVpza1uVpza2uVpfao1sVpfao2s
бѣсьнѹмъ, бѣсьнѹмь, бѣсьнѹмбѣсьнѹтебѣсьнѹвѣбѣсьнѹтабѣсьновахъ, бѣсьновахь, бѣсьновахбѣсьнова
Vpfao3sVpfao1pVpfao2pVpfao3pVpfao1uVpfao2u
бѣсьновабѣсьновахомъ, бѣсьновахомь, бѣсьновахом, бѣсьновахомꙑбѣсьновастебѣсьновашѧ, бѣсьновашѫ, бѣсьноваша, бѣсьноваше, бѣсьновахѫбѣсьноваховѣбѣсьноваста
Vpfao3uVpfam1sVpfam2sVpfam3sVpfam1pVpfam2p
бѣсьновастебѣсьноваахъ, бѣсьновахъ, бѣсьноваахь, бѣсьновахь, бѣсьноваах, бѣсьновахбѣсьновааше, бѣсьновашебѣсьновааше, бѣсьновашебѣсьноваахомъ, бѣсьновахомъ, бѣсьноваахомь, бѣсьновахомь, бѣсьноваахом, бѣсьновахомбѣсьноваашете, бѣсьновашете, бѣсьноваасте, бѣсьновасте
Vpfam3pVpfam1uVpfam2uVpfam3u
бѣсьноваахѫ, бѣсьновахѫ, бѣсьноваахѹ, бѣсьновахѹбѣсьновааховѣ, бѣсьноваховѣбѣсьноваашета, бѣсьновашета, бѣсьновааста, бѣсьновастабѣсьноваашете, бѣсьновашете, бѣсьноваасте, бѣсьновасте
бѣсьноват сѧ -бѣсьнѹѭ сѧ -бѣсьнѹш сѧ несв 1. Обхванат съм от зъл дух, душевно болен съм молѣаше  бѣсъновавꙑ сѧ. да б съ нмъ бꙑлъ М Мк 5.18 З првѣсѧ къ немѹ бѣсънѫѭщь сѧ слѣпъ  нѣмъ М Мт 12.22 З дъшт моѣ ꙁълѣ бѣсънѹетъ сѧ М Мт 15.22 З сърѣтоста ꙇ в҃ бѣсънѹѭща с. отъ гроба сходща СК Мт 8.28 2. Прич. сег. деят. като същ. бѣсьнѹѭще сѧ м мн χειμαζόμενοι ὑπὸ πνευμάτων ἀκαϑάρτων Бесните, лудите мⷧ҇о нⷣ҇а бѣсъноⷿ҇уштꙇⷭ҇мⷽ СЕ 51а 11 бѣсьноват сѧ на новꙑ мѣсѧцѧ σεληνιάζομαι Лунатик съм  глѧ. г помлѹ снъ мо ѣко на новꙑ мсцѧ бѣсъноетъ сѧ [погр. вм. бѣсънѹетъ сѧ] ꙇ ꙁьлѣ страждетъ. мъножцеѭ бо падаетъ на огнь. ꙇ мъножцеѭ въ водѫ М Мт 17.15А бѣсьнѹѩ сѧ на новꙑ мѣсѧцѧ ὁ δεληνιαζόμενος Лунатик о бѣсънѹѭштмъ сѧ на новꙑ мсцѧ М 76b 10 Срв. З129b 14 М З А СК СЕ Гр δαιμονίζομαι πάσχω ὑπὸ δαιμόνων бѣсъноват сѧ Нвб беснувам [се] ОА ВА НГер МлБТР ЕтМл ЕтБАН БТР АР РБЕ ДА Срв беснея МлБТР ДА