Исторически речник
бѣство  [+]
NnOsNngsNndsNnisNnlsNnOp
бѣствобѣствабѣствѹбѣствомь, бѣствомъбѣствѣбѣства
NngpNndpNnipNnlpNnOuNnGu
бѣствъ, бѣствь, бѣстъвъ, бѣстъвь, бѣстьвъ, бѣстьвьбѣствомъ, бѣствомьбѣствꙑбѣствѣхъ, бѣствѣхьбѣствабѣствѹ
NnDu
бѣствома
бѣство ср Бягство молте же сѧ да не бѫдетъ бѣство ваше ꙁмѣ М Мт 24.20 ЗI, А, СК. Срв. Мк 13.18 М З бѣствѹ сѧ ѩт τρέπομαι εἰς φυγήν Побягна, обърна се в бягство въкѹпѣ протвънꙑѧ слꙑ бѣствѹ сꙙ ѧшꙙ С 466.6 Изч М З А СК С Гр φυγή Нвб Срв бягство