Исторически речник
бѣсовань  [+]
NnOsNngsNndsNnisNnlsNnOp
бѣсован, бѣсованьбѣсованꙗ, бѣсована, бѣсованьꙗбѣсованю, бѣсованѹ, бѣсованьюбѣсованмь, бѣсованьмь, бѣсованмъ, бѣсованьмъ, бѣсованмь, бѣсованмъбѣсован, бѣсовань, бѣсованбѣсованꙗ, бѣсована, бѣсованьꙗ
NngpNndpNnipNnlpNnOuNnGu
бѣсован, бѣсовань, бѣсованебѣсованмъ, бѣсованьмъ, бѣсованмь, бѣсованьмь, бѣсованмъ, бѣсованмь, бѣсованомъ, бѣсованамъбѣсован, бѣсовань, бѣсован, бѣсованмбѣсованхъ, бѣсованьхъ, бѣсованхь, бѣсованьхь, бѣсованхъ, бѣсованхьбѣсован, бѣсованьбѣсованю, бѣсованѹ, бѣсованью
NnDu
бѣсованма, бѣсованьма, бѣсованма, бѣсованма
бѣсовань -ꙗ ср 1. Бесуване, беснеене много бо бѣсован же отъ тебе томьн въвръже тꙙ въ хѹлѫ С 1.5 прѣпьрѣшꙙ л вꙑ мѫкꙑ. остат сꙙ бѣсованꙗ С 180.5—6 на длъгꙑ дьн дꙿва съкѫташꙙ отъбѣгъшїма бѣсован С 53.25—26 2. Служене на езически божества отъстѫпте отъ бѣсованꙗ  отъ прѣльст хъ ꙗко не сѫтъ бꙁ С 34.13 остан сꙙ бѣсованꙗ свого ... тъьѭ пожьр богомъ С 115.1—2 ꙗко тꙑ влъшъствомъ кръмш сꙙ.  бѣсованмъ многомъ С 165.29—30 беꙁбожьно бѣсовань ἡ πολύϑεος οἰκοδομή Светилище, където се извършва езическо богослужение посьл помошть твоѭ.  раꙁор беꙁбожьно бѣсован.  съврьꙁ капшта хъ ...  тѹ абе сътръшꙙ сꙙ  бꙑшꙙ акꙑ прахъ С 180.13 Изч С Гр μανία εἰδωλομανία бѣсован Нвб Срв бесуване ЕтМл РБЕ беснуване РБЕ