Исторически речник
бѣлт  [+]
VpgVpfar1sVpfar2sVpfar3sVpfar1pVpfar2p
бѣлтбѣлѭ, бѣлѧ, бѣлюбѣлшбѣлтъ, бѣлть, бѣлтбѣлмъ, бѣлмь, бѣлм, бѣлмобѣлте
Vpfar3pVpfar1uVpfar2uVpfar3uVpza2sVpza3s
бѣлѧтъ, бѣлѧть, бѣлѧтбѣлвѣбѣлтабѣлтебѣлбѣл
Vpza1pVpza2pVpza1uVpza2uVpfao1sVpfao2s
бѣлмъ, бѣлмь, бѣлмбѣлтебѣлвѣбѣлтабѣлхъ, бѣлхь, бѣлхбѣл
Vpfao3sVpfao1pVpfao2pVpfao3pVpfao1uVpfao2u
бѣлбѣлхомъ, бѣлхомь, бѣлхом, бѣлхмꙑбѣлстебѣлшѧ, бѣлшѫ, бѣлша, бѣлше, бѣлхѫбѣлховѣбѣлста
Vpfao3uVpfam1sVpfam2sVpfam3sVpfam1pVpfam2p
бѣлстебѣлꙗахъ, бѣлѣахъ, бѣлаахъ, бѣлѣхъ, бѣлꙗхъ, бѣлѧахъ, бѣлѧхъ, бѣлꙗахь, бѣлѣахь, бѣлаахь, бѣлѣхь, бѣлꙗхь, бѣлѧахь, бѣлѧхь, бѣлꙗах, бѣлѣах, бѣлаах, бѣлѣх, бѣлꙗх, бѣлѧах, бѣлѧхбѣлꙗаше, бѣлѣаше, бѣлааше, бѣлѣше, бѣлꙗше, бѣлѧаше, бѣлѧшебѣлꙗаше, бѣлѣаше, бѣлааше, бѣлѣше, бѣлꙗше, бѣлѧаше, бѣлѧшебѣлꙗахомъ, бѣлѣахомъ, бѣлаахомъ, бѣлѣхомъ, бѣлꙗхомъ, бѣлѧахомъ, бѣлѧхомъ, бѣлꙗахомь, бѣлѣахомь, бѣлаахомь, бѣлѣхомь, бѣлꙗхомь, бѣлѧахомь, бѣлѧхомь, бѣлꙗахом, бѣлѣахом, бѣлаахом, бѣлѣхом, бѣлꙗхом, бѣлѧахом, бѣлѧхомбѣлꙗашете, бѣлѣашете, бѣлаашете, бѣлѣшете, бѣлꙗшете, бѣлꙗасте, бѣлѣасте, бѣлаасте, бѣлѣсте, бѣлꙗсте, бѣлѧасте, бѣлѧсте
Vpfam3pVpfam1uVpfam2uVpfam3u
бѣлꙗахѫ, бѣлѣахѫ, бѣлаахѫ, бѣлѣхѫ, бѣлꙗхѫ, бѣлꙗахѹ, бѣлѣахѹ, бѣлаахѹ, бѣлѣхѹ, бѣлꙗхѹ, бѣлѧахѹ, бѣлѧхѹбѣлꙗаховѣ, бѣлѣаховѣ, бѣлааховѣ, бѣлѣховѣ, бѣлꙗховѣ, бѣлѧаховѣ, бѣлѧховѣбѣлꙗашета, бѣлѣашета, бѣлаашета, бѣлѣшета, бѣлꙗшета, бѣлꙗаста, бѣлѣаста, бѣлааста, бѣлѣста, бѣлꙗста, бѣлѧаста, бѣлѧстабѣлꙗашете, бѣлѣашете, бѣлаашете, бѣлѣшете, бѣлꙗшете, бѣлꙗасте, бѣлѣасте, бѣлаасте, бѣлѣсте, бѣлꙗсте, бѣлѧасте, бѣлѧсте
бѣлт -бѣлѭ -бѣлш несв Правя нещо да стане бяло, беля, избелвам ꙇ бꙑшѧ рꙁꙑ его льштѧштѧ сѧ. бѣлꙑ ѕѣло ꙇ снѣгъ. ѣцѣхъже не можетъ гнафеꙇ на ꙁемл҄ѣ тако бѣлт З Мк 9.3 не бѣл҄енъ ἄγναφος Небелен, неизбелен нктоже бо не прставлѣатъ прставленѣ плата не бѣлена рꙁѣ ветъсѣ М Мт 9.16 З.Срв. Мк 2.21 М З Изч М З Гр λευκαίνω Нвб беля ОА ВА НТ Дюв НГер МлБТР ЕтМл ЕтБАН АР РБЕ ДА