Исторически речник
бьрат  [+]
VpgVpfar1sVpfar2sVpfar3sVpfar1pVpfar2p
бьратберѫ, берѹберешберетъ, береть, беретберемъ, беремь, берем, беремоберете
Vpfar3pVpfar1uVpfar2uVpfar3uVpza2sVpza3s
берѫтъ, берѹтъ, берѫть, берѹть, берѫт, берѹтберевѣберетаберетебербер
Vpza1pVpza2pVpza1uVpza2uVpfao1sVpfao2s
берѣмъ, берѣмь, берѣмберѣтеберѣвѣберѣтабьрахъ, бърахъ, брахъ, бьрахь, бърахь, брахь, бьрах, бърах, брахбьра, бъра, бра
Vpfao3sVpfao1pVpfao2pVpfao3pVpfao1uVpfao2u
бьра, бъра, брабьрахомъ, бърахомъ, брахомъ, бьрахомь, бърахомь, брахомь, бьрахом, бърахом, брахом, бьрахмꙑ, бърахмꙑ, брахмꙑбьрасте, бърасте, брастебьрашѧ, бърашѧ, брашѧ, бьрашѫ, бърашѫ, брашѫ, бьраша, бъраша, браша, бьраше, бъраше, браше, бьрахѫ, бърахѫ, брахѫбьраховѣ, бъраховѣ, браховѣбьраста, бъраста, браста
Vpfao3uVpfam1sVpfam2sVpfam3sVpfam1pVpfam2p
бьрасте, бърасте, брастебрахъ, брахь, брахбрашебрашебрахомъ, брахомь, брахомбрашете, брасте
Vpfam3pVpfam1uVpfam2uVpfam3u
брахѫ, брахѹбраховѣбрашета, брастабрашете, брасте
бьрат -берѫ -береш несв 1. Бера, събирам нещо повѣждь м ѹбо. ѡ ждовне ... како л вьлежш кнгахъ раꙁѹма напсанꙑхъ ослѹшаѧ сꙙ  отронкꙑ ꙁакона събраш а стово гроꙁновь бърат попѹшташ С 335.2 въдовц ко ѹбоꙁѣ снъ ноꙙдъ дꙿнаь съсꙑ ... въ врѣмꙙ жꙙтвѣ шъдъш да съберетъ класꙑ на пштѫ себѣ. полож на ꙁем сна свого.  къ жꙙтел҄ѣнемъ прстѫпвъш  берѫшт класꙑ С 43.17 2. Избирам, предпочитам аꙁъ бърахъ пріпадат въ домъ бога мого. некъл жт въ жлштхъ грѣшънꙑхъ С 101.11 Изч С Гр περισπάομαι τρυγάομαι ἐκλέγομαι бърат Нвб бера ОА ВА АК Бот НТ Дюв НГер МлБТР ЕтМл ЕтБАН БТР АР РБЕ ДА бèрам ДА