Исторически речник
бꙑть  [+]
NnOsNngsNndsNnisNnlsNnOp
бꙑт, бꙑтьбꙑтꙗ, бꙑта, бꙑтьꙗбꙑтю, бꙑтѹ, бꙑтьюбꙑтмь, бꙑтьмь, бꙑтмъ, бꙑтьмъ, бꙑтмь, бꙑтмъбꙑт, бꙑть, бꙑтбꙑтꙗ, бꙑта, бꙑтьꙗ
NngpNndpNnipNnlpNnOuNnGu
бꙑт, бꙑть, бꙑтебꙑтмъ, бꙑтьмъ, бꙑтмь, бꙑтьмь, бꙑтмъ, бꙑтмь, бꙑтомъ, бꙑтамъбꙑт, бꙑть, бꙑт, бꙑтмбꙑтхъ, бꙑтьхъ, бꙑтхь, бꙑтьхь, бꙑтхъ, бꙑтхьбꙑт, бꙑтьбꙑтю, бꙑтѹ, бꙑтью
NnDu
бꙑтма, бꙑтьма, бꙑтма, бꙑтма
бꙑть -ꙗ ср 1. Съществуване, битие, живот отъ несѫщхъ въ бꙑте. вꙿсе бголѣпъное словомь съставль СЕ 56b 18 гі бже нашъ. сътворе вꙿсѣ. отъ небꙑтѣ въ бꙑте СЕ 8b 5 гю помолмъ сѧ ... ѡ бꙑть намъ ѣко не бꙑт. въ гроꙁное правьдвое съшестве СЕ 60b 1 велка ѹбо естъ тваръ нбо отъ небꙑтъѣ въ бꙑтье бмь пріꙁъвана К 9b 35 раꙁно стоѧштꙙѧ ѹдꙑ. въ дно събъравъш ...  не бꙑвъшааго въ бꙑт прведъш С 317.12 2. Възникване, сътворение бже сꙑ прѣжде вѣкъ. съвѣдъ прѣжде бꙑтѣ хъ СЕ 18b 2—3 вѣдꙙ с вьса прѣжде бꙑтꙗ мъ С 305.4 СЕ К С Гр τὸ εἶναι γένεσις бꙑт бꙑтье бꙑте Нвб битие ОА ВА ЕтМл ЕтБАН МлБТР БТР АР РБЕ