Исторически речник
бъждр҄ь  [+]
AemosiAemgsiAemdsiAemasiAemEsiAemisi
бъждр҄ьбъждр҄ꙗ, бъждр҄ѣбъждр҄юбъждр҄ьбъждр҄ꙗ, бъждр҄ѣбъждр҄емь, бъждр҄емъ
AemlsiAemvsiAemopiAemgpiAemdpiAemapi
бъждр҄бъждр҄ьбъждр҄бъждр҄ь, бъждр҄, бъждр҄ебъждр҄емъ, бъждр҄емьбъждр҄ѧ, бъждр҄е
AemipiAemlpiAemOuiAemGuiAemDuiAenosi
бъждр҄бъждр҄хъ, бъждр҄хьбъждр҄ꙗ, бъждр҄ѣбъждр҄юбъждр҄емабъждр҄е, бъждр҄ѥ
AengsiAendsiAenasiAenEsiAenisiAenlsi
бъждр҄ꙗ, бъждр҄ѣбъждр҄юбъждр҄е, бъждр҄ѥбъждр҄ꙗ, бъждр҄ѣбъждр҄емь, бъждр҄емъбъждр҄
AenopiAengpiAendpiAenapiAenipiAenlpi
бъждр҄ꙗ, бъждр҄ѣбъждр҄ь, бъждр҄, бъждр҄ебъждр҄емъ, бъждр҄емьбъждр҄ꙗ, бъждр҄ѣбъждр҄бъждр҄хъ, бъждр҄хь
AenOuiAenGuiAenDuiAefosiAefgsiAefdsi
бъждр҄бъждр҄юбъждр҄емабъждр҄ꙗ, бъждр҄ѣбъждр҄ѧ, бъждр҄ѩ, бъждр҄ѭ, бъждр҄е, бъждр҄ѥбъждр҄
AefasiAefisiAeflsiAefopiAefgpiAefdpi
бъждр҄ѭ, бъждр҄ѧ, бъждр҄ѩ, бъждр҄юбъждр҄еѭ, бъждр҄еѫ, бъждр҄ѥѭ, бъждр҄ѥѫ, бъждр҄еѧ, бъждр҄ею, бъждр҄ѥѧ, бъждр҄ѥюбъждр҄бъждр҄ѧ, бъждр҄ѩ, бъждр҄ѭ, бъждр҄е, бъждр҄ѥбъждр҄ь, бъждр҄, бъждр҄ебъждр҄ꙗмъ, бъждр҄ꙗмь, бъждр҄ѣмъ, бъждр҄ѣмь
AefapiAefipiAeflpiAefOuiAefGuiAefDui
бъждр҄ѧ, бъждр҄ѩ, бъждр҄ѭ, бъждр҄е, бъждр҄ѥбъждр҄ꙗм, бъждр҄ѣмбъждр҄ꙗхъ, бъждр҄ѣхьбъждр҄бъждр҄юбъждр҄ꙗма, бъждр҄ѣма
AemosdAemgsdAemdsdAemasdAemEsdAemisd
бъждр҄ь, бъждр҄, бъждр҄е, бъждр҄бъждр҄ꙗго, бъждр҄ꙗего, бъждр҄ꙗаго, бъждр҄ꙗго, бъждр҄его, бъждр҄ега, бъждр҄ѣго, бъждр҄ѣего, бъждр҄ѣаго, бъждр҄ѣго, бъждр҄ѧго, бъждр҄ѧего, бъждр҄ѧаго, бъждр҄ѧго, бъждр҄гобъждр҄юмѹ, бъждр҄юемѹ, бъждр҄юѹмѹ, бъждр҄ююмѹ, бъждр҄юмѹ, бъждр҄емѹ, бъждр҄мѹбъждр҄ь, бъждр҄, бъждр҄е, бъждр҄бъждр҄ꙗго, бъждр҄ꙗего, бъждр҄ꙗаго, бъждр҄ꙗго, бъждр҄его, бъждр҄ега, бъждр҄ѣго, бъждр҄ѣего, бъждр҄ѣаго, бъждр҄ѣго, бъждр҄ѧго, бъждр҄ѧего, бъждр҄ѧаго, бъждр҄ѧго, бъждр҄гобъждр҄мь, бъждр҄мь, бъждр҄мъ, бъждр҄мъ
AemlsdAemvsdAemopdAemgpdAemdpdAemapd
бъждр҄мь, бъждр҄мь, бъждр҄мъ, бъждр҄мъ, бъждр҄емь, бъждр҄емъ, бъждр҄ѣмь, бъждр҄ѣмъбъждр҄ь, бъждр҄, бъждр҄е, бъждр҄бъждр҄, бъждр҄бъждр҄хъ, бъждр҄хъ, бъждр҄хь, бъждр҄хьбъждр҄мъ, бъждр҄мъ, бъждр҄мь, бъждр҄мьбъждр҄ѧѧ, бъждр҄ѩѧ, бъждр҄ѧѩ, бъждр҄ꙗѧ, бъждр҄ѧꙗ, бъждр҄ꙗꙗ, бъждр҄ꙗа, бъждр҄ее, бъждр҄е, бъждр҄е
AemipdAemlpdAemOudAemGudAemDudAenosd
бъждр҄м, бъждр҄мбъждр҄хъ, бъждр҄хъ, бъждр҄хь, бъждр҄хьбъждр҄ꙗꙗ, бъждр҄ѣꙗ, бъждр҄ꙗа, бъждр҄ѣа, бъждр҄ѣѣ, бъждр҄ѧѧбъждр҄ююбъждр҄ма, бъждр҄мабъждр҄е, бъждр҄ее
AengsdAendsdAenasdAenEsdAenisdAenlsd
бъждр҄ꙗго, бъждр҄ꙗего, бъждр҄ꙗаго, бъждр҄ꙗго, бъждр҄его, бъждр҄ега, бъждр҄ѣго, бъждр҄ѣего, бъждр҄ѣаго, бъждр҄ѣго, бъждр҄ѧго, бъждр҄ѧего, бъждр҄ѧаго, бъждр҄ѧго, бъждр҄гобъждр҄юмѹ, бъждр҄юемѹ, бъждр҄юѹмѹ, бъждр҄ююмѹ, бъждр҄юмѹ, бъждр҄емѹ, бъждр҄мѹбъждр҄е, бъждр҄еебъждр҄ꙗго, бъждр҄ꙗего, бъждр҄ꙗаго, бъждр҄ꙗго, бъждр҄его, бъждр҄ега, бъждр҄ѣго, бъждр҄ѣего, бъждр҄ѣаго, бъждр҄ѣго, бъждр҄ѧго, бъждр҄ѧего, бъждр҄ѧаго, бъждр҄ѧго, бъждр҄гобъждр҄мь, бъждр҄мь, бъждр҄мъ, бъждр҄мъбъждр҄мь, бъждр҄мь, бъждр҄мъ, бъждр҄мъ, бъждр҄емь, бъждр҄емъ, бъждр҄ѣмь, бъждр҄ѣмъ
AenvsdAenopdAengpdAendpdAenapdAenipd
бъждр҄е, бъждр҄еебъждр҄ꙗꙗ, бъждр҄ꙗа, бъждр҄ꙗѧ, бъждр҄ѧѧ, бъждр҄ѣꙗ, бъждр҄ѣа, бъждр҄ѣѣбъждр҄хъ, бъждр҄хъ, бъждр҄хь, бъждр҄хьбъждр҄мъ, бъждр҄мъ, бъждр҄мь, бъждр҄мьбъждр҄ꙗꙗ, бъждр҄ꙗа, бъждр҄ꙗѧ, бъждр҄ѧѧ, бъждр҄ѣꙗ, бъждр҄ѣа, бъждр҄ѣѣбъждр҄м, бъждр҄м
AenlpdAenOudAenGudAenDudAefosdAefgsd
бъждр҄хъ, бъждр҄хъ, бъждр҄хь, бъждр҄хьбъждр҄бъждр҄ююбъждр҄ма, бъждр҄мабъждр҄ꙗꙗ, бъждр҄ꙗа, бъждр҄ѣꙗ, бъждр҄ѣа, бъждр҄ѣѣ, бъждр҄ѧѧбъждр҄ѧѧ, бъждр҄ѩѧ, бъждр҄ее, бъждр҄ѥѥ, бъждр҄еѥ, бъждр҄ꙗѧ, бъждр҄ѧ
AefdsdAefasdAefisdAeflsdAefopdAefgpd
бъждр҄, бъждр҄ебъждр҄ѭѭ, бъждр҄еѭ, бъждр҄ѧѧ, бъждр҄ѩѧ, бъждр҄ююбъждр҄еѭ, бъждр҄еѫ, бъждр҄ѥѭ, бъждр҄ѥѫ, бъждр҄ѭѭ, бъждр҄еѧ, бъждр҄ею, бъждр҄ѥѧ, бъждр҄ѥюбъждр҄, бъждр҄ѣбъждр҄ѧѧ, бъждр҄ѩѩ, бъждр҄ѩѧ, бъждр҄ꙗѧ, бъждр҄ѭѭ, бъждр҄ее, бъждр҄ѥе, бъждр҄ѧбъждр҄хъ, бъждр҄хъ, бъждр҄хь, бъждр҄хь
AefdpdAefapdAefipdAeflpdAefOudAefGud
бъждр҄мъ, бъждр҄мъ, бъждр҄мь, бъждр҄мьбъждр҄ѧѧ, бъждр҄ѩѩ, бъждр҄ѩѧ, бъждр҄ꙗѧ, бъждр҄ѭѭ, бъждр҄ее, бъждр҄ѥе, бъждр҄ѧбъждр҄м, бъждр҄мбъждр҄хъ, бъждр҄хъ, бъждр҄хь, бъждр҄хьбъждр҄бъждр҄юю
AefDudArmosiArmgsiArmdsiArmasiArmEsi
бъждр҄ма, бъждр҄мабъждр҄ѣ, бъждр҄ѣшбъждр҄ѣшабъждр҄ѣшѹ, бъждр҄ѣшюбъждр҄ѣбъждр҄ѣша
ArmisiArmlsiArmvsiArmopiArmgpiArmdpi
бъждр҄ѣшемь, бъждр҄ѣшемъбъждр҄ѣшбъждр҄ѣбъждр҄ѣше, бъждр҄ѣшбъждр҄ѣшь, бъждр҄ѣшъбъждр҄ѣшемъ, бъждр҄ѣшемь
ArmapiArmipiArmlpiArmOuiArmGuiArmDui
бъждр҄ѣшѧбъждр҄ѣшбъждр҄ѣшхъ, бъждр҄ѣшхьбъждр҄ѣшабъждр҄ѣшѹ, бъждр҄ѣшюбъждр҄ѣшема
ArnosiArngsiArndsiArnasiArnEsiArnisi
бъждр҄ѣе, бъждр҄ѣ, бъждр҄ѣшебъждр҄ѣшабъждр҄ѣшѹ, бъждр҄ѣшюбъждр҄ѣе, бъждр҄ѣ, бъждр҄ѣшебъждр҄ѣшабъждр҄ѣшемь, бъждр҄ѣшемъ
ArnlsiArnvsiArnopiArngpiArndpiArnapi
бъждр҄ѣшбъждр҄ѣе, бъждр҄ѣбъждр҄ѣша, бъждр҄ѣшбъждр҄ѣшь, бъждр҄ѣшъбъждр҄ѣшемъ, бъждр҄ѣшемьбъждр҄ѣша, бъждр҄ѣш
ArnipiArnlpiArnOuiArnGuiArnDuiArfosi
бъждр҄ѣшбъждр҄ѣшхъ, бъждр҄ѣшхьбъждр҄ѣшбъждр҄ѣшѹ, бъждр҄ѣшюбъждр҄ѣшемабъждр҄ѣш
ArfgsiArfdsiArfasiArfisiArflsiArfvsi
бъждр҄ѣшѧ, бъждр҄ѣшѫ, бъждр҄ѣшебъждр҄ѣшбъждр҄ѣшѫ, бъждр҄ѣшѧ, бъждр҄ѣшѹбъждр҄ѣшеѭ, бъждр҄ѣшеѫ, бъждр҄ѣшеѧ, бъждр҄ѣшеюбъждр҄ѣшбъждр҄ѣш
ArfopiArfgpiArfdpiArfapiArfipiArflpi
бъждр҄ѣшѧ, бъждр҄ѣшѫ, бъждр҄ѣшебъждр҄ѣшь, бъждр҄ѣшъбъждр҄ѣшамъ, бъждр҄ѣшамьбъждр҄ѣшѧ, бъждр҄ѣше, бъждр҄ѣшѫбъждр҄ѣшамбъждр҄ѣшахъ, бъждр҄ѣшахь
ArfOuiArfGuiArfDuiArmosdArmgsdArmdsd
бъждр҄ѣшбъждр҄ѣшѹ, бъждр҄ѣшюбъждр҄ѣшамабъждр҄ѣ, бъждр҄ѣшбъждр҄ѣшаго, бъждр҄ѣшаего, бъждр҄ѣшааго, бъждр҄ѣшагобъждр҄ѣшѹмѹ, бъждр҄ѣшѹемѹ, бъждр҄ѣшѹѹмѹ, бъждр҄ѣшѹмѹ, бъждр҄ѣшюмѹ, бъждр҄ѣшюемѹ, бъждр҄ѣшюѹмѹ, бъждр҄ѣшюмѹ
ArmasdArmEsdArmisdArmlsdArmvsdArmopd
бъждр҄ѣбъждр҄ѣшаго, бъждр҄ѣшаего, бъждр҄ѣшааго, бъждр҄ѣшагобъждр҄ѣшмь, бъждр҄ѣшмь, бъждр҄ѣшмъ, бъждр҄ѣшмъбъждр҄ѣшмь, бъждр҄ѣшмь, бъждр҄ѣшмъ, бъждр҄ѣшмъбъждр҄ѣбъждр҄ѣше, бъждр҄ѣш
ArmgpdArmdpdArmapdArmipdArmlpdArmOud
бъждр҄ѣшхъ, бъждр҄ѣшхъ, бъждр҄ѣшхь, бъждр҄ѣшхьбъждр҄ѣшмъ, бъждр҄ѣшмъ, бъждр҄ѣшмьбъждр҄ѣшѧѧ, бъждр҄ѣшее, бъждр҄ѣшѫѫбъждр҄ѣшм, бъждр҄ѣшмбъждр҄ѣшхъ, бъждр҄ѣшхъ, бъждр҄ѣшхьбъждр҄ѣшаꙗ
ArmGudArmDudArnosdArngsdArndsdArnasd
бъждр҄ѣшѹю, бъждр҄ѣшююбъждр҄ѣшма, бъждр҄ѣшмабъждр҄ѣе, бъждр҄ѣ, бъждр҄ѣшее, бъждр҄ѣшебъждр҄ѣшаго, бъждр҄ѣшаего, бъждр҄ѣшааго, бъждр҄ѣшагобъждр҄ѣшѹмѹ, бъждр҄ѣшѹемѹ, бъждр҄ѣшѹѹмѹ, бъждр҄ѣшѹмѹ, бъждр҄ѣшюмѹ, бъждр҄ѣшюемѹ, бъждр҄ѣшюѹмѹ, бъждр҄ѣшюмѹбъждр҄ѣе, бъждр҄ѣ, бъждр҄ѣшее, бъждр҄ѣше
ArnEsdArnisdArnlsdArnvsdArnopdArngpd
бъждр҄ѣшаго, бъждр҄ѣшаего, бъждр҄ѣшааго, бъждр҄ѣшагобъждр҄ѣшмь, бъждр҄ѣшмь, бъждр҄ѣшмъ, бъждр҄ѣшмъбъждр҄ѣшмь, бъждр҄ѣшмь, бъждр҄ѣшмъ, бъждр҄ѣшмъбъждр҄ѣе, бъждр҄ѣ, бъждр҄ѣшее, бъждр҄ѣшебъждр҄ѣшаꙗ, бъждр҄ѣшаѣ, бъждр҄ѣшаѧбъждр҄ѣшхъ, бъждр҄ѣшхъ, бъждр҄ѣшхь, бъждр҄ѣшхь
ArndpdArnapdArnipdArnlpdArnOudArnGud
бъждр҄ѣшмь, бъждр҄ѣшмь, бъждр҄ѣшмъ, бъждр҄ѣшмъбъждр҄ѣшаꙗ, бъждр҄ѣшаѣ, бъждр҄ѣшаѧбъждр҄ѣшм, бъждр҄ѣшмбъждр҄ѣшхъ, бъждр҄ѣшхъ, бъждр҄ѣшхь, бъждр҄ѣшхьбъждр҄ѣшбъждр҄ѣшѹю, бъждр҄ѣшюю
ArnDudArfosdArfgsdArfdsdArfasdArfisd
бъждр҄ѣшма, бъждр҄ѣшмабъждр҄ѣшꙗ, бъждр҄ѣшѣ, бъждр҄ѣшаꙗбъждр҄ѣшѧѧ, бъждр҄ѣшѧѩ, бъждр҄ѣшѫѫ, бъждр҄ѣшаѧ, бъждр҄ѣшее, бъждр҄ѣшеѥбъждр҄ѣшбъждр҄ѣшѫѫ, бъждр҄ѣшѫѭ, бъждр҄ѣшѧѧ, бъждр҄ѣшѧѩ, бъждр҄ѣшююбъждр҄ѣшѫѫ, бъждр҄ѣшѫѭ, бъждр҄ѣшѧѧ, бъждр҄ѣшѧѩ, бъждр҄ѣшюю, бъждр҄ѣшеѭ, бъждр҄ѣшеѫ, бъждр҄ѣшеѧ, бъждр҄ѣшею
ArflsdArfvsdArfopdArfgpdArfdpdArfapd
бъждр҄ѣшбъждр҄ѣшꙗ, бъждр҄ѣшѣбъждр҄ѣшѧѧ, бъждр҄ѣшѧѩ, бъждр҄ѣшѫѫ, бъждр҄ѣшаѧ, бъждр҄ѣшее, бъждр҄ѣшеѥбъждр҄ѣшхъ, бъждр҄ѣшхъ, бъждр҄ѣшхь, бъждр҄ѣшхьбъждр҄ѣшмъ, бъждр҄ѣшмъ, бъждр҄ѣшмь, бъждр҄ѣшмьбъждр҄ѣшѧѧ, бъждр҄ѣшѧѩ, бъждр҄ѣшѫѫ, бъждр҄ѣшаѧ, бъждр҄ѣшее, бъждр҄ѣшеѥ
ArfipdArflpdArfOudArfGudArfDud
бъждр҄ѣшм, бъждр҄ѣшмбъждр҄ѣшхъ, бъждр҄ѣшхъ, бъждр҄ѣшхь, бъждр҄ѣшхьбъждр҄ѣшбъждр҄ѣшѹю, бъждр҄ѣшююбъждр҄ѣшма, бъждр҄ѣшма
бъждр҄ь - прил Бодър богѹ ѹгодт дховьнѫѭ пѣснѭ. прѣпровод же таковъ трѹдъ творꙙ. ꙁі. лѣтъ дѣло съвръшаѧ бьждреѭ дшеѭ ношть  дьнь С 550.21 Изч С бьждрь Нвб Ø