Исторически речник
бъдѣт  [+]
VpgVpfar1sVpfar2sVpfar3sVpfar1pVpfar2p
бъдѣтбъждѫ, бъждѹбъдшбъдтъ, бъдть, бъдтбъдмъ, бъдмь, бъдм, бъдмобъдте
Vpfar3pVpfar1uVpfar2uVpfar3uVpza2sVpza3s
бъдѧтъ, бъдѧть, бъдѧтбъдвѣбъдтабъдтебъдбъд
Vpza1pVpza2pVpza1uVpza2uVpfao1sVpfao2s
бъдмъ, бъдмь, бъдмбъдтебъдвѣбъдтабъдѣхъ, бъдѣхь, бъдѣхбъдѣ
Vpfao3sVpfao1pVpfao2pVpfao3pVpfao1uVpfao2u
бъдѣбъдѣхомъ, бъдѣхомь, бъдѣхом, бъдѣхмꙑбъдѣстебъдѣшѧ, бъдѣшѫ, бъдѣша, бъдѣше, бъдѣхѫбъдѣховѣбъдѣста
Vpfao3uVpfam1sVpfam2sVpfam3sVpfam1pVpfam2p
бъдѣстебъдѣахъ, бъдѣхъ, бъдѧхъ, бъдѣахь, бъдѣхь, бъдѧхь, бъдѣах, бъдѣх, бъдѧхбъдѣаше, бъдѣше, бъдѧшебъдѣаше, бъдѣше, бъдѧшебъдѣахомъ, бъдѣхомъ, бъдѧхомъ, бъдѣахомь, бъдѣхомь, бъдѧхомь, бъдѣахом, бъдѣхом, бъдѧхомбъдѣашете, бъдѣшете, бъдѣасте, бъдѣсте, бъдѧсте
Vpfam3pVpfam1uVpfam2uVpfam3u
бъдѣахѫ, бъдѣхѫ, бъдѣахѹ, бъдѣхѹ, бъдѧхѹбъдѣаховѣ, бъдѣховѣ, бъдѧховѣбъдѣашета, бъдѣшета, бъдѣаста, бъдѣста, бъдѧстабъдѣашете, бъдѣшете, бъдѣасте, бъдѣсте, бъдѧсте
бъдѣт -бъждѫ -бъдш несв 1. Бдя, бодърствам ꙇс ... наѧтъ глат мъ ... вьсѣмъ глѭ бьдте М Мк 13.37 З бьдте ѹбо ѣко не вѣсте дьн н аса М Мт 25.13 З,А, СК. Срв. С 375.5 аште не гь стрѣжетъ града. вьсѹе бьдѣ стрѣгѫї СП 126.2 рее аплъ т бо бьдѧтъ о дшахъ вашхъ СЕ 67b 18—19 Срв. СЕ82b 12 гда же ѹбнъ бꙑстъ вьсѣхъ васъ ѹтанъ. прѣбѫдѣмꙑ ѹбо бьдꙙште. не сьпꙙште С 439.8—9 2. Въздържам се рѣво же дръжат  велан прѣобдѣт. вѣдꙑ ꙗкоже рѣвьнаа сꙑтость. н бьдѣт вѣстъ. н цѣломѫдрьствоват С 279.21 М З А СК СП СЕ С Гр γρηγορέω ἀγρυπνέω ἀγραυλέω διανυκτερεύω ἐναγρυπνέω νήφω бьдѣт Нвб Срв бдя ОА ВА Дюв МлБТР ЕтМл ЕтБАН БТР АР РБЕ