Исторически речник
бѹрьнъ  [+]
AemosiAemgsiAemdsiAemasiAemEsiAemisi
бѹрьнъ, бѹрьньбѹрьнабѹрьнѹбѹрьнъ, бѹрьньбѹрьнабѹрьномь, бѹрьномъ
AemlsiAemvsiAemopiAemgpiAemdpiAemapi
бѹрьнѣбѹрьне, бѹрьнꙑбѹрьнбѹрьнъ, бѹрьньбѹрьномъ, бѹрьномьбѹрьнꙑ
AemipiAemlpiAemOuiAemGuiAemDuiAenosi
бѹрьнꙑбѹрьнѣхъ, бѹрьнѣхьбѹрьнабѹрьнѹбѹрьномабѹрьно
AengsiAendsiAenasiAenEsiAenisiAenlsi
бѹрьнабѹрьнѹбѹрьнобѹрьнабѹрьномь, бѹрьномъбѹрьнѣ
AenopiAengpiAendpiAenapiAenipiAenlpi
бѹрьнабѹрьнъ, бѹрьньбѹрьномъ, бѹрьномьбѹрьнабѹрьнꙑбѹрьнѣхъ, бѹрьнѣхь
AenOuiAenGuiAenDuiAefosiAefgsiAefdsi
бѹрьнѣбѹрьнѹбѹрьномабѹрьнабѹрьнꙑ, бѹрьнѫбѹрьнѣ
AefasiAefisiAeflsiAefopiAefgpiAefdpi
бѹрьнѫ, бѹрьнѹбѹрьноѭ, бѹрьноѫ, бѹрьноѧ, бѹрьноюбѹрьнѣбѹрьнꙑбѹрьнъ, бѹрьньбѹрьнамъ, бѹрьнамь
AefapiAefipiAeflpiAefOuiAefGuiAefDui
бѹрьнꙑбѹрьнамбѹрьнахъ, бѹрьнахьбѹрьнѣбѹрьнѹбѹрьнама
AemosdAemgsdAemdsdAemasdAemEsdAemisd
бѹрьнꙑ, бѹрьнꙑ, бѹрьнобѹрьнаго, бѹрьнаего, бѹрьнааго, бѹрьнаго, бѹрьного, бѹрьнога, бѹрьнгобѹрьнѹмѹ, бѹрьнѹемѹ, бѹрьнѹѹмѹ, бѹрьнѹмѹ, бѹрьноомѹ, бѹрьномѹ, бѹрьноѹмѹ, бѹрьнмѹбѹрьнꙑ, бѹрьнꙑ, бѹрьнобѹрьнаго, бѹрьнаего, бѹрьнааго, бѹрьнаго, бѹрьного, бѹрьнога, бѹрьнгобѹрьнꙑмь, бѹрьнꙑмь, бѹрьнꙑмъ, бѹрьнꙑмъ
AemlsdAemvsdAemopdAemgpdAemdpdAemapd
бѹрьнѣмь, бѹрьнѣемь, бѹрьнѣѣмь, бѹрьнѣамь, бѹрьнѣмь, бѹрьнѣмъ, бѹрьнѣемъ, бѹрьнѣѣмъ, бѹрьнѣамъ, бѹрьнѣмъ, бѹрьномь, бѹрьномъбѹрьнꙑ, бѹрьнꙑ, бѹрьнобѹрьнбѹрьнꙑхъ, бѹрьнꙑхъ, бѹрьнꙑхь, бѹрьнꙑхь, бѹрьнѣхъ, бѹрьнѣхьбѹрьнꙑмъ, бѹрьнꙑмъ, бѹрьнꙑмь, бѹрьнꙑмь, бѹрьнѣмъ, бѹрьнѣмьбѹрьнꙑѧ, бѹрьнꙑꙗ, бѹрьнꙑе
AemipdAemlpdAemOudAemGudAemDudAenosd
бѹрьнꙑм, бѹрьнꙑмбѹрьнꙑхъ, бѹрьнꙑхъ, бѹрьнꙑхь, бѹрьнꙑхьбѹрьнаꙗ, бѹрьнаа, бѹрьнаѣбѹрьнѹю, бѹрьноюбѹрьнꙑма, бѹрьнꙑмабѹрьно, бѹрьное
AengsdAendsdAenasdAenEsdAenisdAenlsd
бѹрьнаго, бѹрьнаего, бѹрьнааго, бѹрьнаго, бѹрьного, бѹрьнога, бѹрьнгобѹрьнѹмѹ, бѹрьнѹемѹ, бѹрьнѹѹмѹ, бѹрьнѹмѹ, бѹрьноомѹ, бѹрьномѹ, бѹрьноѹмѹ, бѹрьнмѹбѹрьно, бѹрьноебѹрьнаго, бѹрьннаего, бѹрьнааго, бѹрьнаго, бѹрьного, бѹрьнога, бѹрьнгобѹрьнꙑмь, бѹрьнꙑмь, бѹрьнꙑмъ, бѹрьнꙑмъбѹрьнѣмь, бѹрьнѣемь, бѹрьнѣѣмь, бѹрьнѣамь, бѹрьнѣмь, бѹрьнѣмъ, бѹрьнѣемъ, бѹрьнѣѣмъ, бѹрьнѣамъ, бѹрьнѣмъ, бѹрьномь, бѹрьномъ
AenvsdAenopdAengpdAendpdAenapdAenipd
бѹрьно, бѹрьноебѹрьнаꙗ, бѹрьнаа, бѹрьнаѣ, бѹрьнаѧбѹрьнꙑхъ, бѹрьнꙑхъ, бѹрьнꙑхь, бѹрьнꙑхь, бѹрьнѣхъ, бѹрьнѣхьбѹрьнꙑмъ, бѹрьнꙑмъ, бѹрьнꙑмь, бѹрьнꙑмь, бѹрьнѣмъ, бѹрьнѣмьбѹрьнаꙗ, бѹрьнаа, бѹрьнаѣ, бѹрьнаѧбѹрьнꙑм
AenlpdAenOudAenGudAenDudAefosdAefgsd
бѹрьнꙑхъ, бѹрьнꙑхъ, бѹрьнꙑхь, бѹрьнꙑхьбѹрьнѣбѹрьнѹю, бѹрьноюбѹрьнꙑма, бѹрьнꙑмабѹрьнаꙗ, бѹрьнаа, бѹрьнаѣ, бѹрьнаѧбѹрьнꙑѧ, бѹрьнꙑꙗ, бѹрьнѫѭ, бѹрьнꙑе
AefdsdAefasdAefisdAeflsdAefopdAefgpd
бѹрьнѣ, бѹрьнобѹрьнѫѭ, бѹрьнѹю, бѹрьноѭ, бѹрьноюбѹрьнѫѭ, бѹрьноѫ, бѹрьноѧ, бѹрьноюбѹрьнѣбѹрьнꙑѧ, бѹрьнꙑꙗ, бѹрьнꙑебѹрьнꙑхъ, бѹрьнꙑхъ, бѹрьнѣхъ, бѹрьнꙑхь, бѹрьнꙑхь, бѹрьнѣхь
AefdpdAefapdAefipdAeflpdAefOudAefGud
бѹрьнꙑмъ, бѹрьнꙑмъ, бѹрьнѣмъ, бѹрьнꙑмь, бѹрьнꙑмь, бѹрьнѣмьбѹрьнꙑѧ, бѹрьнꙑꙗ, бѹрьнꙑебѹрьнꙑм, бѹрьнꙑмбѹрьнꙑхъ, бѹрьнꙑхъ, бѹрьнꙑхь, бѹрьнꙑхьбѹрьнѣбѹрьнѹю
AefDudArmosiArmgsiArmdsiArmasiArmEsi
бѹрьнꙑма, бѹрьнꙑмабѹрьнѣ, бѹрьнѣшбѹрьнѣшабѹрьнѣшѹ, бѹрьнѣшюбѹрьнѣбѹрьнѣша
ArmisiArmlsiArmvsiArmopiArmgpiArmdpi
бѹрьнѣшемь, бѹрьнѣшемъбѹрьнѣшбѹрьнѣбѹрьнѣше, бѹрьнѣшбѹрьнѣшь, бѹрьнѣшъбѹрьнѣшемъ, бѹрьнѣшемь
ArmapiArmipiArmlpiArmOuiArmGuiArmDui
бѹрьнѣшѧбѹрьнѣшбѹрьнѣшхъ, бѹрьнѣшхьбѹрьнѣшабѹрьнѣшѹ, бѹрьнѣшюбѹрьнѣшема
ArnosiArngsiArndsiArnasiArnEsiArnisi
бѹрьнѣе, бѹрьнѣ, бѹрьнѣшебѹрьнѣшабѹрьнѣшѹ, бѹрьнѣшюбѹрьнѣе, бѹрьнѣ, бѹрьнѣшебѹрьнѣшабѹрьнѣшемь, бѹрьнѣшемъ
ArnlsiArnvsiArnopiArngpiArndpiArnapi
бѹрьнѣшбѹрьнѣе, бѹрьнѣбѹрьнѣша, бѹрьнѣшбѹрьнѣшь, бѹрьнѣшъбѹрьнѣшемъ, бѹрьнѣшемьбѹрьнѣша, бѹрьнѣш
ArnipiArnlpiArnOuiArnGuiArnDuiArfosi
бѹрьнѣшбѹрьнѣшхъ, бѹрьнѣшхьбѹрьнѣшбѹрьнѣшѹ, бѹрьнѣшюбѹрьнѣшемабѹрьнѣш
ArfgsiArfdsiArfasiArfisiArflsiArfvsi
бѹрьнѣшѧ, бѹрьнѣшѫ, бѹрьнѣшебѹрьнѣшбѹрьнѣшѫ, бѹрьнѣшѧ, бѹрьнѣшѹбѹрьнѣшеѭ, бѹрьнѣшеѫ, бѹрьнѣшеѧ, бѹрьнѣшеюбѹрьнѣшбѹрьнѣш
ArfopiArfgpiArfdpiArfapiArfipiArflpi
бѹрьнѣшѧ, бѹрьнѣшѫ, бѹрьнѣшебѹрьнѣшь, бѹрьнѣшъбѹрьнѣшамъ, бѹрьнѣшамьбѹрьнѣшѧ, бѹрьнѣше, бѹрьнѣшѫбѹрьнѣшамбѹрьнѣшахъ, бѹрьнѣшахь
ArfOuiArfGuiArfDuiArmosdArmgsdArmdsd
бѹрьнѣшбѹрьнѣшѹ, бѹрьнѣшюбѹрьнѣшамабѹрьнѣ, бѹрьнѣшбѹрьнѣшаго, бѹрьнѣшаего, бѹрьнѣшааго, бѹрьнѣшагобѹрьнѣшѹмѹ, бѹрьнѣшѹемѹ, бѹрьнѣшѹѹмѹ, бѹрьнѣшѹмѹ, бѹрьнѣшюмѹ, бѹрьнѣшюемѹ, бѹрьнѣшюѹмѹ, бѹрьнѣшюмѹ
ArmasdArmEsdArmisdArmlsdArmvsdArmopd
бѹрьнѣбѹрьнѣшаго, бѹрьнѣшаего, бѹрьнѣшааго, бѹрьнѣшагобѹрьнѣшмь, бѹрьнѣшмь, бѹрьнѣшмъ, бѹрьнѣшмъбѹрьнѣшмь, бѹрьнѣшмь, бѹрьнѣшмъ, бѹрьнѣшмъбѹрьнѣбѹрьнѣше, бѹрьнѣш
ArmgpdArmdpdArmapdArmipdArmlpdArmOud
бѹрьнѣшхъ, бѹрьнѣшхъ, бѹрьнѣшхь, бѹрьнѣшхьбѹрьнѣшмъ, бѹрьнѣшмъ, бѹрьнѣшмьбѹрьнѣшѧѧ, бѹрьнѣшее, бѹрьнѣшѫѫбѹрьнѣшм, бѹрьнѣшмбѹрьнѣшхъ, бѹрьнѣшхъ, бѹрьнѣшхьбѹрьнѣшаꙗ
ArmGudArmDudArnosdArngsdArndsdArnasd
бѹрьнѣшѹю, бѹрьнѣшююбѹрьнѣшма, бѹрьнѣшмабѹрьнѣе, бѹрьнѣ, бѹрьнѣшее, бѹрьнѣшебѹрьнѣшаго, бѹрьнѣшаего, бѹрьнѣшааго, бѹрьнѣшагобѹрьнѣшѹмѹ, бѹрьнѣшѹемѹ, бѹрьнѣшѹѹмѹ, бѹрьнѣшѹмѹ, бѹрьнѣшюмѹ, бѹрьнѣшюемѹ, бѹрьнѣшюѹмѹ, бѹрьнѣшюмѹбѹрьнѣе, бѹрьнѣ, бѹрьнѣшее, бѹрьнѣше
ArnEsdArnisdArnlsdArnvsdArnopdArngpd
бѹрьнѣшаго, бѹрьнѣшаего, бѹрьнѣшааго, бѹрьнѣшагобѹрьнѣшмь, бѹрьнѣшмь, бѹрьнѣшмъ, бѹрьнѣшмъбѹрьнѣшмь, бѹрьнѣшмь, бѹрьнѣшмъ, бѹрьнѣшмъбѹрьнѣе, бѹрьнѣ, бѹрьнѣшее, бѹрьнѣшебѹрьнѣшаꙗ, бѹрьнѣшаѣ, бѹрьнѣшаѧбѹрьнѣшхъ, бѹрьнѣшхъ, бѹрьнѣшхь, бѹрьнѣшхь
ArndpdArnapdArnipdArnlpdArnOudArnGud
бѹрьнѣшмъ, бѹрьнѣшмъ, бѹрьнѣшмьбѹрьнѣшаꙗ, бѹрьнѣшаѣ, бѹрьнѣшаѧбѹрьнѣшм, бѹрьнѣшмбѹрьнѣшхъ, бѹрьнѣшхъ, бѹрьнѣшхьбѹрьнѣшбѹрьнѣшѹю, бѹрьнѣшюю
ArnDudArfosdArfgsdArfdsdArfasdArfisd
бѹрьнѣшма, бѹрьнѣшмабѹрьнѣшꙗ, бѹрьнѣшѣ, бѹрьнѣшаꙗбѹрьнѣшѧѧ, бѹрьнѣшѧѩ, бѹрьнѣшѫѫ, бѹрьнѣшаѧ, бѹрьнѣшее, бѹрьнѣшеѥбѹрьнѣшбѹрьнѣшѫѫ, бѹрьнѣшѫѭ, бѹрьнѣшѧѧ, бѹрьнѣшѧѩ, бѹрьнѣшююбѹрьнѣшѫѫ, бѹрьнѣшѫѭ, бѹрьнѣшѧѧ, бѹрьнѣшѧѩ, бѹрьнѣшюю, бѹрьнѣшеѭ, бѹрьнѣшеѫ, бѹрьнѣшеѧ, бѹрьнѣшею
ArflsdArfvsdArfopdArfgpdArfdpdArfapd
бѹрьнѣшбѹрьнѣшꙗ, бѹрьнѣшѣбѹрьнѣшѧѧ, бѹрьнѣшѧѩ, бѹрьнѣшѫѫ, бѹрьнѣшаѧ, бѹрьнѣшее, бѹрьнѣшеѥбѹрьнѣшхъ, бѹрьнѣшхъ, бѹрьнѣшхь, бѹрьнѣшхьбѹрьнѣшмъ, бѹрьнѣшмъ, бѹрьнѣшмь, бѹрьнѣшмьбѹрьнѣшѧѧ, бѹрьнѣшѧѩ, бѹрьнѣшѫѫ, бѹрьнѣшаѧ, бѹрьнѣшее, бѹрьнѣшеѥ
ArfipdArflpdArfOudArfGudArfDud
бѹрьнѣшм, бѹрьнѣшмбѹрьнѣшхъ, бѹрьнѣшхъ, бѹрьнѣшхь, бѹрьнѣшхьбѹрьнѣшбѹрьнѣшѹю, бѹрьнѣшююбѹрьнѣшма, бѹрьнѣшма
бѹрьнъ -ꙑ прил Бурен дхмъ бѹръномъ съкрѹшітъ кораблѩ СП 47.8 въ скръбі пріꙁъва мѩ ї ꙁбавіхъ тѩ. ѹслꙑшахъ тѩ въ таінѣ бѹрьнѣ СП 80.8 ста дхъ бѹрьнꙑ  вьꙁнѣсѩ сѩ влънъ его СП 106.25 ѡдръжітъ на грѣшънікъ сѣть. огнꙑ і ꙁюпелъ і дхъ бѹренъ ѩстъ ѣшѩ(і)хъ СП 10.6 мꙑ же не отъстѫпмъ отъ тебе ... дѹхъ бѹренъ творꙙшт слово го С 77.7 Изч СП С Гр βίαιος [τῆς] καταιγίδος бѹрънъ бѹренъ Нвб бурен ОА ВА МлБТР ЕтМл ЕтБАН БТР АР РБЕ бурний ВА НГер бурни МлБТР Срв Бурен ЛИ СтИл,РЛФИ